„Będziemy bronić jednej Europy – od wschodu do zachodu, z północy na południe”

166
EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Europejscy przywódcy zobowiązali się do utrzymania jedności, chcą, by Unia stała się globalnym, odpowiedzialnym liderem. Deklaracja dotycząca przyszłości Wspólnoty i strategii na najbliższych pięć lat została przyjęta na szczycie Unii Europejskiej w rumuńskim mieście Sybin. W kilkustronicowym dokumencie znalazło się 10 zobowiązań. 

„Zjednoczeni mamy większą siłę w coraz bardziej niespokojnym i pełnym wyzwań świecie” – napisali europejscy przywódcy dodając, że nie ma miejsca na podziały godzące we wspólne interesy. „Będziemy bronić jednej Europy – od wschodu do zachodu, z północy na południe. Będziemy mówić jednym głosem” – czytamy w deklaracji. W dokumencie jest też mowa o tym, że kraje Unii będą okazywać sobie solidarność w potrzebie, będą zawsze szukać wspólnych rozwiązań, słuchać siebie nawzajem ze zrozumieniem i szacunkiem. „Będziemy nadal chronić nasz sposób życia, demokrację i praworządność” – napisali unijni przywódcy. 

Kolejne zobowiązanie to Europa wielka w wielkich sprawach. Liderzy 27 krajów zadeklarowali, że będą się wsłuchiwać w obawy i nadzieje Europejczyków, zbliżając Unię do obywateli. W dokumencie jest też mowa o zasadach sprawiedliwości czy to na rynku pracy, w ochronie społecznej, czy w gospodarce. „Damy Unii zasoby, których potrzebuje, by realizować swoje cele i prowadzić swoje polityki” – podkreślono w deklaracji. 
Hasła są symboliczne, podobnie jak szczyt, zorganizowany 9 maja, w Dniu Europy. Zobowiązania też są ogólne, teraz będą wypełniane treścią. Strategia Unii do 2024 roku ma być przyjęta na szczycie w przyszłym miesiącu.

Polska podczas prac nad strategią zamierza naciskać przede wszystkim na wzmocnienie unijnego rynku i walkę z protekcjonizmem gospodarczym Europy Zachodniej, rozsądną politykę migracyjną i klimatyczną oraz ściślejszą współpracę, jeśli chodzi o zagrożenia terrorystyczne, cybernetyczne oraz politykę Rosji w regionie.