Historyczna wystawa na Greenpoincie

288
W ceremonii otwarcia wystawy uczestniczyli przedstawiciele zarządu PSFCU oraz zaproszeni goście. Od lewej: dr Iwona Korga (dyrektor), Ryszard Bąk (skarbnik), Krzysztof Matyszczyk (przewodniczący), Rodney Hood, przewodniczący NCUA, konsul generalny Maciej Golubiewski oraz Bogdan Chmielewski (prezes i dyrektor wykonawczy PSFCU) / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

"Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas drugiej wojny światowej" – to tytuł wystawy, którą do połowy września można oglądać w głównym oddziale Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na Greenpoincie. Jej uroczyste otwarcie odbyło się w sobotę, 31 sierpnia.

Historyczna ekspozycja związana jest z 80. rocznicą napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, stanowiącej zarazem początek II wojny światowej. Inauguracja wystawy, która zostanie pokazana w różnych miejscach metropolii nowojorskiej, odbyła się w jednej z najczęściej odwiedzanych filii Unii, mieszczącej się przy 100 McGuinness Boulevard na Greenpoincie i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców tej dzielnicy. Wśród gości specjalnych pojawili się m.in.: konsul generalny Maciej Golubiewski, wicekonsul Mateusz Gmura, a także Rodney Hood, przewodniczący zarządu Krajowej Administracji Unii Kredytowych (NCUA), oraz jego członek Michael Fryzel.

Obecni byli przedstawiciele Rady Nadzorczej PSFCU oraz Rady Dyrektorów z jej przewodniczącym Krzysztofem Matyszczykiem na czele, a także pracownicy i członkowie Unii. Nie brakowało przedstawicieli wielu polonijnych organizacji i instytucji, harcerek i harcerzy, a nawet seniorów. Rolę gospodarza pełnił Bogdan Chmielewski, prezes i dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Ceremonia rozpoczęła się od odśpiewania hymnów narodowych oraz powitania gości. Były okolicznościowe przemowy, gratulacje oraz dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającej wystawę. Poza tym szefowie Unii – prezes i dyrektor wykonawczy Bogdan Chmielewski oraz przewodniczący Rady Dyrektorów Krzysztof Matyszczyk – wręczyli Rodneyowi Hoodowi specjalny dyplom w podziękowaniu za promocję unii kredytowych i usług przez nich świadczonych oraz za uczestnictwo w otwarciu wystawy “Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej” w głównym oddziale P-SFUK na Greenpoincie.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnów narodowych – polskiego i amerykańskiego / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

OKOLICZNOŚCIOWE PRZEMÓWIENIA
Podczas otwarcia wystawy poświęconej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej dominował temat związany z napaścią Niemiec oraz Rosji na Polskę oraz bohaterskiej postawy naszych rodaków, który nie dali się zniewolić i dzielnie stawili czoła agresorom.

Mówiono także o najważniejszych postaciach związanych z walką o wolność Polski i innych krajów, w tym także Stanów Zjednoczonych, oraz o znanych Polakach, którzy zasłużyli się dla ludzkości. Wspominano również o wynikach ekonomicznych PSFCU.

Jako pierwszy głos zabrał Bogdan Chmielewski, który przedstawił dane związane z osiągnięciami polonijnej instytucji finansowej, zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej (2 miliardy dolarów w aktywach), jak i dotyczącej obsługiwanych klientów (ponad 100 tys. członków).

“Jest wiele faktorów, które przyczyniły się do sukcesu naszej Unii Kredytowej, ale najważniejszym jest zaufanie i lojalność naszych członków” – podkreślił szef PSFCU. Dodał, że misją kierowanej przez niego instytucji jest także wspieranie polsko-amerykańskiej społeczności.

“Dzisiejsze wydarzenie otwierające wystawę ‘Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas drugiej wojny światowej’ to jeden z setek przykładów imprez, z których Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa jest dumna” – dodał Bogdan Chmielewski.

Podkreślił również, że dla wszystkich uczestników uroczystości wielkim zaszczytem jest na niej obecność Rodneya Hooda, przewodniczącego zarządu Krajowej Administracji Unii Kredytowych.

“Pańska wizyta jest nie tylko wielkim uznaniem dla Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, ale także dla całej polsko-amerykańskiej społeczności, która dzisiaj obchodzi 80. rocznicę niemieckiej napaści na Polskę, rozpoczynającej drugą wojnę światową” – stwierdził Chmielewski dodając, że jest to tym bardziej wymowne, że w tym samym czasie amerykański wiceprezydent Mike Pence przybywa do Polski, by wraz z prezydentem Andrzejem Dudą uczcić tę rocznicę.

Z kolei konsul generalny Maciej Golubiewski w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie wystawy prezentowanej w greenpoickim oddziale PSFCU oraz opowiedział o jej zawartości historycznej. W telegraficznym skrócie przypomniał o niemieckim ataku na Polskę oraz późniejszym rosyjskim “ciosie w plecy”.

Wspominał o polskim ruchu oporu oraz armiach gen. Władysława Andersa i gen. Stanisława Maczka, a także o ich zasługach w walkach z wojskami niemieckimi na różnych frontach. Przybliżył postać rotmistrza Witolda Pileckiego i Jana Karskiego oraz ich poświęcenie związane z próbą przekazania światu informacji o Holokauście. Konsul generalny zwrócił  także uwagę na waleczność Polaków, dla których wolność jest jedną z największych wartości.

