Daj się policzyć

Spis Ludności – Census 2020

884
Poprzez internet możemy wypełnić ankietę Spisu Ludności korzystając z języka polskiego / Foto: WWW.2020CENSUS.GOV

Od kilkunastu dni trwa powszechny Spis Ludności – Census 2020. Zgodnie z Konstytucją USA jest on obowiązkowy dla wszystkich osób zamieszkujących Stany Zjednoczone niezależnie od ich statusu imigracyjnego, który nie jest wykazywany w ankiecie. W związku z panującą pandemią koronawirusa czas spisu został wydłużony o dwa tygodnie, co jednak nie wpłynie na konstytucyjny termin opracowania danych.

Spis Ludności, określany również jako tzw. Cenzus, odbywa się co dziesięć lat, począwszy od 1790 roku. Przeprowadzany jest na podstawie zapisów artykułu 1, sekcji 2 Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Jego organizacją zajmuje się agencja, zwana U.S. Census Bureau, która po dokonaniu spisu analizuje dane i robi opracowania statystyczne. Nikt poza nią nie ma dostępu do szczegółów zawartych w ankietach. Upubliczniane są tylko wyniki końcowe analiz i statystyki, więc Cenzus pod względem ochrony danych jest bezpieczny dla każdego uczestnika.

Tegoroczny rozpoczął się 12 marca, kiedy to pod każdy adres (bez podawania nazwisk) zostały wysłanie listy z informacją o Cenzusie oraz specjalny kod, i potrwa do 14 sierpnia, kiedy zakończą się wizyty ankieterów u osób, które wcześniej nie udzieliły odpowiedzi.

Wypełniając ankietę Spisu Ludności przez internet lub telefon (możemy to zrobić w języku polskim) unikniemy wizyty pracowników U.S. Census Bureau / Foto: WWW.2020CENSUS.GOV

IDEA I KORZYŚCI SPISU LUDNOŚCI

Zadaniem Cenzusu jest policzenie wszystkich osób przebywających w USA zgodnie ze stanem na 1 kwietnia 2020, który jest określony jako tzw. Narodowy Dzień Spisu Ludności. Oznacza to, że w ankiecie bierzemy pod uwagę to miejsce naszego pobytu, w którym będziemy przebywać w tym właśnie dniu, co jest bardzo istotne w przypadku osób mających kilka mieszkań lub domów.

Wypełniający formularz musi w nim uwzględnić wszystkie osoby zamieszkujące lub przebywające 1 kwietnia pod danym adresem niezależnie od tego, czy są to dorośli, dzieci, czy nawet niemowlęta. Dotyczy to zarówno obywateli amerykańskich, posiadaczy zielonej karty, jak i osób bez uregulowanego statusu imigracyjnego (którego nie wykazujemy w ankiecie). Tak więc osoby przebywające w USA nielegalne nie powinny się niczego obawiać, ponieważ nawet U.S. Census Bureau nie będzie wiedział, jaki status posiada dany respondent.

W dodatku wszelkie informacje zebrane podczas spisu są chronione prawnie, i zgodnie z amerykańskim kodeksem (Title 13. U.S. Code) nie mogą być udostępniane żadnym zewnętrznym agencjom rządowym, sądowym ani nawet organom ścigania. Dane osobowe są poufne, a udzielone odpowiedzi nie mogą być w żaden sposób wykorzystane przeciwko respondentom. Poza tym każdy pracownik U.S. Census Bureau zobowiązał się pod przysięgą do bezterminowej ochrony wszelkich informacji zawartych w ankietach.

Dane zebrane w ramach Spisu Ludności są chronione prawnie i służą pracownikom U.S. Census Bureau tylko do opracowania statystyk i analiz / Foto: WWW.2020CENSUS.GOV

Udzielone odpowiedzi służą wyłącznie do utworzenia danych statystycznych, które mają wpływ na wiele aspektów życia każdego z nas. Z opracowań tych każdego dnia korzysta wiele osób, firm i instytucji, szczególną uwagę zwracają na nie nawet politycy i ustawodawcy.

Od wyniku Cenzusu zależą różne usługi i serwisy związane ze wsparciem dla stanowej i lokalnej społeczności, niezależnie od jej etnicznego pochodzenia. Na podstawie danych spisowych miliardy dolarów z funduszy federalnych przeznacza się corocznie na szpitale, straż pożarną, szkoły, drogi, ale także na pomoc społeczną dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz na działalność kulturalno-oświatową, w tym związaną z kultywowaniem tradycji różnych grup emigracyjnych.

Kwota, jaka przez najbliższych 10 lat będzie do podziału każdego roku, wynosi 675 mld dol. Poza tym wyniki Spisu Ludności służą do ustalenia liczby przysługujących każdemu stanowi przedstawicieli w Kongresie oraz wyznaczania granic okręgów wyborczych.

Na podstawie wyników Cenzusu 2020 każdego roku przez najbliższe 10 lat będzie dzielone 675 mld dolarów pochodzących z funduszy federalnych / Foto: WWW.2020CENSUS.GOV

UDZIAŁ W CENZUSIE
Są cztery sposoby wzięcia udziału w tegorocznym Spisie Ludności. Po raz pierwszy w historii Cenzusu ankietę można wypełniać poprzez internet. Okazuje się, że ta forma jest najszybsza i najwygodniejsza dla respondentów.

W dodatku ankietę tę można wypełniać w różnych językach, w tym także po polsku. Żeby to zrobić, należy wejść na stronę www.my2020census.gov i wybrać język polski.

Podobnie ułatwienie jest przy telefonicznym przekazywaniu odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania. Wówczas należy skorzystać z numeru (844) 479-2020, mającego polską obsługę.

