Bohaterowie naszych czasów

153
Druga edycja konkursu "Bohaterowie naszych czasów" trwa do 20 października / Foto: WWW.SURSUMCORDAMISSIO.COM

Znasz osobę, która wyróżniła się odwagą, uczciwością lub podjęła jakąś szczególną inicjatywę dla dobra innych? Może ktoś z grona twoich znajomych zasługuje ta miano "Bohatera naszych czasów"? Jeżeli tak to zgłoś go do konkursu o takim właśnie tytule. Właśnie ruszyła jego druga edycja.

Ideą konkursu “Bohaterowie naszych czasów” jest promowanie postaw cennych społecznie i godnych naśladowania, oraz zgodnych z wartościami chrześcijańskimi, które mają inspirować innych do lepszego, pełniejszego życia.

Ma on charakter społeczno-edukacyjny, a jego celem jest wyszukiwanie i wyróżnianie zwyczajnych ludzi, którzy w codziennym życiu zachowują się uczciwie, wykazują się odwagą oraz spontaniczną chęcią niesienia pomocy innym, a także stanowią wzór do naśladowania, lub nawet autorytet dla współczesnego społeczeństwa, a przez to mogących  zachęcać innych do odważnego angażowania się w inicjatywy prospołeczne i proobywatelskie.

Konkurs odbywa się w kilku kategoriach, wśród których są m.in.: odwaga, uczciwość i inicjatywa. Pierwsza (odwaga) dotyczy postawy, która wykracza poza przyjęte normy wzajemnej życzliwości i pomocy.

Osoba nominowana musi wykazać się wyjątkową odwagą, inicjatywą lub aktywnością podczas niesienia pomocy innym ludziom. W szczególności może to być sytuacja, która wymagała od bohatera narażenia własnego zdrowia lub życia.

Zgłoszenie w drugiej kategorii (uczciwość) powinno przedstawiać osoby, które znalazły się w sytuacji, gdzie mogły odnieść korzyść osobistą lub majątkową kosztem innej osoby, instytucji, podmiotu, ale z tego nie skorzystały.

Z kolei w kategorii trzeciej (inicjatywa) mogą być nominowane osoby, które z własnej inicjatywy podjęły dodatkowe działania dla dobra innych. Podstawowym wyznacznikiem jest tu bezinteresowność działania, pokazująca, że aktywność dla dobra innych została podjęta bez oczekiwania ani perspektyw korzyści z niej płynących.

Czwartą kategorię będą stanowić wszelkie inne postawy nie mieszczące się w formacie trzech wymienionych wcześniej. Grupa ta zarezerwowana jest do zgłoszeń przedstawiających historie osób, których postawa w życiu codziennym zasługuje na wyróżnienie z różnych przyczyn lub okoliczności.

Konkurs trwa do 15 października i do tego czasu należy przesłać aplikację z opisem historii związanej z nominowaną osobą.

Odpowiedni formularz i pełny regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.sursumcordamissio.com.

Zgłoszenia mogą mieć różną formę. Może to być np.: krótki film, opis ze zdjęciem, notatka prasowa, wywiad itd. Zgłaszający wybiera kategorię, do której chce zakwalifikować nominowaną przez siebie osobę. Każdy może zgłosić czterech bohaterów (po jednym do każdej kategorii). Aplikacje z niezbędnymi danymi osobowymi potrzebnymi do przeprowadzenia konkursu można przesłać drogą elektroniczną na adres: [email protected]gmail.comlub w sposób tradycyjny na adres organizatora, którym jest Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Sursum Corda (ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków).

Konkurs zakończy się uroczystą galą finałową, która odbędzie się 20 listopada w Krakowie lub (gdy zaistnieje taka konieczność) będzie miała miejsce w internecie w formie online. Zwycięzcy (z każdej kategorii) prócz dyplomów i tytułu “Bohater naszych czasów” otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł. Kwota ta może jednak zostać podwyższona w chwili większego zaangażowania sponsorów. Warunkiem otrzymania nagrody jest osobisty udział laureatów poszczególnych kategorii konkursowych lub ich reprezentantów w gali finałowej.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźc na stronie: www.sursumcordamissio.com.