Wykład Krystyny Piórkowskiej w Instytucie Piłsudskiego

23

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce zaprasza na wykład Krystyny Piórkowskiej pt. "Sprawa Katynia w Norymberdze - trybunał 1946 roku i sąd 1948 roku".

Spotkanie rozpocznie się o godz. 6 wieczorem – wstęp wolny. 

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Norymberdze pracował od 20 listopada 1945 r. do ogłoszenia wyroku w dniu 1 października 1946 r. jako organ wymiaru sprawiedliwości formalnie powołany z inicjatywy Francji, USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR i innych państw w celu osądzenia głównych zbrodniarzy wojennych Rzeszy Niemieckiej z okresu II wojny światowej oskarżonych o zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości i pokojowi. Sprawa zbrodni katyńskiej znalazła się na liście zarzutów. Głównym oskarżycielem ze strony amerykańskiej był sędzia Robert Jackson, który otrzymał meldunki i analizy na temat mordu katyńskiego przygotowane przez Office of Strategic Services (OSS – prekursor CIA), które jednak nie zostały wykorzystane. Głównym prokuratorem sprawy katyńskiej był prokurator ze strony ZSRR. Po Procesie Norymberskim odbywały się kolejne sądy, w różnych państwach europejskich. Stany Zjednoczone mogły prowadzić jedynie procesy w tzw. amerykańskim sektorze, gdzie w latach 1946-1949 odbyło się dwanaście “War Crime Trials”. Ostatni z tych procesów dotyczył generałów Wermachtu, na którym korzystano z materiałów amerykańskiego wywiadu wojskowego (CIC) dotyczących Katynia. Prelegentka w swoim wykładzie przedstawi mało znane lub w ogóle nieznane materiały OSS i wywiadu amerykańskiego oraz porówna procesy: norymberski i amerykański z 1948 r.

Krystyna Piórkowska to badaczka historii mordu katyńskiego; od wielu lat przeszukuje archiwa europejskie, amerykańskie oraz w Nowej Zelandii i Afryce Południowej, pozyskując informacje dotyczące wiedzy USA i Wielkiej Brytanii na temat Katynia. Jest autorką książki pt. “Anglojęzyczni świadkowie Katynia: najnowsze badania”, (2012). Ostatnio na łamach prestiżowego czasopisma naukowego “Dzieje Najnowsze” przedstawiła historię ks. Stanislausa Orlemanskiego.