Trzecim sposobem jest wypełnienie formularza otrzymanego pocztą i odesłanie go pod wskazany adres.

Czwartym sposobem wykorzystywanym przez U.S. Census Bureau do zebrania danych jest wizyta ankieterów, którzy będą odwiedzać mieszkania, z których do agencji nie wpłynęła odpowiedź w żadnej z trzech wymienionych wcześniej form spisu.

Rachmistrze będą się pojawiać począwszy od 28 maja aż do 14 sierpnia, na kiedy to wyznaczony jest ostatni – przedłużony ze względu na koronowirusa – dzień Cenzusu 2020.

Spis Ludności dotyczy wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych niezależnie od ich statusu imigracyjnego / Foto: WWW.2020CENSUS.GOV

POMOC DLA RESPONDENTÓW
Osoby, które mają problemy związane z wypełnieniem ankiety, mogą liczyć na pomoc za strony pracowników U.S. Census Bureau. W tym celu należy zadzwonić pod nr (844) 479-2020 (po polsku) lub (844) 330-2020 (po angielsku). Telefoniczna pomoc prowadzona jest także w językach: arabskim, chińskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim, kreolskim, portugalskim, rosyjskim, tagalskim, i wietnamskim.

Poza tym od 13 kwietnia do 14 sierpnia w różnych publicznych miejscach dostępne będą mobilne punkty konsultacyjne.

Dodatkowo przygotowane są tzw. przewodniki (również po polsku) w wersji drukowanej i cyfrowej oraz krótkie filmy wideo, informujące, jak krok po kroku należy wypełniać poszczególne rubryki kwestionariusza. Można je znaleźć na stronie www.2020census.gov. Film dostępny jest także na YouTube pod nazwą „Wideoprzewodnik do wypełnienia kwestionariusza Spisu Ludności 2020 online„.

Spotkanie dla Polonii promujące Cenzus 2020 w biurze nowojorskiego radnego Roberta Holdena prowadziła Sandra Moryto z U.S. Census Bureau / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

CENSUS A SPRAWA POLSKA
Spis Ludności jest bardzo ważny nie tylko dla Amerykanów, ale dla każdej grupy etnicznej i narodowościowej zamieszkującej Stany Zjednoczone. Jest to związane przede wszystkim z podziałem wspomnianych wcześniej funduszy federalnych, w którym mogą także partycypować społeczności lokalne, a nawet emigranci i skupiające ich organizacje kulturalno-edukacyjne.

W jakim stopniu poszczególne grupy etniczne będą mogły skorzystać z pieniędzy wspierających ich działalność uzależnione będzie m.in. od tego, jak dużą społeczność będą stanowiły. Im będzie ona większa, tym lepiej, tym bardziej będzie zauważalna, podobnie jak jej potrzeby. Zwracają na to uwagę zarówno politycy, działacze społeczni, jaki i rządzący oraz wszelkiego rodzaju decydenci, dla których ważne są głosy i wsparcie, jakie mogą otrzymać w zamian np. podczas wyborów. Zauważył to m.in. prezydent Donald Trump, który w 2016 r. po wygranych wyborach stwierdził, że w stanach z dużą liczbą osób niezdecydowanych pomogły mu zwyciężyć głosy Polaków.

Niestety nasi rodacy niezbyt chętnie biorą udział w Cenzusie, i mimo że jest nas w Stanach Zjednoczonych około 10 milionów, to podczas spisu tylko niewielki odsetek respondentów wykazuje polskie pochodzenie. Podczas ostatniego Spisu Ludności w 2010 roku do polskości przyznało się tylko 770 tys. osób. Dlatego bardzo ważne jest, aby tym razem w Cenzusie wzięła udział jak największa liczba Polaków mieszkających w USA oraz Amerykanów mających polskie korzenie, a także by w ankiecie wyraźnie podkreślili swoje pochodzenie. Pytanie z tym związane znajduje się w rubryce nr 9, i właśnie w niej należy wpisać słowo „Polish”.

To, im większą liczbę będziemy stanowili jako Polonia w Spisie Ludności, będzie miało także wpływ na wiele innych czynników związanych z naszym codziennym życiem. Od tego będzie też zależało to, jak będziemy postrzegani przez Amerykanów, którzy liczą się z każdą znaczącą grupą etniczną.

Od wyniku Cenzusu będzie też zależało znaczenie języka polskiego zarówno w urzędach, jak i szkołach, np. w programach dwujęzycznych itp. Dlatego Polonia powinna zrobić wszystko, by się zmobilizować i wziąć liczny udział w tegorocznym Spisie Ludności.

W celu promocji Cenzusu i zachęcania naszych rodaków do wypełnienia oraz odesłania ankiety prowadzona jest specjalna kampania w mediach społecznościowych. Zorganizowała ją Fundacja Dobra Polska Szkoła przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. W związku z tym na Twitterze oraz na Facebooku powstały specjalne profile o nazwie „Census 2020 Polonia„, w których publikowane są materiały zachęcające do udziału w Spisie Ludności.

Do niedawna organizowane były także spotkania informacyjne, podczas których prelegentami byli wielojęzyczni wykwalifikowani pracownicy U.S. Census Bureau.

********

W związku z panującą pandemią koronawirusa wszelkie daty podane w artykule mogą ulec zmianie. Dlatego warto śledzić profile „Census 2020 Polonia” w mediach społecznościowych oraz stronę www.2020census.gov, gdzie na bieżąco pojawiają się różne komunikaty związane ze Spisem Ludności oraz zmianami wprowadzanymi do jego kalendarza.

Logo Censusu 2020 / Foto: WWW.2020CENSUS.GOV