„Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”

827

“Musicie być mocni mocą miłości” – te słowa świętego przywołuje Centrum Myśli Jana Pawła II.  Uczyniło je też hasłem tegorocznych obchodów 15. rocznicy śmierci papieża Polaka.

15 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, Polska zatrzymała się na moment. Dokładnie o 21.37 Stolica Apostolska wydała komunikat: Ojciec Święty powrócił do domu Ojca. Dziś przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Rok 2020, ustanowiony przez Sejm jako rok Jana Pawła II, jest okazją przypomnienia nauczania papieża Polaka poświęconego rodzinie. 
Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego ksiądz profesor Robert Skrzypczak zwraca uwagę, że cały swój pontyfikat Jan Paweł II „budował na odzyskiwaniu świętego obrazu małżeństwa i ludzkiej miłości”. Bogatą spuściznę swojego nauczania o rodzinie zawarł w encyklikach, listach, a także homiliach wygłoszonych w Polsce, jak na przykład w Szczecinie czy w Nowym Sączu, gdy mówił o obronie rodziny, która jest kolebką życia i zachęcał do odwagi przyjęcia nowego życia.

Ksiądz Jarosław Szymczak z Instytutu Świętej Rodziny wskazuje na bogate nauczanie Jana Pawła II zawarte w „Liście do kobiet”, „Liście do rodzin”, czy adhortacji apostolskiej „Familiaris consortio” o zadaniach rodziny w świecie współczesnym, w której napisał, że przyszłość Kościoła i świata idzie przez rodzinę. Jak zaznaczył kapłan papież w adhortacji zwrócił uwagę, że kochająca się rodzina jest najlepszym środowiskiem dla rozwoju dziecka i daje mu najlepszy start w dorosłym życiu. Arcybiskup Henryk Hoser, wysłannik papieski do Medjugorie zwrócił uwagę na nauczanie papieża o rodzinie, które jest także zadaniem dla kapłanów. Jak mówił arcybiskup Hoser cykl katechez środowych „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, które Jan Paweł II głosił przez cztery lata „nie zostały jeszcze przemodlone, przemyślane, zasymilowane”. Jak dodał zadaniem kapłanów jest przełożenie biblijnego i teologicznego języka tych kazań na język homiletyczny, katechetyczny, zrozumiały dla ludzi. 

Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1978-2005. Jego przesłanie odzwierciedlały słowa wypowiedziane na początku misji: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy”.  Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Tego samego roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. 1 maja 2011 Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym. Kanonizacja Papieża-Polaka odbyła się w niedzielę Bożego Miłosierdzia, 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie.