Konkurs stypendialny polonijnych biznesmenów

911
Ubiegłoroczni stypendyści Pulaski Association of Business and Professional Men. Od lewej: Wiktoria Harkot, Nicholas Kaponyas i Aleksandra Nasiukiewicz / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/ NOWY DZIENNIK

Stowarzyszenie zrzeszające polonijnych biznesmenów – Pulaski Association of Business and Professional Men – zachęca studiującą młodzież do wzięcia udziału w konkursie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 28 lutego.

Nagrody pieniężne w wysokości czterech, dwóch i jednego tysiąca dolarów czekają na zwycięzców tegorocznej edycji konkursu stypendialnego organizowanego w ramach Pulaski Association Endowment Fund – specjalnego funduszu Pulaski Association of Business and Professional Men wspierającego najzdolniejszą młodzież polonijną.

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie szkół średnich (High School Senior), którzy rozpoczną studia w nadchodzącym roku szkolnym oraz studenci pierwszego i drugiego roku studiów (College Freshman i Sophomore) na akredytowanych uczelniach. Z konkursu wykluczeni są ubiegłoroczni stypendyści.

Kandydaci muszą mieć przynajmniej częściowo polskie pochodzenie – wystarczy, by jeden z dziadków był Polakiem. Muszą wypełnić odpowiednie formularze dotyczące ich danych personalnych, wyników w nauce oraz uczelni lub szkoły, do której uczęszczają. Poza tym muszą przesłać dwie rekomendacje oraz napisać krótki esej.

W tym roku do wyboru mają jeden z dwóch tematów zaproponowanych przez organizatorów konkursu stypendialnego.

Pierwszy brzmi: „Jak postrzegasz twoje polskie dziedzictwo wyniesione z domu na tle współczesnej kultury i sposobu życia w Ameryce. Drugi: „W jaki sposób polskie wzorce postępowania mogą pomoc ci w twoim przyszłym życiu osobistym lub zawodowym”.

Komplet dokumentów należy przesłać do 28 lutego na adres podany we wniosku. Stypendia zostaną wręczone podczas gali Pulaski Association of Business and Professional Men, która w tym roku odbędzie się 28 marca w Russo’s on the Bay na Howard Beach (Queens).

Zwycięzcy konkursu stypendialnego zostaną poinformowani telefonicznie i muszą osobiście odebrać swoją nagrodę. Formularze można pobrać ze strony www.pulaskiassociation.com, natomiast więcej informacji na ich temat można uzyskać po wysłaniu pytań na adres: [email protected].

Ubiegłoroczni stypendyści Pulaski Association of Business and Professional Men wraz z Komisją Stypendialną / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/ NOWY DZIENNIK