Głosowanie tylko korespondencyjne

1020
EPA-EFE/Darek Delmanowicz POLAND OUT

Polacy mieszkający w USA będą mogli wziąć udział w wyborach prezydenckich tylko korespondencyjnie. By to zrobić należy zgłosić taki zamiar konsulowi najpóźniej do 15 czerwca. Można zarejestrować się elektronicznie. Osoby już zarejestrowane do wyborów, zarządzonych na 10 maja, mają czas do 16 czerwca. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej na stronie www.ewybory.msz.gov.pl. Tylko wtedy otrzyma się stosowny pakiet do głosowania.    

Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, głosowanie w wyborach prezydenta Polski odbędzie się w USA w sobotę, 27 czerwca. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w sobotę 11 lipca. Polonia może zagłosować, ale wyłącznie korespondencyjnie. Na terenie USA zostało utworzonych dziewięć obwodów głosowania:

1. Obwód głosowania nr 121 – siedziba obwodowej komisji  wyborczej: Waszyngton, Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie, 2224 Wyoming Avenue NW, Washington, D.C. 20008.

2. Obwód głosowania nr 123 – siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork I, Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016.

3. Obwód głosowania nr 124, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork II, Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016.

4. Obwód głosowania nr 125, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork III,  Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016

5. Obwód głosowania nr 126, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Los Angeles, Konsulat Generalny RP, 12400 Wilshire Boulevard, Suite 555, Los Angeles, CA 90025.

6. Obwód głosowania nr 127, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Houston, Konsulat Generalny RP, 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056.

7. Obwód głosowania nr 128, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

8. Obwód głosowania nr 129, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago II, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

9. Obwód głosowania nr 130, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago III, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która: najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Ma ważny paszport. 

Uwaga – osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach zarządzonych na 10 maja będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach zarządzonych 28 czerwca. Wyborca, już zarejestrowany, który zamierza głosować korespondencyjnie (czyli wszyscy Polacy mieszkający w USA) musi najpóźniej, do 16 czerwca, zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą (w metropolii nowojorskiej jest to Konsulat Generalny RP na Manhattanie). Konsul odnotuje ten fakt w spisie wyborców. Można to zrobić wchodząc na stronę www.ewybory.msz.gov.pl i w zakładce “zmień sposób głosowania” (na dole strony) zmienić sposób głosowania. Osoby, które pierwszy raz się rejestrują mają czas tylko do 15 czerwca. Podczas rejestracji elektronicznej muszą zaznaczyć opcję: “korespondencyjnie – wysyłka pakietu wyborczego na adres zamieszkania”.