Andrzej Duda: ćwiczenie Defender–Europe 22 ma pokazać współdziałanie i sprawność sił NATO

48
Nowogród (woj. podlaskie), 19.05.2022. Prezydent RP Andrzej Duda (2P), szef BBN Pawe³ Soloch (L) oraz minister obrony narodowej Mariusz B³aszczak (P) podczas spotkania z uczestnikami æwiczeñ DefenderEurope 22 w okolicach miejscowoœci Nowogród k. £om¿y, 19 bm. Na terenie Polski æwiczenia odbywa obecnie ok. 7000 ¿o³nierzy. (amb) PAP/Artur Reszko

Wszyscy widzimy sytuację na Ukrainie i zdajemy sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia; ćwiczenie Defender–Europe 22 ma pokazać współdziałanie i sprawność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w kolektywnej obronie – powiedział prezydent Andrzej Duda

Nowogród (woj. podlaskie), 19.05.2022. Prezydent RP Andrzej Duda (8P), ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski (7L) oraz minister obrony narodowej Mariusz B³aszczak (9P) podczas spotkania z uczestnikami æwiczeñ DefenderEurope 22 w okolicach miejscowoœci Nowogród k. £om¿y, 19 bm. Na terenie Polski æwiczenia odbywa obecnie ok. 7000 ¿o³nierzy. (amb) PAP/Artur Reszko

Prezydent, szef MON Mariusz Błaszczak oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski obserwowali w czwartek w okolicach Nowogrodu współdziałanie wojsk z Polski, Stanów Zjednoczonych, Francji oraz Szwecji w ramach ćwiczenia Defender–Europe 22.

Prezydent powiedział, że podczas polegającego na przeprawie przez Narew ćwiczenia żołnierze synchronizują swoje działania i koordynację sojuszniczą.

“Wszyscy widzimy sytuację na Ukrainie i wszyscy zdajemy sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia. To ćwiczenie – które zostało dużo wcześniej zaplanowane – ma pokazywać współdziałanie i sprawność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w kolektywnej obronie” – oświadczył Duda.

Ocenił, że Defender–Europe 22 to ważny element ćwiczenia współdziałania sojuszniczego w obronie terytorium NATO. “Mam nadzieję, że wszystkim moim rodakom pokazuje to, że jest sojusznicza dbałość o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Polski” – dodał.(PAP)

autorki: Aleksandra Rebelińska, Izabela Próchnicka

reb/ kow/ mok/