Najwyższy polityk świata prezydentem Brooklynu?

510
Robert Cornegy kandydujący na urząd prezydenta Brooklynu liczy na głosy Polonii / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Robert Cornegy, uznany przez Księgę Rekordów Guinnessa za najwyższego polityka świata (6 stóp i 10 cali wzrostu), spotkał się z polonijnymi dziennikarzami w ramach akcji #PolishAmericanVote. Jeden z demokratycznych kandydatów na urząd prezydenta Brooklynu, obecnie pełniący funkcję radnego 36. dystryktu, podczas dyskusji starał się udowodnić, że jest osobą godną poparcia przez Polonię.

Podobnie jak wcześniejsze przedwyborcze spotkania z lokalnymi politykami, konferencja prasowa, w której wziął udział Robert Cornegy, miała miejsce w restauracji Kaskade na Greenpoincie i odbyła się w środę, 9 czerwca.

Polityk ten jako przyszły prezydent Brooklynu zamierza skupić się na walce ze skutkami pandemii Covid-19, rozwoju gospodarczym, edukacji, tzw. tanich mieszkaniach dla osób o niskich i średnich dochodach, zmianach klimatycznych, a także zapewnieniu, że wszystkie głosy społeczności tworzących dzielnicę, w której mieszka i działa politycznie, będą reprezentowane podczas wspólnej pracy nad rozwojem całego miasta. Dlatego też bardzo długo i szczegółowo odpowiadał na zadawane pytania.

Nie robił również żadnych uników w kwestiach dotyczących spraw typowo polonijnych, w które jak podkreślał – już nawet dużo wcześniej, podczas wiecu przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki, który odbył się 15 maja – będzie się starał zaangażować. Przez to również chce zachęcić Polonię do oddania głosu na jego kandydaturę.

W demokratycznych prawyborach na prezydenta Brooklynu, które już się rozpoczęły, prócz niego startuje kilkunastu innych kandydatów.

Radny Robert Cornegy ubiegający się o stanowisko prezydenta Brooklynu podczas wiecu przed pomnimiem ks. Jerzego Popiełuszki zwrócił uwagę na brak ważnych wiadomości historycznych w amerykańskim systemie edukacyjnym / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

KONFERENCJA PRASOWA
Podczas spotkania demokratycznego polityka z polonijnymi mediami dominowały kwestie związane z bezpieczeństwem na nowojorskich, a zwłaszcza brooklyńskich ulicach, co również powiązane jest z finansowaniem policji, a także ze sprawami dotyczącymi bezdomności.

Robert Cornegy miał okazję spotkać się i bliżej przyjrzeć się Polonii podczas uroczystości oddania do użytku mostu Tadeusza Kościuszki łączącego Queens z Brooklynem, co miało miejsce kilka lat temu. Bardzo spodobał mu się pomysł stworzenia tzw. Małej Polski na Greenpoincie oraz festiwalu, na którym będzie serwowane tradycyjne polskie jedzenie oraz promowane dziedzictwo narodowe i nasza kultura.

„Dla mnie jest to absolutnie sensowne. Moją wizją jest nawet stworzenie pojazdu jeżdżącego według specjalnego rozkładu z Borough Hall do każdej społeczności, która będzie mogła nabyć prawdzie polskie, czy też np. chińskie jedzenie” – podkreślił polityk zapewniając, że opowiada się za tym, żeby każdy miał dostęp do swojej tradycyjnej kuchni. Dodał, że w przeszłości był lekkoatletą (koszykarzem) występującym w Izraelu, Hiszpanii, Turcji, Francji i Kolumbii, i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, na czym polega podtrzymywanie i umacniania swojej kultury. Dlatego też popiera pomysł związany z eksponowaniem dziedzictwa narodowego i etnicznych elementów społeczności zamieszkujących Brooklyn, w tym oczywiście przez Polonię, tym bardziej, że nasza kultura miała duży wpływ i jest związana z Ameryką przez setki lat obecności na jej ziemi. Popiera przywrócenie na Greenpoincie polskich napisów i komunikatów na obiektach parkowych, w metrze, itp. Stwierdził nawet, że w muzeum, które znajduje się w Borough Hall, oraz w działającym tam sklepiku, powinny się znaleźć pamiątki związane z Polską, podobnie jak i z innymi nacjami zamieszkującymi tę dzielnicę.

Robert Cornegy opowiedział się również za wsparciem dla małych biznesów w trudnym okresie wychodzenia z pandemii. Jest za wprowadzeniem w życie sześciomiesięcznego moratorium dotyczącego różnych kar nałożonych na biznesy i opłat miejskich podczas okresu przejściowego związanego z powrotem do normalnego funkcjonowania po wielu miesiącach wstrzymanej działalności w związku z koronawirusem Covid -19.

