Georgette Mosbacher: „ogromna wola” USA w sprawie wprowadzenia ruchu bezwizowego

519

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher napisała, że istnieje "ogromna wola współpracy" w kwestii wprowadzeniu ruchu bezwizowego.

Szefowa polskiego MSWiA Elżbieta Witek spotkała się dzisiaj z zastępcą sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA Elizabeth Neumann. Tematem rozmów było szeroko pojęte bezpieczeństwo oraz przygotowania Polski do wprowadzenia ruchu bezwizowego. W spotkaniu uczestniczyli też wiceminister Krzysztof Kozłowski oraz ambasador Georgette Mosbacher.

„Ustalenia między Polską a USA dotyczące bezpieczeństwa i podpisanie stosownych umów jest konieczne, aby Polska mogła wejść do programu ruchu bezwizowego. Zarówno po stronie Polski jak i USA jest ogromna wola współpracy w tym zakresie” – napisała na Twitterze Georgette Mosbacher.

Podczas spotkania Minister Elżbieta Witek podkreśliła, że Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych partnerów Polski w sferze bezpieczeństwa. W związku z czym Polska jest otwarta na współpracę służb policyjnych obu krajów. Chodzi między innymi o zwalczanie terroryzmu oraz przestępczości zorganizowanej.

W kwestii wprowadzenia ruchu bezwizowego szefowa MSWiA podkreśliła pełną gotowość do współpracy w tym zakresie ze stroną amerykańską.