Akademia św. Stanisława Kostki w gronie najlepszych

Obchody Tygodnia Szkół Katolickich na Greenpoincie

543
Bp Witold Mroziewski podczas Tygodnia Szkół Katolickich odwiedził Akademię św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. W ramach podziękowania otrzymał duże zdjęcie, na którym są wszyscy uczniowie i nauczyciele / Foto: ARCHIWUM DIECEZJI BROOKLYŃSKIEJ

"Ucz się. Służ innym. Przewodź. Osiągnij sukces" – to hasło tegorocznego Tygodnia Szkół Katolickich. W uroczystościach odbywających się w ramach tej akcji w Akademii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie wziął udział bp Witold Mroziewski oraz brat Ralph Darmento, pełniący w diecezji brooklyńskiej funkcję zastępcy kuratora ds. edukacji.

Tydzień Szkół Katolickich obchodzony jest w całych Stanach Zjednoczonych od 1974 roku i ma za zadanie podkreślenie sukcesu, jaki wiąże się z tą formą edukacji. Ma on także zwiększać integrację uczniów, nauczycieli, rodziców oraz władz kościelnych, a także docenić pracę tych, dzięki którym nauka w szkołach jest możliwa.

W tym roku Tydzień Szkół Katolickich obchodzony był pomiędzy 27 a 31 stycznia. Wśród placówek, które brały w nim udział, była m.in. Akademia św. Stanisława Kostki z Greenpointu, działająca przy polskiej parafii noszącej imię tego samego świętego. W uroczystościach zorganizowanych w środę, 29 stycznia, w szkole oraz kościele, przy którym działa, udział wzięli bp Witold Mroziewski oraz brat Ralph Darmento, a msza św. koncelebrowana była przez biskupa wraz z ks. Markiem Sobczakiem i ks. Grzegorzem Markulakiem, odpowiednio proboszczem i wikariuszem parafii św. Stanisława Kostki. Nabożeństwo pięknym śpiewem uatrakcyjnił chór szkolny, prowadzony przez Bożenę Konkiel.

Podczas mszy św. śpiewał chór szkolny prowadzony przez Bożenę Konkiel / Foto: BOŻENA KONKIEL

Po zakończeniu mszy w kościele odbyło spotkanie, podczas którego bp Witold Mroziewski i brat Ralph Darmento stwierdzili, że Akademia św. Stanisława Kostki z Greenpointu jest jedną z najlepszych szkół katolickich w całej diecezji brooklyńskiej, obejmującej również swoim zasięgiem Queens. Podkreślili też, że diecezja bardzo ceni tę szkołę oraz złożyli podziękowania wszystkim za współpracę.

Dyrektorka Krystyna Cieloszczyk została wyróżniona specjalnym dyplomem, który później zawisł na ścianie przy wejściu do szkoły. Goście z diecezji specjalne podziękowania skierowali także do Bożeny Konkiel, która prócz nauki matematyki i muzyki prowadzi w Akademii św. Stanisława Kostki chór oraz przygotowuje każdego roku musical ze swoimi podopiecznymi.

Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w szkolnym audytorium, gdzie uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Złożyły się na niego fragmenty różnych przedstawień i musicali, które wcześniej były przez nich wystawiane, oraz występy przygotowane specjalnie na tę okazję. Jedna z uczennic – Angelina Podkalicki – zagrała na szkolnym fortepianie “Walca cis-moll op. 64 nr 2” Fryderyka Chopina, co skłoniło bp. Witolda Mroziewskiego do refleksji na temat tego wielkiego polskiego kompozytora. Kapłan podkreślił m.in. , że w Paryżu na cmentarzu Pere-Lachaise są tylko dwa groby, na których zawsze leżą świeże kwiaty – grób Edith Piaf oraz właśnie Fryderyka Chopina.

Biskup wspomniał też innych wielkich Polaków, a zwłaszcza św. Jana Pawła II, któremu poświęcony był musical przygotowany dwa lata temu przez wychowanków Bożeny Konkiel. Na zakończeniu części artystycznej, w ramach podziękowania za wizytę w szkole, wręczono bp. Mroziewskiemu duże zdjęcie, na którym byli wszyscy uczniowie i nauczyciele z Akademii św. Stanisława Kostki oraz kartkę z ich podpisami.

Gdy uczniowie wraz z nauczycielami udali się do swoich klas, biskup Mroziewski i brat Darment odwiedzili każdą z nich, rozmawiali z dziećmi, mogąc się też się przekonać, jak bardzo dobrze wyposażona i nowoczesna jest greenpoincka Akademia św. Stanisława Kostki, mimo że budynek, w którym się znajduje, do najnowszych nie należy. W nowoczesny sprzęt komputerowy, laptopy i tablety wyposażone jest nie tylko laboratorium naukowe, ale są one także dostępne w poszczególnych klasach. Przedstawiciele diecezji brooklyńskiej byli bardzo pozytywnie zaskoczeni tym co zobaczyli i usłyszeli w tej placówce.

Dyrektorka Akademii św. Stanisława Kostki Krystyna Cieloszczyk została wyróżniona specjalnym dyplomem. Na zdjęciu jest bp Witold Mroziewski (w środku) wraz z ks. proboszczem Markiem Sobczakiem (z lewej) i wikariuszem Grzegorzem Markulakiem / Foto: BOŻENA KONKIEL

Chociaż środa była najbardziej uroczystym dniem tegorocznego Tygodnia Szkół Katolickich w Akademii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie, to w inne dni też dużo się działo. W poniedziałek (27 stycznia) był tam obchodzony tzw. Bouddy Day, podczas którego starsi uczniowie organizowali zajęcia dla młodszych klas oraz wspólnie spędzali popołudnie. Był on połączony z możliwością założenia ciekawych i śmiesznych kapeluszy, krawatów i skarpetek w ramach tzw. Crazy Sock, Tie and Hat Day.

We wtorek w godzinach przedpołudniowych zostały przeprowadzone gry i zabawy, w tym także edukacyjne, połączone z różnymi konkursami. Z kolei po południu odbyła się “Pajamas Party“.

Z kolei czwartek był tzw. Parents Appreciation Day, czyli dniem, podczas którego w zajęciach szkolnych mogli uczestniczyć rodzice i przyglądać się, jak wyglądają lekcje w Akademii św. Stanisława Kostki. W tym samym dniu po południu dla rodziców udzielających się i pomagających w szkole dyrekcja i nauczyciele przygotowali poczęstunek, a dzieci zaprezentowały część artystyczną.

Natomiast w piątek odbył się tzw. Teachers Appreciation Day, będący okazją dla wyrażenia uznania dla nauczycieli za ich ciężką pracę.

W obchodach Tygodnia Szkół Katolickich na Greenpoincie udział wziął brat Ralph Darmento, pełniący w diecezji brooklyńskiej funkcję zastępcy kuratora ds. edukacji / Foto: BOŻENA KONKIEL