Jubileusz u św. Antoniego

135-lecie najstarszej polskiej parafii w New Jersey

626
Jubileuszową mszę św. celebrował kardynał Joseph Tobin wraz z wieloma księżmi uczestniczącymi w uroczystości 135-lecia parafii św. Antoniego z Padwy w Jersey City / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Niecodzienną uroczystość mieli okazję przeżyć parafianie kościoła św. Antoniego z Padwy w Jersey City. Najstarsza polska świątynia nie tylko w tym mieście, ale również całym stanie New Jersey, świętowała jubileusz 135-lecia istnienia. Rocznicową mszę św. celebrował kardynał Joseph Tobin, arcybiskup diecezji Newark.

Kościół św. Antoniego z Padwy w Jersey City został wybudowany przez polskich imigrantów i oddany do użytku w 1884 roku, podczas wrześniowego Święta Pracy (Labor Day). W tym roku parafia, która ciągle jest administrowana przez polskich księży, odchodzi 135. rocznicę istnienia. Jubileuszowe uroczystości, które odbyły się w niedzielę, 8 września, przyciągnęły setki wiernych. Wśród nich byli obecni, jak i byli parafianie, którzy przeprowadzili się w inne rejony Stanów Zjednoczonych.

Uczestnicy okolicznościowej mszy św. oraz późniejszego bankietu reprezentowali także różne nacje. Prócz Polaków byli również m.in.: Irlandczycy, Hindusi i Filipińczycy. Wiele osób i dzieci szkolnych przyszło w ludowych i regionalnych strojach. Byli także przedstawicie Rady Miasta Jersey City, a polskie władze reprezentował konsul Mateusz Gmura.

Ks. kanonik Józef Urban przypomniał wiernym podczas mszy św. historię kościoła św. Antoniego z Padwy, którego jest proboszczem / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

OKOLICZNOŚCIOWE NABOŻEŃSTWO
Uroczystej mszy świętej przewodniczył kardynał Joseph Tobin, arcybiskup diecezji Newark, do której należy parafia św. Antoniego z Padwy w Jersey City. Wraz z nim celebrowali ją m.in.: ks. kanonik Józef Urban, ks. Jerzy Zasłona, ks. Andrzej Bielak, ks. Marek Bogota i ks. Bogusław Zieziula. Poza tym w nabożeństwie uczestniczyli: ks. Bogumił Chruściel, ks. Michael Gubernat, ks. Eugeniusz Koch, ks. Władysław Kubrak, ks. Jacek Napora, ks. Brian Page, ks. Ireneusz Pierzchała i ks. Rudolf Zubik. Były poczty sztandarowe, dzieci szkolne w strojach regionalnych oraz piękna oprawa muzyczna wraz z chórem, który swoim śpiewem bardzo uatrakcyjnił liturgię.

Msza św. trwała ponad półtorej godziny i została odprawiona w kilku językach: polskim, angielskim, filipińskim i hindi, co związane było z wielonarodową grupą wiernych skupioną wokół parafii św. Antoniego z Padwy i wypełniającą zabytkową świątynię po brzegi.

Nie brakowało jednak polskich akcentów. Już na samym początku nabożeństwa dzieci szkolne w krakowskich strojach przywitały głównego celebransa – kardynała Tobina – staropolskim zwyczajem, chlebem i solą, symbolem naszej gościnności i życzliwości.

Kardynał Joseph Tobin, arcybiskup diecezji Newark, podczas mszy św. często używał polskich słów / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Tuż po rozpoczęciu mszy św. ks. kanonik Jerzy Urban przybliżył w skrócie historię świątyni, w której odbywała się jubileuszowa uroczystość, i podkreślił, że jest to najstarszy polski kościół w stanie New Jersey. Zwrócił jednak uwagę, że obecnie jest on także nastawiony na sprawowanie posługi dla innych nacji, co zresztą było doskonale widoczne po uczestnikach nabożeństwa.

Z kolei kardynał Tobin, podczas sprawowania liturgii, wykazał się dużym poczuciem humoru, a także chętnie wtrącał do swoich wypowiedzi polskie sformułowania.

“Proboszcz jest dobry?” – zapytał w pewnym momencie, mając na myśli ks. Urbana. Po usłyszeniu pozytywnej odpowiedzi od wiernych dodał, że “proboszcz jest świetny”. Takich sytuacji z wykorzystaniem języka polskiego było więcej, co sprawiało dużo radości Polakom uczestniczącym w nabożeństwie.

