Dzień Papieski u św. Alojzego na Ridgewood

539
Mszy poświęconej św. Janowi Pawłowi II przewodniczył bp Witold Mroziewski / Foto: KS. JERZY PÓŁTORAK

Okolicznościową mszą św. połączoną z koncertem poświęconym św. Janowi Pawłowi II księża z Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów w diecezji brooklyńskiej oraz polonijni wierni uczcili Dzień Papieski, przypadający zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Uroczystości przewodniczył bp Witold Mroziewski.

Msza św. dedykowana Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II została odprawiona w niedzielę, 11 października, w kościele św. Alojzego na Ridgewood. W tym dniu w Polsce oraz w środowiskach polonijnych obchodzony był 20. Dzień Papieski. W tym roku przyświecało mu hasło “Totus Tuus”, czyli “Cały Twój”, będące biskupim wezwaniem Karola Wojtyły, a także dewizą późniejszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Tegoroczny Dzień Papieski wpisał się w 100. rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II oraz 42. rocznicę wyboru Karla Wojtyły na papieża.

Korespondował również z obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Miesiącem Dziedzictwa Polskiego. Dlatego też niedzielna uroczystość odbywająca się na Ridgewood miała wiele wymiarów i była zarazem namiastką obchodzonego od 29 lat Diecezjalnego Dnia Dziedzictwa Polskiego na Brooklynie i Queensie. W związku z pandemią to doroczne nabożeństwo, mające od pewnego czasu miejsce w konkatedrze św. Józefa na Brooklynie w trzecią niedzielę października – podobnie jak wiele innych polonijnych uroczystości zostało przełożone na przyszły rok.

Mszy św. odprawionej w ramach 20. Dnia Papieskiego przewodniczył bp. Witold Mroziewski, któremu towarzyszył ks. Grzegorz Stasiak, koordynator Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów w diecezji brooklyńskiej. Prócz wiernych wzięło w niej udział kilkunastu polskich księży, którzy byli inicjatorami odprawienia okolicznościowego nabożeństwa poświęconego św. Janowi Pawłowi II i uczczenia tegorocznego Dnia Papieskiego oraz Miesiąca Dziedzictwa Polskiego.

W związku z obostrzeniami dotyczącymi pandemii koronawirusa uroczystość odbyła się w bardzo ograniczonym gronie wiernych i duchownych. Była jednak transmitowana przez media społecznościowe.

Wraz z bp. Witoldem Mroziewskim mszę św. poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II koncelebrował ks. Grzegorz Stasiak, koordynator Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów w diecezji brooklyńskiej / Foto: KS. JERZY PÓŁTORAK

OKOLICZNOŚCIOWA MSZA
W trakcie mszy św. odprawionej w ramach 20. Dnia Papieskiego było bardzo dużo odniesień do życia i posługi duchowej św. Jana Pawła II, a także do polskiego dziedzictwa narodowego. Było to szczególnie widoczne w kazaniu, które wygłosił bp Witold Mroziewski.

“Pod znakiem naszej tożsamości, pod znakiem naszej narodowej radości celebrujemy w tym roku setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Dzisiaj celebrujemy 20. Dzień Papieski, wspominamy rocznicę odejścia naszego świętego do Domu Ojca. W Stanach Zjednoczonych w październiku celebrujemy dziedzictwo polskie, nasze narodowe dziedzictwo. Pragniemy pokazać sobie nawzajem i innym, że jesteśmy dumni z naszej polskiej tożsamości, w którą są wpisane: głęboka wiara w Boga, kultura słowiańska, wielowiekowa tradycja i żywy patriotyzm. Stanowią one dziedzictwo jakże drogie i bliskie naszym sercom” – podkreślał główny celebrans okolicznościowej mszy św.

Ze względu na regulacje związane z pandemią koronawirusa, liczba wiernych mogących wziąć udział w uroczystości poświęconej św. Janowi Pawłowi II była bardzo ograniczona / Foto: ARCHIWUM

Bp Witold Mroziewski w swoim kazaniu zwrócił także uwagę na prawo do wolności, które, jak zaznaczył, dla nas ma szczególne znaczenie.

