Absolwenci z Jersey City na piątkę z plusem

584
Absolwenci Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jersey City wraz z dyrekcją i wychowawczynią. Od lewej: Amber Seniuk, Maya Boguszewska, Makayla Jones, ks. kanonik Józef Urban, dyrektorka Bogusława Huang, Oliwia Małek, Julia Kożuch, Leon Merchel-Czubek i nauczycielka Agnieszka Skiba / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

"Dla mnie bardzo ważne są moje polskie korzenie. W mojej rodzinie pamięta się o Polsce i tradycjach polskich. Ważna jest dla mnie historia kraju, z którego pochodzą moi rodzice. Ja muszę bronić moje Westerplatte każdego dnia. Uczę się języka polskiego i chodzę do polskiej szkoły. Czytam polskie książki i oglądam polskie filmy. Robię wszystkie te rzeczy, żeby obronić moje Westerplatte, czyli tożsamość narodową" – napisał w swojej końcowej pracy Leon Merchel-Czubek, który w tym roku zakończył polonijną edukację.

To spotkanie absolwenci Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jersey City na pewno zapamiętają do końca swojego życia i to nie tylko z tego powodu, że było ostatnią “lekcją” spędzoną z nauczycielami i koleżeństwem z klasy, ale także ze względu na jego uroczysty charakter, obecność rodziny i gości. Był to dla nich także taki pierwszy poważny egzamin, bowiem każdy z uczniów kończących ósmą klasę w tej placówce oświatowej musiał przygotować i zaprezentować trzy prace na różne tematy. Ich poziom był bardzo wysoki, zarówno jeżeli chodzi o zawartość merytoryczną, sposób przedstawienia i omówienia zadanych tematów, jak i piękną znajomość języka polskiego.

Wśród absolwentów Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jersey City były: Amber Seniuk, Makayla Jones, Maya Boguszewska / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Podczas akademii, która miała miejsce w sobotę, 12 czerwca, w audytorium kościoła św. Antoniego w Jersey City, przy którym działa Polska Szkoła Dokształcająca im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, można było usłyszeć tylko ich piękną polską mowę oraz to w jaki sposób czytają, ale jak zapewnili nauczyciele wszyscy absolwenci równie dobrze piszą, i to niezależnie od tego czy pochodzą z typowo polskich, czy też mieszanych rodzin.

W gronie osób, które zakończyły polską edukację w tej placówce byli: Maya Boguszewska, Leon Merchel-Czubek, Makayla Jones, Julia Kożuch, Oliwia Małek i Amber Seniuk. Wszyscy przez dziewięć lat – począwszy od przedszkola – uczęszczali do szkoły, której dyrektorką jest Bogusława Huang.

Wśród absolwentów Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jersey City byli: Oliwia Małek, Julia Kożuch i Leon Merchel-Czubek / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Absolwenci na zakończenie swojej edukacji, pod okiem wychowawczyni Agnieszki Skiby, przygotowali prace świetnie obrazujące wiedzę jaką zdobyli. Wypracowania, które napisali dotyczyły historii i geografii Polski, a także ogólnych wiadomości związanych ze znajomością języka polskiego. Tematy, które mieli zadane dotyczyły postaci słynnych Polaków, walki o niepodległość naszego kraju, powstania warszawskiego, a nawet znaczenia pomnika Katyń 1945 znajdującego się w Jersey City.

W ich pracach pojawili się m.in. Maria Skłodowska-Curie, Witold
Pilecki, Janusz Korczak, czy też św. Maksymilian Maria Kolbe. Każdy
absolwent wykorzystując jedno z przesłań św. Jana Pawła II musiał
także napisać wypracowanie dotyczące “osobistego Westerplatte”, oraz
przedstawić jakąś polską krainę geograficzną. Absolwenci wykonali
również specjalne mapy, na których zaznaczyli omawiane miejsca. Dzięki
temu uczestnicy uroczystości mogli poznać historię oraz uroki Polski,
a nawet odbyć istną wycieczkę po naszym kraju. Z kolei każdy z uczniów
prezentujących swoje opracowania mógłby zostać przewodnikiem po
Polsce.

Wychowawczyni Agnieszka Skiba bardzo zżyła się ze swoimi wychowankami / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Wysoki poziom jaki zaprezentowali absolwenci Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jersey City to zasługa świetnie prowadzonej edukacji w tej placówce oraz pracy nauczycieli, którzy ich uczyli. Pani Agnieszka Skiba, prowadziła tę klasę tylko przez ostatnie pół roku, ale rewelacyjnie przygotowała swoich wychowanków do końcowych prac oraz uroczystego zakończenia edukacji.

“To była wspaniała klasa i będę ich wspominała bardzo dobrze. Uczniowie ci przyjęli mnie bardzo ciepło i świetnie nam się współpracowało. Pomimo, że byłam z nimi tylko pięć miesięcy, to niesamowicie się ze sobą zżyliśmy. Na kartkach, które mi na koniec wręczyli, pisali, że bardzo się cieszą, że byłam ich nauczycielka, ale żałują, że tylko tak krótko byliśmy razem” – powiedziała z dumą pani Agnieszka.

