Spotkanie z Leszkiem Wichrowskim

5

Spotkanie z Leszkiem Wichrowskim, publicystą i autorem książek m.in. “Zbrodnia bez kary”, “Renegaci” dotyczących najnowszej historii Polski oraz zagrożeń suwerenności narodu i państwa polskiego.

CZWARTEK 8 WRZEŚNIA Clark, NJ – Kongres Polonii Amerykańskiej, wydział w New Jersey zaprasza na spotkanie z Leszkiem Wichrowskim, publicystą i autorem książek m.in. “Zbrodnia bez kary”, “Renegaci” dotyczących najnowszej historii Polski oraz zagrożeń suwerenności narodu i państwa polskiego. Godz. 7 wiecz., Polska Fundacja Kulturalna, 177 Broadway, Clark, NJ