W uroczystej mszy św. uczestniczyli przedstawiciele SWAP z New Jersey z pocztami sztandarowymi / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Pod jego koniec gospodarz miejsca i zarazem jego administrator podziękował zebranym za przybycie “na tę wielką, piękną i wspaniałą uroczystość jubileuszu parafii św. Antoniego z Padwy”.

W sposób szczególny podkreślił uznanie dla Bogusławy Huang, dyrektorki Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, która była duszą przygotowań do jubileuszu. Zwrócił także uwagę na piękny śpiew chóru pod dyrekcją Grzegorza Kapustki, znanego muzyka i dyrygenta, który jest także kompozytorem muzyki do filmu “Popiełuszko”, a obecnie tworzy operę.

Wspomniał również o niezwykłej grze organisty Andrew Chopry, który w Niedzielę Miłosierdzia Bożego doznał cudownego uleczenia z raka znajdującego się na jego języku. Podziękowania skierował też do dzieci i młodzieży szkolnej, uczestniczącej w uroczystości oraz wszystkich obecnych w świątyni. Zachęcił ich również, by częściej ją odwiedzali.

“Starajcie się pracować nad tym, żeby przychodzić do kościoła, nie tylko co jakiś czas, gdy jest specjalna okazja. Musicie po tym jubileuszu robić tak, żeby nie było w nim pustego miejsca” – stwierdził proboszcz.

Podczas jubileuszowej mszy św. kościół św. Antoniego z Padwy był wypełniony po brzegi / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

ROCZNICOWY BANKIET
Bezpośrednio po zakończeniu mszy św. w sali balowej St. Mary’s Hall odbył się jubileuszowy bankiet, w którym licznie wzięli udział parafianie oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in.: konsul Mateusz Gmura, radni Jersey City – Richard Boggiano, Rolando Lavarro i James Solomon – oraz Sean Kean, poseł stanowy z New Jersey. W sumie na uroczystości, którą prowadziły Bogusława Huang (po polsku) oraz Stephanie Miklas-Macol (po angielsku), pojawiło się 235 osób.

Bankiet rozpoczął się modlitwą, przygotowaną specjalnie na jubileusz 135-lecia parafii św. Antoniego z Padwy. Przewodniczył jej proboszcz Józef Urban.

“Świętując jubileusz powstania naszego kościoła, prosimy, błogosław nasze starania i obdarz nas łaską naśladowania św. Antoniego, naszego patrona i przemieniaj nas w prawdziwych chrześcijan, przyciągających innych do służby w tym kościele” – w ten sposób wierni wypraszali kolejne łaski u Boga i dziękowali mu za to, że od 1884 roku mają świątynię, w której mogą się modlić. Potem panie prowadzące uroczystość przedstawiły w wielkim skrócie dzieje parafii św. Antoniego z Padwy, podkreślając, że to historia “piękna, przepełniona miłością, trudami i poświęceniem wielu pokoleń Polonii i księży, którzy troszczyli się on nasz kościół przez tak wiele lat”.

Bogusława Huang wspominała m.in.: ks. Ignacego Barszcza, pierwszego proboszcza, ks. Aleksandra Michnowskiego, który w XIX wieku rozbudował parafię z 500 parafian do 10 tys. wiernych, ks. Bolesława Kwiatkowskiego, który odbudował kościół po wielkim pożarze w 1985 r. i aż przez 40 lat (najdłużej) zarządzał parafią, przyczyniając się do jej świetności, ks. prałata Ignacego Szudrowicza, którego zasługą są trzy gotyckie, marmurowe ołtarze, oraz ks. Mariana Walichowskiego, który sprowadził do polskiej świątyni wspaniałe organy, uchodzące za najlepsze w okolicy.

Mówczyni podkreśliła także duże znaczenie i wkład ks. kanonika Józefa Urbana, obecnego proboszcza zarządzającego parafią św. Antoniego od 2001 roku. Dzięki jego zaangażowaniu udało się uratować ten kościół przed zamknięciem i likwidacją, a nawet wpisać go na listę amerykańskich zabytków.