Absolwenci wraz z ks. kanonikiem Józefem Urbanem, dyrekcją oraz nauczycielkami z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jersey City / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Z klasą tą w latach wcześniejszych związane były także inne nauczycielki – Ela Olekszyk i Sylwia Kiełbowicz – które również wniosły wielki wkład pracy edukacyjno-wychowawczej w poziom jaki reprezentują tegoroczni absolwenci. To także zasługa dyrektorki szkoły, która zawsze mobilizowała uczniów do nauki, ale również była bardzo wymagająca. Dla niej sobotnia uroczystość była niezwykle wzruszająca.

“Ja za każdym razem bardzo przeżywam takie pożegnania ponieważ one dotykają mnie personalnie – podkreśliła Bogusława Huang. – Zawsze wtedy mam przed oczyma całą rzeszę absolwentów, którzy ukończyli naszą szkołę na przestrzeni 30 lat mojej pracy. Jestem dumna z tego, że polonijna młodzież wychodzi od nas z tak szerokim i dużym zasobem wiadomości historycznych i geograficznych oraz doskonałą znajomością języka polskiego. Z tego powodu moje serce się raduje, mimo że jest mi bardzo smutno ich żegnać” – stwierdziła dyrektorka szkoły. Podczas akademii wyraziła to w długim wierszu, który napisała specjalnie na tę okazję:

“Rozstania z uczniami są zawsze smutne i bardzo uczuciowe,
radość z ich szkolnych sukcesów odbiera mi szczerze mowę.
Jestem dumna, że byłam przez osiem lat częścią ich młodości,
jestem dumna, że ich trud i praca są powodem do radości”
recytowała pani Bogusława Huang, dedykując swoją twórczość swoim wychowankom.

Każdy absolwent otrzymał specjalną księgę pamiątkową, którą zaprezentowała dyrektorka Bogusława Huang / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Na początku uroczystości głos zabrał także ks. kanonik Józef Urban, proboszcz parafii św. Antoniego w Jersey City, który udzielił wszystkim błogosławieństwa, odmówił okolicznościową modlitwę oraz wygłosił, krótką przemowę. Wspomniał w niej o zasługach polonijnej szkoły, a także o jej udziale w akcjach obrony pomnika Katyń 1940 oraz rocznicowych uroczystościach tam organizowanych. Komplementował zarówno dyrekcję tej placówki, jej nauczycieli jak i uczniów.

“Ogromnie się cieszę i raduję, że ta szkoła się rozwija i ma wysoki poziom. Proszę zwrócić uwagę, że wszyscy obecni tu absolwenci pięknie mówią po polsku” – podkreślił kapłan.

Ks. kanonik Józef Urban wygłosił krótkie przemówienie, udzielił wszystkim błogosławieństwa i odmówił okolicznościową modlitwę / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Pod koniec akademii, po zaprezentowaniu wszystkich prac przez absolwentów nastąpiło wręczenie świadectw z bardzo dobrymi wynikami, dyplomów, nagród i pamiątkowych ksiąg. Każdy z nich dodatkowo otrzymał specjalny Dyplom Ambasadora RP, a także certyfikaty ufundowane przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową, które wręczyła im Izabela Spolnik-Zauska, szefowa oddziału w Union, NJ. Były także kwiaty dla nauczycieli i podziękowania, które absolwenci wygłosili w formie wdzięczności za przekazaną wiedzę i wychowanie. Skierowali je zarówno w stronę nauczycieli, księdza kanonika oraz rodziców.

Izabela Spolnik-Zauska (w środku), szefowa oddziału PSFCU w Union, NJ wręczyła absolwentom certyfikaty ufundowane przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową. Od lewej: Amber Seniuk, Makayla Jones, Maya Boguszewska, dyrektorka Bogusława Huang, Izabela Spolnik-Zauska, nauczycielka Agnieszka Skiba Oliwia Małek, Julia Kożuch i Leon Merchel-Czubek / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W uroczystym zakończeniu roku prócz absolwentów oraz ich najbliższej rodziny i wymienionych już osób uczestniczyły także nauczycielki Joanna Lewicka i Halina Zemla. Pojawili się również absolwenci z 2015 roku – Julia Skiba i Daniel Merchel – którzy zabierając głos opowiedzieli w jaki sposób znajomość języka polskiego pomaga im w dalszej edukacji i życiu. Podkreślali także, że obecnie bardzo brakuje im polskiej szkoły.
Właśnie tego teraz obawiają się tegoroczni absolwenci.

Po oficjalnej akademii wszyscy długo dyskutowali, oraz rozkoszowali
się pysznym tortem, ciastami i jedzeniem przygotowanym specjalnie na
tę okazję.

Absolwenci wraz ze swoimi najbliższymi oraz nauczycielkami z Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jersey City / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK