Co dalej z TVP Polonia w Ameryce?

3071

Z amerykańskich sieci kablowych oraz witryny internetowej zniknął program TVP Polonia. Przerwa w dostawie polskiego sygnału nastąpiła o północy 13 grudnia i spowodowana jest trwającym konfliktem prawnym pomiędzy producentem programu TVP S.A. a jego amerykańskim dystrybutorem Spanski Enterprises, Inc. TVP Polonia zapewnia, że program powróci tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.

“Jest to sytuacja przejściowa, a celem Telewizji Polskiej jest wzmocnienie zasięgu dystrybucji i dostępności TVP Polonia w obu Amerykach. Będzie to możliwe natychmiast po zakończeniu procesu, czego spodziewamy się w najbliższych miesiącach” – czytamy w oficjalnym komunikacie przesłanym przez dyrekcję TVP Polonia do redakcji “Nowego Dziennika” jako reakcję na nasze zapytania dotyczące przerwy w dystrybucji programu tej telewizji w Ameryce.

Podobną informację zawiera również krótki komunikat przesłany do amerykańskich abonentów TVP Polonia i enigmatycznie podpisany jako “Redakcja TVPolonia.com”. Niestety nie wiadomo, kto jest jego autorem, czy TVP Polonia czy też jej dotychczasowy amerykański partner Spanski Enterprises, Inc.

“Liczymy, że po zakończeniu trwającego obecnie procesu postępowania będziemy mieli okazję wznowić nadawanie programów TVP Polonia i zaoferować Państwu jeszcze bogatszą ofertę programową” – czytamy w oświadczeniu, które otrzymali dotychczasowi internetowi odbiorcy TVP Polonia.

Z dokumentu sądowego (wydanego 31 lipca br.), do którego dotarł “Nowy Dziennik” wynika, że spór pomiędzy obiema firmami toczy się przed Supreme Court of the State of New York z siedzibą na Manhattanie i związany jest z 25-letnią umową na dystrybucję programu TVP Polonia w obu Amerykach, którą 14 grudnia 1994 roku z ówczesnymi władzami Telewizji Polskiej podpisała firma Spanski Enterprises, Inc., i która obecnie rzekomo rości sobie prawa do jej przedłużenia o kolejne 10 lat. Kwestionowane jest również miejsce prowadzenia sprawy sądowej. Konflikt ten jest główną przyczyną kłopotów z odbiorem TVP Polonia w obu Amerykach.

“Telewizja Polska S.A. informuje, że pomiędzy TVP a firmą Spanski Enterprises, Inc. zawarta była wieloletnia umowa na dystrybucję programu TVP Polonia w obu Amerykach. Umowa ta wygasła 13 grudnia 2019 r. Jeszcze przed upływem okresu obowiązywania umowy, z powództwa Spanski Enterprises, Inc. przeciwko Telewizji Polskiej S.A., rozpoczął się spór sądowy, w którym Spanski Enterprises, Inc. twierdzi, że doszło do jednostronnego przedłużenia tej umowy dystrybucyjnej na kolejne lata, czemu Telewizja Polska S.A. zaprzecza. Postępowanie sądowe w tej sprawie jest jeszcze w toku, strony czekają na rozstrzygnięcie, w związku z tym wystąpiła przerwa w dystrybucji i w dostępności programu TVP Polonia na terytorium obu Ameryk” – oświadcza polska strona konfliktu.

O podobnym powodzie wstrzymania sygnału TVP Polonia dla amerykańskich abonentów mowa jest także w komunikacie, który otrzymali pocztą elektroniczną.

“Zaprzestanie nadawania spowodowane jest odmienną od naszego stanowiska decyzją sądu w Nowym Jorku, decyzją, od której się odwołujemy”. Amerykańskich subskrybentów w podobny sposób zapewniono również o tym, że nie zostaną obciążeni finansowo grudniową opłatą za korzystanie z sygnału polskiej telewizji.

Niestety do chwili oddania gazety do druku nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi od “Redakcji TVPolonia.com”, będącej autorem komunikatu wysyłanego do amerykańskich abonentów TVP Polonia. Zablokowana została także strona internetowa posiadająca podobną domenę: www.tvpolonia.com. Nie udało nam się także nawiązać kontaktu z firmą Spanski Enterprises, Inc. mającą swoją siedzibę w Kanadzie.

Nie wiadomo również, jak długo potrwa przerwa w dostawie TVP Polonia w obu Amerykach. Wszystko wskazuje, że przynajmniej do wydania prawomocnego wyroku przez sąd prowadzący proces. Niestety, to może potrwać jeszcze sporo czasu, tym bardziej że sprawa ciągnie się już kilka lat.

Sytuacja ta działa na niekorzyść TVP Polonia, bowiem zdecydowana większość amerykańskich odbiorców polskiego programu nie ma pojęcia o istniejącym konflikcie pomiędzy jego producentem a dystrybutorem. Wielu z nich wyraża również niepochlebne opinie o tym, że nadawanie programu wstrzymano tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w dodatku 13 grudnia, co kojarzy się z symbolicznym zniknięciem “Teleranka” z Telewizji Polskiej tuż po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku.