Do końca wierny Bogu i ludowi

36. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

624
Przedstawiciele Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II i ZHP złożyli kwiaty pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Polonia nie zapomina o ważnych rocznicach, zarówno tych miłych, jak i tragicznych. W ostatnich dniach na Greenpoincie oddano cześć zamordowanemu 36 lat temu bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Nie zapomniano także o św. Janie Pawle II, który 42 lata temu zasiadł na Stolicy Piotrowej.

W związku z panującymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii, uroczystości związane z rocznicą tragicznej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki nie mogły się odbyć w formie, do jakiej mieszkańcy Greenpointu byli przyzwyczajeni od lat.

Mimo tych utrudnień, Polonia oddała hołd bestialsko zamordowanemu kapłanowi, którego 36. rocznica śmierci minęła 19 października. Obchody trwały dwa dni.

W niedzielę, 18 października, z inicjatywy Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, w kościele św. Stanisława Kostki na Greenpoincie została odprawiona msza św. w intencji zamordowanego kapelana “Solidarności” i św. Jana Pawła II, którego 42. rocznica pontyfikatu minęła w piątek, 16 października. Po jej zakończeniu złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki znajdującym się w okolicy parku McCarrena.

Z kolei w poniedziałek, 19 października, w tym miejscu odbyła się krótka rocznicowa uroczystość. Oba spotkania – niedzielne i poniedziałkowe – a także msza św. odprawiona w kościele św. Stanisława Kostki, odbyły się z zachowaniem wszelkich zasad dystansu społecznego i obowiązujących pandemicznych przepisów.

Mszę św. odprawionej w 36. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i 42. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową koncelebrował ks. Józef Szpilski (z prawej) wraz z ks. Grzegorzem Markulakiem / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

OKOLICZNOŚCIOWE NABOŻEŃSTWO
Koncelebrowanej mszy św. odprawionej w 36. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i 42. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową przewodził ks. Józef Szpilski, któremu towarzyszył ks. Grzegorz Markulak. Okolicznościowe kazanie wygłosił główny celebrans, który nawiązał w nim do – jak stwierdził – “polskich świętych naszych czasów”.
Ks. Józef Szpilski podkreślił, że miał przyjemność spotkać i poznać obu kapłanów, zarówno obecnego św. Jana Pawła II jak i bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. W wygłoszonym kazaniu wspominał wizytę krakowskiego kardynała Karola Wojtyły na Greenpoincie i mszę św. odprawioną przez niego w kościele św. Stanisława Kostki, co miało miejsce we wrześniu 1969 r.

“Główną myślą tego kazania było to, jak bardzo człowiek współczesny potrzebuje Boga” – mówił ks. Szpilski, dodając, że gdy siedział wówczas w pierwszej ławce, nawet przez myśl mu nie przeszło, że za kilka lat krakowski kardynał będzie głową Kościoła Katolickiego. Opowiadał również o emocjach, jakie towarzyszyły ludziom po wyborze Karola Wojtyły na papieża.

“Radość, łzy i duma, że jesteśmy Polakami. Jak nam bardzo wtedy potrzeba było takiego wydarzenia. Ono przekonało świat, że jesteśmy narodem o wielkim ludzkim potencjale, narodem doświadczonym, stłamszonym i odartym z godności, ale także narodem niezwyciężonym. Tego dnia zazdrościł nam cały świat” – podkreślał ks. Józef Szpilski.

Ks. Józef Szpilski wygłosił bardzo interesujące kazanie / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Kapłan wspominał również wcześniejsze spotkanie i współpracę z kard. Karolem Wojtyłą – w czasie, gdy był on profesorem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Opowiedział o ich spotkaniu na rekolekcjach dla pracowników Scen Teatrów Warszawskich i Opery, kiedy to późniejszy papież poprosił go o oprowadzenie po polskiej stolicy.

“Wydawał mi się wtedy bardzo nowoczesnym ksiądzem” – wspominał ks. Józef Szpilski…

W drugiej części kazania kapłan skupił się na bł. ks. Jerzym Popiełuszce.

“Czcimy go jako błogosławionego, ale to jest jeden krok do tego, żeby Kościół kiedyś go ogłosił świętym” – podkreślał celebranas, przypominając, że 16 października mija 36. rocznica męczeńskiej śmierci kapelana “Solidarności” zadanej z rąk funkcjonariuszy komunistycznej SB. Przywołał przesłanie, jakie cały czas towarzyszyło zamordowanemu kapłanowi.

