Jan Paweł II – papież życia, miłości i rodziny

311

Dziś mija 41 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. W czasie jego niespełna 27- letniego pontyfikatu ważne miejsce zajmowało nauczanie o miłości, życiu i rodzinie. Poświęcił temu tematowi encyklikę „Evangelium vitae”, adhortację apostolską o rodzinie „Familiaris consortio” czy cykl katechez na temat teologii ciała.

Ojciec profesor Jarosław Kupczak, dominikanin z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powiedział, że nauczanie papieża dotyczące zagadnień życia i rodziny jest wciąż mało znane. Papież nauczał o miłości, która wymaga wychowania i kształtowana, by była miłością dojrzałą. „Wojtyła mówi, że miłość jest aktem całej osoby, nie tylko ciała, emocji, ale woli i rozumu” – powiedział ojciec Kupczak.

Jan Paweł II nauczał o odpowiedzialnej miłości, która przyjmuje każde dziecko poczęte, także chore, czy z podejrzeniem choroby. Ojciec Kupczak zwrócił uwagę na odpowiedzialność polityków w tym wymiarze. „Osoby rządzące Polską powinny nie zgodzić się na aborcję eugeniczną” – powiedział. Ojciec Jarosław Kupczak podkreślił, że aborcja jest barbarzyństwem i tak, jak po latach za barbarzyństwo uznano niewolnictwo, czy zbrodnie niemieckie na osobach niepełnosprawnych, tak i przyjdzie czas na ocenę naszego pokolenia.

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II powołał w Watykanie, między innymi Papieską Radę ds. Rodziny, Papieską Komisję ds. Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia, czy Papieską Akademię Życia – instytucję podejmującą studia na problemem dotyczącym ochrony życia ludzkiego oraz promocja kultury życia zgodnie z nauczaniem Kościoła.