“To właśnie jest miara polskiego etosu – walczyć ‘za wolność waszą i naszą’. Przez wieki takie motto przyświecało przecież naszym walecznym rodakom, zarówno Pułaskiemu, jak i Kościuszce, jak również Polakom stawiającym opór niemieckim i sowieckim najeźdźcom, zarówno na terenach okupowanej Polski, jak i na wszystkich niemal frontach II wojny światowej” – podkreślał Maciej Golubiewski.

Konsul generalny dodał na zakończenie, że właśnie taki przekaz niesie otwarta wystawa, która “jest hołdem wobec niezłomnego polskiego ducha”.

Na ceremonię otwarcia wystawy przybyła duża grupa zainteresowanej publiczności / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

O waleczności Polaków mówił także Rodney Hood, przewodniczący zarządu Krajowej Administracji Unii Kredytowych. Zaznaczył także, że jest pod wielkim wrażeniem wyników finansowych PSFCU oraz wsparcia, jakiego udziela swoim członkom i społeczności polsko-amerykańskiej.

“Myślę, że wystawa, którą dzisiaj otwieramy, jest tego kolejnym, świetnym przykładem” – zaznaczył Rodney Hood. Przewodniczący zarządu NCUA wspomniał również o znanych Polakach, którzy wnieśli wielki wkład w rozwój nauki, kultury, a nawet Stanów Zjednoczonych i świata. W tym kontekście przywołał m.in.: Tadeusza Kościuszkę, Jana Pawła II, Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika i Marię Skłodowską-Curie.

Podczas przemów głos zabrał także Krzysztof Matyszczyk. Przewodniczący Rady Dyrektorów P-SFUK mówił przede wszystkim o programie stypendialnym oraz wsparciu finansowym, jakiego różnym organizacjom udziela Unia.

Część oficjalną uroczystości zakończyło przecięcie wstęgi symbolicznie otwierające wystawę. Dokonali tego: konsul generalny Maciej Golubiewski, przewodniczący zarządu NCUA Rodney Hood i przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU Krzysztof Matyszczyk.

Przecięcia wstęgi symbolizującego otwarcie wystawy dokonali przewodniczący Rady Dyrektorów naszej Unii Krzysztof Matyszczyk (pierwszy z lewej), przewodniczący zarządu NCUA Rodney Hood (w środku) oraz konsul generalny Maciej Golubiewski. Z tyłu stoi prezes Bogdan Chmielewski / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

WOJENNA EKSPOZYCJA
Wystawa “Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas drugiej wojny światowej” została przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a jej autorami są jego dyrektor dr Karol Nawrocki oraz dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych ekspozycja prezentowana jest na całym świecie. Greenpoincki oddział PSFCU był miejscem inauguracji tej wystawy w Nowym Jorku.

Ekspozycja składa się z 20 dużych plansz ze zdjęciami oraz wyjaśnieniami (w języku angielskim) przedstawianych faktów. Podczas rozmowy z “Nowym Dziennikem” bardzo pozytywnie wypowiadał się na jej temat konsul generalny Maciej Golubiewski.

“Wystawa ta przedstawia w pigułce cały przekrój historii i roli polskich obywateli, i to nie tylko tych, którzy walczyli na frontach i zasłużyli się swoim heroizmem. Pokazuje także jak wybuch wojny w 1939 roku przełożył się na historię Polski zarówno w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu. Są w niej elementy czysto wojskowe i pięknie jest przedstawiona historia wysiłku oręża polskiego na froncie zachodnim, o czym do tej pory mało się mówiło na Zachodzie – podkreślił konsul generalny, zwracając także uwagę na ciekawy element ekspozycji mówiący o losach Polaków, którzy po wojnie osiedlili się w Stanach Zjednoczonych. – Wystawa ta w przystępny i uniwersalny sposób, dla wszystkich kategorii wiekowych, ukazuje naszą historię oraz to, dlaczego Polska, która bardzo cierpiała podczas wojny, była ważna i przyczyniła się do ostatecznego zwycięstwa. Dlatego też jest to bardzo ważna i skuteczna wystawa, którą warto pokazywać Amerykanom” – dodał Maciej Golubiewski.

Zainteresowanie pokazaniem wystawy swoim uczniom wyraziły dyrektorki greenpoinckich szkół / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Zapewnił, że wiadomości zawarte w ekspozycji związanej z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej trafią do szerokiego grona odbiorców: “Będziemy ją także prezentować w amerykańskich instytucjach, ponieważ zależy nam, żeby ten przekaz dotarł nie tylko do Polonii, ale także do Amerykanów”.

Okazuje się, że wystawą są już zainteresowane okoliczne szkoły, mające swoje siedziby na Greenpoincie.

“Dyrektorki, które uczestniczyły w uroczystości, wyraziły chęć pokazania swoim uczniom historii wybuchu II wojny światowej, a przez to także historii Polski” – zdradził Bogdan Chmielewski.

Podczas ceremonii otwarcia wystawy “Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas drugiej wojny światowej” obecne były: Carmen Asselta, dyrektorka PS 34, Maria Ortega, dyrektorka MS 126, oraz dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających i zarazem dyrektorka Polskiej Szkoły Sobotniej działającej przy parafii św.św. Cyryla i Metodego na Greenpoincie.

Wystawa składa się z 20 dużych plansz ze zdjęciami oraz opisami przedstawianych faktów / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK