Spotkanie z prof. Marcinem Kruszyńskim w Instytucie Piłsudskiego

354

Instytut Piłsudskiego zaprasza na spotkanie z prof. Marcinem Kruszyńskim, współautorem albumu na temat gen. Gustawa Orlicz-Dreszera.

Początek o godz. 6 wiecz. Wstęp wolny. Inf. pod nr. tel. (212) 505-9077 lub e-mailem: [email protected]. Gen. Gustaw Orlicz-Dreszer należał do najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, będąc świadkiem, a czasem też uczestnikiem, najważniejszych wydarzeń politycznych z pierwszych lat XX w. Ten legionista, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej, uczestnik tzw. strajku generałów, wreszcie prezes zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej, zaliczał się do grona najbarwniejszych postaci środowiska piłsudczyków. Marcin Kruszyński – dr. hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Lublinie, prof. nadzw. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz kierownik Zakładu Historii i Wychowania Patriotycznego.