“To on ciągle przypominał: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” – mówił ks. Szpilski. Dodał, że w męczeństwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki wpisują się tysiące polskich kapłanów, którzy przeżyli wiele cierpień i szykan ze strony reżimu komunistycznego.

“Ks. Jerzy wydobywa na światło dzienne wartość kapłaństwa do końca wiernego Bogu i ludowi” – zaznaczył celebrans, zwracając uwagę, że jego przymiotami były: miłość, prawda i wierność.

Kościół podczas okolicznościowej mszy św. był wypełniony do ostatniego miejsca przy jednoczesnym zachowaniu obostrzeń związanych z pandemią / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Na zakończenie powrócił wspomnieniami do spotkania z ks. Jerzym Popiełuszką, które miało miejsce podczas jego wizyty w New Britain, CT, gdzie kapelan “Solidarności” odwiedzał swoją rodzinę. Swoje kazanie zakończył specjalną modlitwą: “Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś swego sługę, ks. Jerzego Popiełuszkę, łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do śmierci męczeńskiej, prosimy cię słowami św. Jana Pawła II, aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. Spraw, by ksiądz Jerzy, niezłomny obrońca praw Boskich i ludzkich, dany ojczyźnie naszej i światu jako znak zwycięstwa miłości nad nienawiścią, został wyniesiony do chwały ołtarzy”.

Mieczysław Pająk, prezes Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II wraz z grupą członkiń tej orgnizacji przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Greenpoincie/ Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

SKROMNA UROCZYSTOŚĆ
Niestety, również ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19, po zakończonej mszy św. nie mógł się odbyć tradycyjny pochód z kościoła św. Stanisława Kostki przed pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, znajdujący się nieopodal parku McCarrena. Nie było także, mającej tam miejsce każdego roku, dużej uroczystości rocznicowej. Jednak członkowie Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II oraz harcerki z Hufca Podhale udali się tam, by złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Przy okazji zaimprowizowali krótką ceremonię połączoną z przemową Mieczysława Pająka, prezesa Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, modlitwą o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki i odśpiewaniem polskiego hymnu. Mieczysław Pająk stwierdził, że nigdy przez myśl mu nie przeszło, iż kiedykolwiek przyjdzie taki czas, że nie będzie można w tym miejscu organizować ceremonii poświęconej pamięci zamordowanego polskiego kapłana. Wyraził również nadzieję, że za rok wszystko wróci do normalności. Były także słowa podziękowania dla osób prywatnych, harcerzy i zuchów, opiekujących się pomnikiem oraz skwerem, na którym on się znajduje.

Grupa osób uczestnicząca w zaimprowizowanej urczystości przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Greenpoince/ Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

PONIEDZIAŁKOWE SPOTKANIE
W poniedziałek, 19 października, czyli dokładnie w 36. rocznicę zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki, przed jego pomnikiem na Greenpoincie odbyło się kolejne uroczyste spotkanie. Wzięli w nim udział członkowie zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej: Bożena Kamiński, wiceprezes ds. polskich KPA, która pełni również funkcję prezesa i dyrektora wykonawczego Centrum Polsko-Słowiańskiego i Andrzej Kamiński, prezes KPA na południowy Nowy Jork. Obecni byli także inni przedstawiciele CP-S, m.in. wiceprezes tej organizacji Danuta Bronchard, reprezentująca również – jako dyrektorka – Polską Szkołę im. Marii Konopnickiej, a także pracownicy Klubu Seniora “Krakus”, członkowie Ligi Morskiej Oddziałów: Gdynia 15, Westerplatte oraz Polonia.

W poniedziałkowej uroczystości wzięli udział przedstawiciele KPA, CP-S, Ligi Morskiej i Polskej Szkoły im. Marii Konopnickiej z Greenpointu / Foto: AGNIESZKA GRANATOWSKA

Podczas uroczystości Danuta Bronchard przeczytała wzruszającą biografię bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz przypomniała, że 19 października w całej Polsce obchodzony jest także Narodowy Dzień Duchownych Niezłomnych. Z kolei Bożena Kamiński zainicjowała wspólną modlitwę, po której każdy w skupieniu oddał hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Były również wspomnienia dotyczące rocznicowych, tłumnych spotkań sprzed lat. Ponownie nie zabrakło także zniczy i kwiatów złożonych pod pomnikiem.

Podczas uroczystości Danuta Bronchard, dyrektorka Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej z Greenpointu, przeczytała wzruszającą biografię bł. ks. Jerzego Popiełuszki / Foto: AGNIESZKA GRANATOWSKA