Konieczna zgoda Kongresu

274

Izba Reprezentantów przegłosowała rezolucję nakładającą na amerykańska administrację konieczność ubiegania się o zgodę Kongresu na każdorazowo podejmowane akcje militarne wymierzane w Iran.

Rezolucję poparło 224 kongresmenów, w tym trzech Republikanów. Przeciw było 194. Dokument zakłada, że w jednym przypadku taka zgoda nie będzie konieczna – w przypadku zbrojnej napaści na Stany Zjednoczone. „Członkowie Kongresu podzielają obawy dotyczące decyzji administracji o wszczęciu działań wojennych przeciwko Iranowi” – powiedziała po głosowaniu spiker Izby i liderka opozycji, Nancy Pelosi. Teraz tekst rezolucji głosować będzie Senat. Aby mogła zostać przegłosowana, demokratyczna mniejszość musi przekonać do swoich racji co najmniej czterech republikanów. Demokraci wybrali dla przegłosowania rezolucji procedurę, która w przypadku jej przegłosowania przez cały Kongres nie wymaga dla niej podpisu prezydenta. W takim przypadku nie będzie ona miała pełnej mocy prawnej, a bardziej będzie wyrazem politycznego stanowiska kongresowej większości dotyczącego prezydenckich pełnomocnictw.