Duda pogratulował Bidenowi

437

Prezydent Andrzej Duda oficjalnie pogratulował Joe Bidenowi zwycięstwa w amerykańskich wyborach prezydenckich. W liście gratulacyjnym polski prezydent zaprosił przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych do złożenia wizyty w Polsce.

Prezydent Andrzej Duda wystosował gratulacje gdy Kolegium Elektorów w nocy naszego czasu potwierdziło wybór kandydata Demokratów.  Andrzej Duda napisał, że relacje polsko-amerykańskie są przykładem tego, czym jest “prawdziwe partnerstwo strategiczne”. “Nasze Państwa i Narody podzielają te same ideały i wartości, których sednem są niewątpliwie wolność, sprawiedliwość, demokracja i prymat prawa międzynarodowego” – napisał prezydent. Podkreślił, że to właśnie na tych wartościach oba kraje zbudowały mocne fundamenty dwustronnej relacji, która – jak dodał Andrzej Duda – “nigdy nie była tak silna i wzajemnie korzystna”. Prezydent zwrócił uwagę, że Warszawa i Waszyngton poszerzyły partnerstwo w takich obszarach jak bezpieczeństwo i obronność, współpraca gospodarcza i innowacyjność.

W liście do Joe Bidena Andrzej Duda przypomniał znaczenie i wagę amerykańskiego zaangażowania w Inicjatywę Trójmorza. Jak zaznaczył, Stany Zjednoczone zdecydowały się zainwestować w Fundusz Trójmorza znaczące środki finansowe, skierowane na realizację regionalnych projektów energetycznych. “Co więcej, stając się głównym odbiorcą amerykańskiego LNG, Polska nie tylko zapewniła sobie dywersyfikację źródeł i bezpieczeństwo energetyczne, ale także stała się hubem energetycznym dla całego regionu. Mam nadzieję, że ta obopólnie owocna współpraca będzie kontynuowana pod Pana przywództwem” – napisał prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że polsko-amerykańskie relacje stanowią filar bezpieczeństwa oraz stabilności europejskiej i transatlantyckiej. Przypomniał, że w 2016 roku, jeszcze za administracji Baracka Obamy, w której Joe Biden był wiceprezydentem, Amerykanie zwiększyli swoją obecność wojskową w Polsce, wzmacniając tym samym wschodnią flankę NATO. Polski prezydent ocenił również, że Polska i Stany Zjednoczone muszą stawiać czoła wyzwaniom zagrażającym równowadze bezpieczeństwa światowego i mającym swoje źródło w “imperialnych resentymentach, nadużyciach władzy i łamaniu praw człowieka”. “Zapewniam, że Polska będzie nadal zdecydowanie wspierać przemiany demokratyczne za naszą wschodnią granicą. Mam nadzieję, że tak jak dotychczas, Stany Zjednoczone będą w tym zakresie z nami współpracować” – zadeklarował Andrzej Duda. W liście gratulacyjnym prezydent podkreślił też znaczenie wzajemnej współpracy w zakresie walki z pandemią koronawirusa. “Panie Prezydencie elekcie, gratuluję jeszcze raz zwycięstwa i życzę Panu – w imieniu Narodu Polskiego – sukcesów w sprawowaniu funkcji Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oczekując na nasze przyszłe spotkania i dyskusje zarówno w formacie dwustronnym, jak i na forach międzynarodowych, pozwalam sobie serdecznie zaprosić Pana do złożenia wizyty w Polsce” – zakończył swój list do Joe Bidena prezydent Andrzej Duda.