Zwrócił również uwagę na konieczność przyłożenia większej wagi do ochrony środowiska i warunków w jakich żyjemy, co ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie.

Zdecydowanie opowiada się za odpowiednim finansowaniem policji, co – jego zdaniem – bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo na ulicach. Dlatego też od samego początku był przeciwny redukcji budżetu przeznaczonego na NYPD, ale twierdził, że należy wprowadzić odpowiednie zmiany w sposobie jej funkcjonowania tak by nie dochodziło do nadużyć i przemocy z jej strony. Jako ojciec sześciorga dzieci uważa, że rodzice powinni mieć pewność, że jeżeli ich pociechy idą się bawić do parku to muszą tam czuć się bezpiecznie, a nie obawiać się jakiejkolwiek przemocy, zwłaszcza związanej z użyciem broni.

„Płacę bardzo dużo za miejsce, w którym mieszkam, więc mam uzasadnione oczekiwania by moje dzieci były bezpieczne, moja babcia była bezpieczna i każdy inny był bezpieczny. I to nie tylko w moim otoczeniu, ale również w innych miejscach miasta” – podkreślił Robert Cornegy. Dlatego też uważa, że należy zmienić to co jest złego w działalności NYPD, przy jednoczesnym wsparciu tego departamentu, by policja mogła zapewnić bezpieczeństwo na ulicach. Stwierdził również, że reformie należy poddać cały system wymiaru sprawiedliwości.

Demokratyczny polityk opowiada się także za odpowiednim podejściem do problemu bezdomności, a zwłaszcza zapewnienia osobom pozostającym bez dachu nad głową długoterminowego mieszkania, a nie tylko tymczasowego schroniska, co nie tylko nie powoduje zmiany w ich podejściu do życia, ale także jest o wiele kosztowniejsze.

Kandydat na prezydenta Brooklynu zwrócił również uwagę na konieczność zorganizowania lepszej opieki i wprowadzenia różnych ułatwień dla seniorów. Podkreślił, że w dzielnicy jest wiele atrakcyjnych form komunikacyjnych dla ludzi młodych, jak np. wypożyczalnie rowerów i motorowerów znajdujące się na wielu ulicach, natomiast nie ma odpowiedniej infrastruktury ułatwiającej np. poruszanie się seniorom.

Jak zapewnił, z rozmów w osobami w podeszłym wieku wie, że oczekują oni ułatwień w korzystaniu z transportu publicznego i stworzenia rozwiązań alternatywnych dla niego. Liczą także na większą możliwość skorzystania z różnych form rozrywki by spożytkować wolny czas. Dlatego też jako radny i potencjalny przyszły prezydent Brooklynu jest za rozwijaniem programu określanego jako  „Dzielnica przyjazna osobom starszym”.

Robert Cornegy opowiada się także za wsparciem dla etnicznych mediów, które bardzo ucierpiały podczas pandemii, a jednocześnie były najbardziej pomocne w jej zwalczaniu, ponieważ nie tylko na bieżąco przekazywały ważne wiadomości związane z zagrożeniami, ale także docierały do mieszkańców w różnych językach.

Robert Cornegy wraz z Grzegorzem Frycem, pomysłodawcą akcji #PolishAmericanVote oraz organizatorem konferencji prasowej / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

#POLISHAMERICANVOTE
Głównym celem akcji #PolishAmericanVote jest pokazanie kandydatom do pełnienia różnych publiczno-politycznych funkcji siły jaka drzemie w Polonii, oraz zmobilizowanie naszych rodaków do rejestracji do wyborów oraz wzięcia udziału w głosowaniu. Jedną z form akcji #PolishAmericanVote są konferencje prasowe organizowane z lokalnymi politykami biorącymi udział w nowojorskich wyborach. Relacje z tych spotkań publikowane są w polonijnych mediach, a także na specjalnej stronie internetowej www.PolishAmericanVote.org.

Można na niej także dołączyć do Polonijnej Listy Wyborczej, znaleźć odpowiedzi polityków i kandydatów do lokalnych władz na pytania przesłane do ich biur wyborczych przez organizatorów akcji #PolishAmericanVote.

Tak więc strona ta jest kompedium wiedzy nie tylko na temat kandydatów biorących udział w trwających już wyborach, ale również stosunku tych polityków do spraw polonijnych.

Głosowanie korespondencyjne związane z prawyborami rozpoczęło się w sobotę, 12 czerwca, i potrwa do niedzieli, 20 czerwca. Listę punktów wyborczych można znaleźć stronie na www.vote.nyc. Głosowanie osobiste związane z prawyborami odbędzie się 22 czerwca. Właściwe wybory odbędą się 2 listopada.