Ekologia od najmłodszych lat

Greenpoint Eco-Schools

112
Uczniowie z PS 34 na swoim stoisku wyeksponowali fotografie z pokazów Eco-Fashion Show. Na zdjęciu wraz z dziećmi jest także dyrektorka PS 34 Carmen Asselta (pierwsza z prawej) oraz kurator 14. dystryktu Alicja Winnicka (w tyłu) / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcje greenpoinckich szkół partycypujących w programie Greenpoint Eco-Schools spotkali się z przedstawicielami National Wildlife Federation w celu podsumowania prowadzonej od 2015 roku akcji promującej ekologię. Uczestniczyły w niej cztery szkoły: PS 31, PS 34, PS 110 oraz MS 126, która była gospodarzem wydarzenia.

Spotkanie odbyło się w środę, 22 maja, i wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób. Wśród zaproszonych gości – prócz Mary Scarlato, Carmen Asselty, Anny Cano-Amato i Marii Ortegi – dyrektorek PS 31, PS 34, PS 110 i MS 126, przybyli m.in. Alicja Winnicka, kurator 14. dystryktu nowojorskiego Wydziału Oświaty, oraz Curtis Fisher, regionalny dyrektor wykonawczy National Wildlife Federation, firmy pełniącej rolę głównego administratora funduszu odszkodowawczego Greenpoint Community Environmental Fund, z którego został sfinansowany program Greenpoint Eco-Schools.

Uczniowie z PS 31 zaprezentowali kwiaty i warzywa wyhodowane w szkolnym ogródku / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Jego celem było m.in. pogłębienie wiedzy uczniów z zakresu ochrony środowiska, stworzenie szkolnych ogródków i tzw. zielonych miejsc, zwiększenie ilości rosnących drzew, a także ograniczenie produkcji śmieci oraz zużycia energii elektrycznej i wody.

W ciągu czterech lat funkcjonowania programu wzięło w nim udział około 1800 uczniów, 150 nauczycieli i pracowników szkół oraz setki mieszkańców Greenpointu. Poza tym przy budowie i rozwoju szkolnych ogródków wykorzystano oraz przetworzono 400 tys. funtów odpadków pochodzących ze składowisk śmieci.

Alicja Winnicka (pierwsza z prawej), kurator 14. dystryktu, przedstawia dyrektorki greenpoickich szkół partycypujących w programie Greenpoint Eco-Schools. Od lewej stoją: Carmen Asselta (PS 34), Maria Ortega (MS 126), Anna Cano-Amato (PS 110) i Mary Scarlato (PS 31) / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Projektowi Greenpoint Eco-Schools towarzyszyły również dodatkowe akcje organizowane przez poszczególne szkoły. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy mody tzw. Eco-Fashion Show, organizowane przez PS 34 przez koordynatorkę programu Tinę Wong.

Część uczniów z PS 34 biorąca udział w Eco-Fashion Show / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Uczniowie biorący udział w tych akcjach, wraz z rodzicami, wykonywały różne stroje wykorzystując materiały pochodzące z recyklingu. W tym roku pokaz odbył się 18 kwietnia w Bushwick Inlet Park, a jego motywem przewodnim były zwierzęta, co miało uświadomić dzieciom, w jaki sposób zanieczyszczona przyroda szkodzi ich życiu i egzystencji.

Podczas pokazu dzieci były przebrane za różne zwierzęta / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Uczestnicy pokazu prezentowali się w przebraniach przypominających różne ssaki, ptaki, a nawet ryby i meduzy. Prócz walorów edukacyjnych, dzięki tej akcji rodzice – pomagając dzieciom wykonać stroje – mieli okazję spędzić z nimi nieco więcej czasu.

Ubiory te można było także zobaczyć 22 maja, podczas spotkania w MS 126, ponieważ uczniowie PS 34 również wówczas przyszli, by je pokazać.

Stroje wykonane przez dzieci i ich rodziców były bardzo kolorowe / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Wszystkie placówki partycypujące w programie Greenpoint Eco-Schools przygotowały na to spotkanie swoje stoiska, na których wyeksponowane były zdjęcia i materiały pokazujące efekty ich pracy związanej z ekologiczną akcją.

Poza tym w jego trakcie podsumowano czteroletni okresu funkcjonowania programu, a jego koordynatorom z poszczególnych szkół wręczono specjalne dyplomy.

Koordynatorki programów Greenpoint Eco-Schools otrzymały specjalne dyplomy / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK