O Polonii w expose

188

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu najbliższych czterech lat jego gabinet będzie kontynuował działania na rzecz powrotu Polaków z zagranicy do kraju. W wygłoszonym w Sejmie expose podkreślił, że równie ważna jak emigranci jest Polonia.

„Dziś dla pokoleń emigrantów Polska może być nadzieją i przyszłością” – podkreślał Mateusz Morawiecki. Zapowiedział też utworzenie letnich szkół polonijnych dla dzieci i młodzieży, aby „kolejne pokolenia Polaków urodzonych za granicą na pytanie: gdzie leży Polska – potrafiło nie tylko wskazać miejsce na mapie, ale żeby Polska leżała w ich sercach i w ich planach”.

Premier Morawiecki podkreślił także, że rząd będzie budował nowoczesne państwo, oparte na tradycji. Wygłaszając expose w Sejmie szef rządu powiedział, że zależy mu na umacnianiu klasy średniej, która dorówna tej z krajów zachodniej Europy. Podkreślił, że jego gabinet chce nie tylko awansu jednostek, ale awansu całej polskiej wspólnoty. Mateusz Morawiecki zwrócił także uwagę na znaczenie tradycyjnych wartości. „Nie przyjmujemy takich racji, ze główną wartością jest brak wartości, że wolność to dowolność, że władza jest dla władzy, że prawo może działać bez sprawiedliwości” – powiedział premier. Zaznaczył, że w Konstytucji zapisano, iż Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Mateusz Morawiecki powiedział, ze program rządu Prawa i Sprawiedliwości oparty jest na wartościach takich jak wolność, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie własności i dialog społeczny. Premier dodał, dla jego gabinetu duże znaczenie ma kultura narodowa oparta na rodzinie i małżeństwie.