“Dzięki jego pracy i staraniom cudowny krzyż został przeniesiony do wnętrza kościoła i znalazł wyjątkowe miejsce w kapliczce poświęconej temu bezcennemu zabytkowi. Innym, niezmiernie ważnym przedsięwzięciem tego wspaniałego proboszcza było ustanowienie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny z ruchomym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, odsłanianym uroczyście podczas mszy świętych” – wyliczała zasługi obecnego proboszcza Bogusława Huang.

Radni Jersey City złożyli gratulacje ks. kanonikowi Józefowi Urbanowi, proboszczowi parafii św. Antoniego z Padwy. Od prawej: Rolando Lavarro (przewodniczący Rady Miasta Jersey City), James Solomon oraz Richard Boggiano. Z lewej stoi także Bogusława Huang, prowadząca bankiet i przewodnicząca jego komitetu organizacyjnego / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Głos zabrali także goście honorowi – przedstawiciele rady miejskiej – James Solomon, Richard Boggiano i Rolando Lavarro, którzy podkreślali znaczenie parafii św. Antoniego nie tylko dla Polonii, ale również całego Jersey City, a nawet stanu New Jersey. James Solomon odczytał także specjalną rezolucję podpisaną przez wszystkich radnych.

Na ręce ks. kanonika Jerzego Urbana wręczono również proklamację wystosowaną przez władze powiatu Hudson, w której napisano m.in.: “Mieszkańcy powiatu Hudson zawsze są dumni z wybitnych osiągnięć osobistych i obywatelskich organizacji przyczyniających się do poprawy jakości życia całego społeczeństwa”.

Krótkie przemówienie wygłosił konsul Mateusz Gmura, który złożył gratulacje ks. kanonikowi Józefowi Urbanowi oraz wiernym z okazji jubileuszu, a także podziękował za to, że wspólnie tworzą tak ważną parafię, będącą przykładem synergii z polską szkołą i kontynuującą krzewienie historii oraz polskości za granicą.

“Jest to wzorcowa praca i jesteśmy z tego ogromnie dumni. Ja, jako przedstawiciel państwa polskiego, mogę was zapewnić, że tak jest, i chcę podziękować z całego serca za to, że trwacie w tym krzewieniu polskości za granicą i dbacie o polską tradycję” – powiedział konsul.

Z kolei gość z Polski, ks. Bogusław Zieziula, proboszcz parafii św. Jana Pawła II w Ignatkach-Osiedlu koło Białegostoku, podziękował zebranym za pomoc, jaką kilka lat temu uzyskał od parafii św. Antoniego w postaci wsparcia finansowego na budowę świątyni w jego parafii.

“Chcę dać świadectwo, że św. Antoni również pomaga budować kościół dla św. Jana Pawła II. Bardzo skutecznie wyprasza łaski i ofiarodawców” – podkreślał ks. Bogusław Zieziula zapewniając wszystkich o swojej modlitwie w ich imieniu.

Ks. kanonik Józef Urban, proboszcz parafii św. Antoniego z Padwy, prezentuje rezolucję i proklamację, które otrzymał od Rady Miasta Jersey City oraz od władz powiatu Hudson / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Główny gospodarz jubileuszowej uroczystości, ks. kanonik Józef Urban podziękował wszystkim za organizację oraz uczestnictwo w bankiecie. Podkreślając ogromny wkład Bogusławy Huang w koordynację jubileuszu przypomniał, że to m.in. dzięki niej, w roku ubiegłym, obrońcom pomnika Katyń 1940 – którym udostępnił salę parafialną – udało się zebrać 10 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum i ostatecznie uratować monument przed usunięciem go z Exchange Place w Jersey City.

“Chciałbym wam wszystkim życzyć, żeby św. Antoni objął dzisiaj swoim błogosławieństwem wasze rodziny” – dodał na zakończenie ks. kanonik.

Podziękowania uczestnikom, jak i proboszczowi złożyła także Bogusława Huang, prowadząca bankiet i zarazem przewodząca jego komitetowi organizacyjnemu. Prócz niej tworzyli go: Victor Murga, John Osiński, Walter Demorit, William i Rosalia Humphreysowie, Stanley Bonczek, Grzegorz Kapustka, Regina Klimczuk, Ewa Drozd i Genievive Del Rosario.