“To o nią walczyły pokolenia Polaków, których losy są znane jako świetlane przykłady miłości ojczyzny na całym świecie” – przypominał kapłan. Przy okazji przywołał postać św. Jana Pawła II, który całym swoim życiem wpisał się we wszystkie wymienione wcześniej wartości. Bp Witold Mroziewski przypomniał wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, który miał miejsce 42 lata temu, wspominał zawierzenie Matce Bożej przez polskiego papieża, oraz jego niesamowity pontyfikat, który wpłynął nie tylko na losy i historię Polski, ale także całego świata.

“Jemu tak wiele zawdzięczamy, od niego wiele się uczyliśmy, z nim łatwiej było nam żyć” – podkreślał celebrans. Zapewniał, że mimo iż polskiego Ojca Świętego nie ma już z nami fizycznie, to na pewno jest obecny wśród nas duchowo “ze swoją wstawienniczą mocą”.

Zachęcał również do poddania się “działaniu łaski, która ciągle za jego przyczyną nas otula”.

Pod koniec mszy św. bp Witold Mroziewski podziękował duchownym z Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów w diecezji brooklyńskiej (obejmującej swoim zasięgiem Brooklyn i Queens) za wspólną modlitwę, a także za zaangażowanie w duszpasterstwie oraz dostrzeganie wszelkich potrzeb parafian w trudnym czasie pandemii.

“O słowie ‘dziękuję’ Ojciec Święty Jan Paweł II powiadał, że ma niezwykłą wartość i wielką moc, albowiem trafia do serca człowieka” – wspominał kapłan. Osobne podziękowania skierował do ks. Jerzego Półtoraka, proboszcza parafii św. Alojzego, w której została odprawiona uroczysta msza św. oraz do wiernych, organisty i wszystkich osób zaangażowanych w to okolicznościowe nabożeństwo. Na zakończenie wszyscy razem odśpiewali dwie religijno-patriotyczne pieśni “Boże coś Polskę” oraz “Nie rzucim Chryste świątyń Twych”.

W okolicznościowym nabożeństwie uczestniczyło kilkunastu polskich księży / Foto: KS. JERZY PÓŁTORAK

KOCERT PAPIESKI
Po zakończeniu mszy św. odbył się godzinny koncert Grupy Wokalnej św. Macieja, działającej od prawie czterech lat przy parafii św. Macieja na Ridgewood i prowadzonej przez jej administratora ks. Dariusza Blicharza. Występ ten był przygotowany na setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i miał mieć miejsce w różnych polskich parafiach. Niestety pandemia Covid-19 pokrzyżowała wszelkie plany z tym związane. Tak więc msza św. odprawiona w związku z Dniem Papieskim była świetną okazją by zaprezentować ten materiał.

Grupa Wokalna św. Macieja działa od prawie czterech lat przy parafii na Ridgewood / Foto: ARCHIWUM

Wykonywane pieśni i piosenki przeplatane były znanymi oraz odpowiednio dobranymi fragmentami wypowiedzi św. Jana Pawła II i świetnie współgrały z ich treścią. W zaprezentowanym repertuarze były m.in. takie utwory jak: “Moje miasto Wadowice”, “Nie lękajcie się”, “Szukałem was (Litania do Jana Pawła II)”, “Leć muzyczko” i “Nie zastąpi Ciebie nikt”, czyli muzyczny hołd i zarazem hymn z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły/Jana Pawła II, którą świętujemy w tym roku. Pojawiła się także pieśń “Błogosławieni miłosierni” stanowiąca oficjalny hymn Światowych Dni Młodzieży z 2016 r. z Krakowa, którą zaśpiewano również podczas mszy św.

Koncert zakończyła “Barka” czyli ukochana pieśń Ojca Świętego, którą Grupa Wokalna św. Macieja zaśpiewała wraz z publicznością. Na bis ponownie wykonano piosenkę “Leć muzyczko” oraz hymn “Nie zastąpi Ciebie nikt”.

Występ został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. Ks. Dariusz Blicharz kierujący Grupą Wokalną św. Macieja wyraził nadzieję, że po zakończeniu pandemii uda się powrócić do pierwotnych założeń związanych z występami w różnych polskich parafiach.

Solistki Grupy Wokalnej św. Macieja – Małgorzata Kopańska (od lewej) i Julia Godlewska / Foto: ARCHIWUM