Klerycy z Orchard Lake na Paradzie Pułaskiego

1040
W seminarium w Orchard Lake kształci się ponad 20 kleryków

W tegorocznej Paradzie Pułaskiego maszerować będą klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego św.św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake, MI. Potem będą witać się z Polonią przy katedrze św. Patryka.

Wydanie specjalne „Nowego Dziennika” na Paradę Pułaskiego 2019 było współfinansowane ze środków Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.

Seminarium im. św.św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake to jedyne polonijne seminarium na świecie. Kształci i przygotowuje kapłanów do posługi duszpasterskiej w parafiach w całych Stanach Zjednoczonych. W ciągu 135 lat istnienia seminarium ukończyło go ponad dwa tysiące kapłanów.

Od dwóch lat seminarium to przeżywa okres odrodzenia. Obecnie studiuje tam ponad 20 kleryków. “Gdy dwa lata temu obejmowałem tam stanowisko, mieliśmy tylko sześciu kleryków” – mówi ks. Mirosław Król, który w 2017 r. został nominowany kanclerzem kompleksu szkół w Orchard Lake, a teraz sprawuje również funkcję rektora.

Większość kleryków pochodzi z Polski. Zanim przyjadą do Michigan, przygotowywani są w oddziale seminarium św.św. Cyryla i Metodego w Krakowie. “Powołania w Polsce spadają, ale wzrosło ostatnio zainteresowanie studiami w naszym seminarium” – wyjaśnia kanclerz i rektor seminarium dodając, że coraz częściej są to powołania zaraz po liceum.

Pod koniec sierpnia biskup archidiecezji Detroit Francis Reissa pobłogosławił sutanny dla pięciu alumnów: Dawida Malika, Przemysława Rozestwińskiego, Szymona Sołtysa, Chuana Van Trinha oraz Kacpra Wojcieszki. Liturgiczny obrzęd obłóczyn odbył się w kaplicy seminaryjnej 29 sierpnia – we wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela – przy bardzo licznym udziale rodzin i przyjaciół alumnów. Foto: Archiwum OLS

Oprócz Polaków w Orchard Lake studiuje też czterech kleryków z Wietnamu i dwóch z Filipin, przyjętych na prośbę Kościoła z tych krajów, gdzie jest dużo powołań, a mało miejsc w seminariach. “Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów mamy też powołania z rodzin polonijnych. Obecnie w Orchard Lake do posługi kapłańskiej przygotowuje się trzech kleryków z Polonii” – podkreśla z entuzjazmem ks. Król.

Oprócz zajęć czysto teologicznych klerycy w Orchard Lake mają zajęcia z akulturacji i inkulturacji. Uczą się historii Kościoła w USA, a także zarządzania. “Bo ksiądz w dzisiejszych czasach w parafii musi być wszystkim” – twierdzi ks. Król. Regularnie też odbywają praktyki pastoralne: w domu starców, w więzieniu, uczą w parafiach religii, pomagają w polskim archiwum. “Klerycy sami sprzątają budynek seminaryjny, a także pomagają, często z własnej inicjatywy, utrzymywać w czystości ponad 50-hektarowy kampus. Na przykład w tamtym tygodniu zajęli się pieleniem ogródka przy kaplicy seminaryjnej” – dodaje kanclerz OLS.

Podczas obłóczyn w Orchard Lake – biskup archidiecezji Detroit Francis Reiss (z lewej), alumn Dawid Malik i rektor seminarium, ksiądz Mirosław Król (w środku). Foto: Archiwum OLS

Seminarium św.św. Cyryla i Metodego powstało w 1885 r. w odpowiedzi na potrzeby duchowe intensywnie powiększającej się Polonii w Stanach Zjednoczonych. Na drugą połowę XIX w. i pierwsze 20 lat XX w. przypada początek wielkiej fali emigracji z Polski. W całej Ameryce powstawały wówczas polskie parafie. Według szacunków polonijnych historyków na początku XX w. działało w USA około 800-1000 parafii polskich oraz takich, w których oferowane było duszpasterstwo w języku polskim i innych językach europejskich. Przyjeżdżając na obcą ziemię amerykańską Polacy organizowali sobie życie wokół kościołów, które stanowiły dla nich namiastkę ojczyzny.

Pomysłodawcą seminarium był ks. Leopold Moczygęba, założyciel pierwszej w USA polskiej parafii w Panna Maria w Teksasie. Początkowo działało ono w Detroit, potem przeniesione zostało na kampus po byłej Akademii Wojskowej w Orchard Lake w Michigan i tam działa do dzisiaj, stanowiąc wraz zespołem szkół i Misją Polską swoiste centrum życia polonijnego.

Seminarium św.św. Cyryla i Metodego to jedyne w swoim rodzaju seminarium polskie. „Powstało z inicjatywy Polonii i przez nią głównie jest utrzymywane. Polskości tego seminarium nie trzeba udowadniać. Świadczy o tym jego misja, pochodzenie studentów, program nauczania, nastawienie profesorów oraz działalność wielu instytucji działających przy seminarium” – czytamy na stronie Centrum Liturgicznego.

Absolwenci seminarium w Orchard Lake pełnią posługę kapłańską w ponad 110 amerykańskich diecezjach. “Nasi absolwenci pracują w takich stanach, jak Alaska, Floryda, New Hampshire po Tennessee”– wylicza ks. Król. Nawet jeżeli idą do typowo amerykańskich parafii, to po jakimś czasie dodawane są tam msze św. w języku polskim, bo okazuje się, że Polacy mieszkają wszędzie i potrzebują duszpasterstwa w ojczystym języku.
——————————–
Dzień przed Paradą Pułaskiego klerycy z Orchard Lake wezmą udział w uroczystości podniesienia flagi w East Brunswick, NJ, oraz w mszy św. z okazji 20-lecia posługi kapłańskiej ks. Mirosława Króla, która odprawiona zostanie o godz. 5 po południu w Our Lady of Częstochowa Church w Harrison, NJ.