Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

43
IPN

W Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką Instytut Pamięci Narodowej, Polacy ratujący Żydów, ministrowie, senatorowie i biskup oddali hołd wszystkim bohaterom czasu okupacji, którzy poświęcili życie, dla ratowania żydowskich sąsiadów. Na murze Domu Prowincjonalnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Warszawie odsłonięto tablicę w hołdzie Matce Matyldzie Getter i Siostrom Franciszkankom Rodziny Maryi.

Prezes IPN Jarosław Szarek mówił, ze to także hołd dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy ryzykując życie ratowali żydowskie dzieci skazane na zagładę przez niemieckich okupantów. „Matka Matylda Getter całe życie służyła, jak sama mówiła,” po służbie Bogu najpiękniejsza jest służba Ojczyźnie.” To z Domu przy ul. Zamojskiej, można powiedzieć, że wyprawiała na wojnę jednego z kapelanów: księdza Ignacego Skorupkę. Ona wręczyła mu krzyż, a dzieci na niebieskiej wstążeczce zawiesiły mu Go na szyi.” – mówił Prezes IPN Jarosław Szarek.

Inskrypcję na tablicy można przeczytać w trzech językach – polskim, angielskim i hebrajskim. Podczas wojny siostry ukryły ponad pięćset żydowskich dzieci, skazanych przez okupanta niemieckiego na eksterminację. Ocaliły także około dwustu pięćdziesięciu dorosłych osób pochodzenia żydowskiego- przypomniał Jarosław Szarek. „Czyż to przypadek, że ta tablica zawiśnie kilkanaście metrów obok „Okna życia”. Tak blisko od „Okna życia” do „Bramy życia”.- dodał prezes Jarosław Szarek.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówił, że bohaterskim czynom zawsze towarzyszył Bóg. „Jak można było poświecić wszystko, jak można było być tak odważnym, jak można było być tak solidarnym, jak można było ryzykując tak wiele- uczynić tak wiele. Wracają słowa najtrafniejsze z modlitwy brewiarzowej, psalmisty Dawida, że ” chociaż bym przechodził, przez ciemną dolinę zła się nie ulęknę, bo Ty Boże jesteś ze mną” – mówił Jan Józef Kasprzyk.

Uczestniczący w uroczystości prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoyski mówił, że heroicznie wybory naszych poprzedników powinny skłonić nas do refleksji.” W ten szczególny dzień…, tym bardziej trzeba chylić głowę przed wszystkimi Sprawiedliwymi Polakami, którzy oddali życie i tymi, którzy nie oddali życia, ale ratowali Żydów.”- podkreślił prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoyski.

Na terenie Zgromadzenia prezes IPN Jarosław Szarek otworzył wystawę IPN „Siostry, (…) matkami żydowskich dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi wobec zagłady Żydów w czasie II wojny światowej”, poświęconą życiu i działalności matki Matyldy Getter, którą można oglądać przez tydzień.

Podczas uroczystości wręczono medale Komisji Edukacji Narodowej siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi za wieloletnią posługę dzieciom a przedstawiciele Poczty Polskiej zaprezentowali okolicznościowy znaczek „Polacy ratujący Żydów”.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wystosował list, w którym zaznaczył, że „za pomoc udzielaną Żydom zamordowane były między innymi całe rodziny Kowalskich z Ciepielowa koło Radomia, Baranków z Siedlisko koło Miechowa i Ulmów z Podkarpacia. Każdy z tych przypadków pokazuje, że nawet w nieludzkim świecie znajdują się ludzie, którzy niczym posłańcy z niebios, przychodzą z pomocą potrzebującym i cierpiącym. Ich odwaga i heroizm, były nie mniejsze niż żołnierzy walczących na polach bitew.”. „Im, obrońcom człowieczeństwa składamy najwyższe wyrazy szacunku”- napisał.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście skierowanym do zebranych podkreślił, że:

„Niemcy stosowali zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Kara śmierci za pomaganie Żydom groziła nie tylko osobie ratującej Żydów, ale także, a może przede wszystkim najbliższej rodzinie w tym także niemowlętom i małym dzieciom. Po tych realiach panujących na okupowanych przez Niemców polskich ziemiach, musimy nie tylko pamiętać, ale stale o nich, wszem i wobec przypomina” – napisał Jarosław Kaczyński w liście odczytanym przez ministra Jana Józefa Kasprzyka.

Obchody współorganizowane zostały przez IPN, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Polskie Towarzystwo Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.