Głos Ameryki Po Polsku – spotkanie z Henrykiem Grynbergiem

63

O ludziach związanych z Głosem Ameryki, o pracy w tej rozgłośni opowiem jeden z jej pracowników, wybitny pisarz Henryk Grynberg. Godz. 6:30 wiecz.

Głos Ameryki – rozgłośnia należąca do rządu Stanów Zjednoczonych nadająca programy dla zagranicy po angielsku i w kilkunastu innych językach. Głos Ameryki znany jest również pod skrótową nazwą VoA pochodzącą od nazwy angielskiej – Voice of America.

W latach zimnej wojny Głos Ameryki wraz z BBC i RWE uważany był przez władze komunistyczne za „rozgłośnię dywersyjną” i w związku z tym programy w języku polskim były zagłuszane (ale w mniejszym stopniu niż programy Wolnej Europy). Poza informacjami politycznymi w audycjach polskiej redakcji starano się wówczas pokazywać także różne aspekty życia na zachodzie nieznane w komunistycznej rzeczywistości.