“Chciałam w imieniu swoim i całej wspólnoty parafialnej podziękować naszemu, kochanemu proboszczowi za wytrwałość w pokonywaniu trudów, za jego kapłańskie poświęcenie, za wsparcie duchowe dla parafii i parafian. Życzymy, aby Pan Bóg darzył go potrzebnymi łaskami, a przede wszystkim zdrowiem – podkreślała pani Bogusława. – Dzisiejsza uroczystość, która zgromadziła tak wielu uczestników, jest wspaniałym świadectwem tego, że nie tylko nasi przodkowie kochali tę wspaniałą świątynię i wspierali ją w potrzebie zarówno czynami, jak i finansowo. Jestem ogromnie wzruszona, dumna i wdzięczna, że współczesna Polonia nadal kultywuje tradycje naszych przodków i dokłada starań, aby ta najstarsza parafia w New Jersey pulsowała życiem i była oazą polskości i polskiego chrześcijaństwa” – dodała na zakończenie.

Podczas jubileuszowego bankietu były także toasty, tort oraz smaczny obiad i poczęstunek. Odśpiewano tradycyjne “Sto lat” dla ks. kanonika Józefa Urbana, a gości bawił rodzinny, siedmioosobowy zespół wokalno-instrumentalny The Lisicki Family Band, grający w pełni na żywo, bez dodatkowych elektronicznych podkładów, co obecnie rzadko się zdarza.
Z okazji 135. rocznicy istnienia parafii św. Antoniego z Padwy w Jersey City wydano księgę pamiątkową z życzeniami, wspomnieniami, archiwalnymi zdjęciami i historią kościoła. Stanowi ona cenną pamiątkę jubileuszowych obchodów.

Siedmioosobowy, rodzinny zespół wokalno-instrumentalny The Lisicki Family Band swoim występem uatrakcyjnił jubileuszowy bankiet / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

OPINIE I WRAŻENIA
“Bardzo się cieszę, że tutaj jestem – podkreślił kardynał Joseph Tobin w rozmowie z “Nowym Dziennikiem”. – Parafia św. Antoniego z Padwy w Jersey City jest ważna nie tylko z tego powodu, że stanowi kamień milowy i istnieje 135 lat, ale także dlatego, że jest najstarszą polską parafią w stanie New Jersey i dała początek innym kościołom. Jestem bardzo wdzięczny za świadectwo polskiego ludu, który był misjonarzem wnoszącym wiarę do New Jersey i ubogacił swoją kulturą archidiecezję Newark. Dlatego modlę się nie o 100 lat, tylko o kolejne 135 lat dla tej parafii” – zapewnił arcybiskup.

Swoją radość wyraził także konsul Mateusz Gmura.

“Niezmiernie się cieszę, że jako przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku mogłem uczestniczyć w dzisiejszej pięknej uroczystości – stwierdził przedstawiciel polskich władz. – Była ona w dwójnasób wspaniała, bo celebrował ją kardynał Joseph Tobin, który poza znajomością historii Polski i specyfiki Polonii popisał się również interesującym poczuciem humoru podczas kazania, co je niesamowicie ubarwiło i nadało mu wiarygodności” – podkreślił konsul Mateusz Gmura dodając, że zarówno msza św., jak i późniejszy bankiet stanowiły bardzo piękne jubileuszowe obchody.

Podobną opinię wyraził proboszcz kościoła  św. Antoniego z Padwy.

“Była to wyjątkowa uroczystość dla naszej parafii. Wszystko wypadło wspaniale. Mieliśmy przepiękną mszę św., odprawioną przez kardynała przy wypełnionym kościele. Poza tym towarzyszyła jej wspaniała oprawa liturgiczna” – stwierdził proboszcz.

Radości nie kryła przewodnicząca komitetu odpowiedzialnego za organizację całości jubileuszowych obchodów.

“Impreza była bardzo udana, i jako organizatorka jestem bardzo wdzięczna wszystkim, którzy ze mną współpracowali – podkreśliła Bogusława Huang. – Myślę, że twórcy i budowniczy tego dzieła, którzy są po tamtej stronie, na pewno dzisiaj patrzą na nas i są bardzo wdzięczni, że kontynuujemy to, co oni rozpoczęli i zbudowali” – stwierdziła z dumą pani Bogusława.

Bogusława Huang oraz Walter Demorit z komitetu organizacyjnego jubileuszowych uroczystości / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK