Głosuj na Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego 2020

881
W 2020 r. Parada Pułaskiego odbędzie się po raz 83./Foto.: Aleksandra Słabisz

Do końca października można wpisać się w poczet członków Komitetu Parady Pułaskiego, by 21 listopada móc głosować w wyborach Wielkiego Marszałka Parady Pułaskiego 2020. W tym roku zgłoszono dwóch kandydatów: Jadwigę Kopalę i Reeda Gusciorę.

Paradę Pułaskiego 2020 poprowadzi przedstawiciel Polonii z New Jersey, którego członkowie Komitetu Parady Pułaskiego wybierać będą podczas głosowania w Polskiej Fundacji Kulturalnej (177 Broadway, Clark, NJ), zaplanowanego 21 listopada br. na 7:30 wieczorem.

Trudno nie zauważyć Jadwigi Kopali na Paradzie Pułaskiego. Ubrana w strój ludowy, uśmiechnięta, pełnia entuzjazmu, przy 42 ulicy wita członków poszczególnych kontyngentów maszerujących w Paradzie. Foto: Aleksandra Słabisz

W tym roku zgłoszono dwie kandydatury na Wielkiego Marszałka. Pierwsza to Jadwiga Kopala, jedna z najbardziej oddanych i zaangażowanych działaczy polonijnych. To wieloletnia członkini Komitetu Parady Pułaskiego, gdzie obecnie pełni funkcję zastępcy prezesa i z ramienia komitetu m.in. organizuje doroczny Bankiet Parady Pułaskiego w Marriott Marquis na Manhattanie. Wcześniej działała w lokalnych komitetach w Irvington i Linden, NJ. W ciągu roku Jadwiga Kopala wspiera działania komitetu pomagając przy finansach oraz wszystkim co potrzebuje jej organizatorskiej ręki. Obecnie ma najdłuższy staż w Komitecie Parady Pułaskiego, zna członków każdego kontyngentu maszerującego w Paradzie i co roku bierze czynny udział w wydarzeniach związanych z organizacją parady oraz nominacjami marszałków i miss.

Oprócz Parady Pułaskiego, Jadwiga Kopala od lat angażuje się w życie Kościoła polonijnego oraz w organizowanie Festiwalu Dziedzictwa Polskiego. Od dwóch lat pełni funkcję prezesa Polish American Heritage League, organizacji przewodniczącej temu festiwalowi. Niedawno włączyła się też w Heritage Festival Ball – doroczną uroczystość, podczas której wyróżniani są przedstawiciele lub liderzy grup etnicznych zamieszkałych w New Jersey. „Chcę, żeby Polonia była tam bardziej widoczna” – mówiła pani Jadzia w wywiadzie jaki udzieliła “Nowemu Dziennikowi” w 2018 r. (Więcej o zasługach i zaangażowaniu Jadwigi Kopali w życie Polonii można przeczytać: http://dziennik.com/polonia/heidi-pani-jadzia-czego-sie-podejmie-jest-dopiete-na-ostani-guzik/).

“Panią Jadwigę “Heidi” Kopala poznałem 25 lat temu kiedy działała w Komitecie Parady Pułaskiego przy Parafii Najświętszego Serca im. Jezus w Irvington, NJ. O jej zasługach na przełomie 30 lat, przygotowaniach do Parady Pułaskiego na różnych szczeblach, etapach jak i w wielu innych organizacjach napiszę później […]. Osobiście uważam, że Pani Jadwiga Kopała jako Główny Marszałek Prady Pułaskiego 2020 będzie godnie reprezentować nasza Polonię. Nie możemy zapomnieć, że Parada Pułaskiego z pokolenia na pokolenie nie tylko czci pamięć i zasługi Generała Kazimierza Pułaskiego ale jest największa manifestacja polonijna w Nowym Jorku od 1936 roku” – napisał na Facebooku Jacek Pyryt, który zgłosił jej kandydaturę.

Jadwiga Kopala zapowiada, że gdy zostanie Wielkim Marszałkiem Parady Pułaskiego 2020 to zorganizuje ją ku czci Jana Pawła II.

***

Reed Gusciora, burmistrz Trenton. Foto: Facebook

Drugi kandydat to Reed Gusciora, demokratyczny polityk, który od 2018 r. sprawuje funkcję burmistrza Trenton, stolicy stanu New Jersey. Wcześniej w latach 1996-2018 był członkiem NJ General Assembly, gdzie reprezentował 15. dystrykt legislacyjny. Pracował też jako prokurator w Lawrence Township.

Jako demokrata ma bardzo progresywne poglądy. Sam jest pierwszym burmistrzem w historii Trenton otwarcie przyznającym się do homoseksulaności. Jest też pierwszym od trzydziestu lat białoskórym burmistrzem tego miasta. Walczy o legalizację małżeństw gejowskich i dostęp do medycznej marihuany odkąd te kwestie jeszcze nie były popularne.

Gusciora urodził się w Passaic, NJ i wychował w Jamesburg. Studiował stosunki międzynarodowe na Catholic University of America, a potem prawo na Seton Hall University School of Law. Większość dorosłego życia spędził w Princeton.

W General Assembly pełnił funkcję zastępcy lidera większości, był przewodniczącym komisji regulacyjnej, spraw federalnych oraz reform. Zasiadał jako członek w komisjach ds. instytucji finansowych, ubezpieczeń oraz pracy. Jest autorem m.in. takich ustaw jak.: “Paramount Safety” oraz “Senior Gold Prescription Discount Act”.

***

Aby móc wziąć udział w głosowaniu na Wielkiego Marszałka trzeba być pełnoprawnym członkiem Komitetu Parady Pułaskiego (The General Pulaski Memorial Parade Committee, Inc.). Podanie członkowskie znaleźć można na stronie pulaskiparade.org (http://pulaskiparade.org/documents/2019TJKNewMembershipForminE-Pwithinstructions.pdf). Należy je odesłać, wraz z czekiem na $10 (członkostwo indywidualne) na adres: Thomas J. Kazalski; Financial Secretary; c/o The GPMPC, Inc.; PO Box 3723; Union, NJ 07083-1892.

AS