Odkłamać polską historię

Międzynarodowa historyczna konferencja w Waszyngtonie

984
Wojciech Jeśman, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii, jest jedną z osób należących do komitetu organizacyjnego konferencji "Poland First to Fight" / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

"Poland First to Fight" –to tytuł historycznej konferencji, upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Jest to oddolna inicjatywa grupy osób zaangażowanych w obronę dobrego imienia Polski oraz zwalczających wszelkie przekłamania i oszczerstwa dotyczące naszego kraju.

Konferencja odbędzie się w prestiżowym National Press Club w Waszyngtonie i potrwa trzy dni – od 18 do 20 listopada. Jej celem jest przedstawienie prawdziwego obrazu Polski pod niemiecką i rosyjską okupacją oraz narracji odpowiadającej prawdzie historycznej.

“Mamy zalew wypowiedzi, które należy traktować jako antypolskie, począwszy od nieprawdziwych sformułowań typu ‘polskie obozy śmierci czy ‘polskie obozy koncentracyjne’, które co jakiś czas pojawiają się w mediach. To wymaga pewnego przeciwdziałania na poziomie polityki historycznej, której w Stanach Zjednoczonych ani Polska, ani żądne polskie organizacje nie prowadzą. Jest to pierwsza próba stworzenia czegoś takiego” – podkreślił w rozmowie z “Nowym Dziennikiem” jeden z organizatorów, Wojciech Jeśman, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii i współtwórca Polish American Strategic Initiative (PASI).

Wojciech Jeśman, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii aktywnie działa także przeciwko ustawie S.447 / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

PROGRAM KONFERENCJI
“Poland First to Fight” ma za zadanie pokazać Amerykanom los Polski w czasie wojny, jej konsekwencje oraz wpływ na późniejsze dzieje naszego kraju, a także szeroki kontekst geopolityczny. Będzie nie tylko wydarzeniem rocznicowym, ale także okazją do przypomnienia polskich faktów historycznych, które w szczególny sposób ulegają deformacji, przekłamaniu, celowemu pomijaniu lub zapomnieniu.

Prelegenci wygłoszą referaty, które pokażą sytuację Polski podczas drugiej wojny światowej, tragedię naszych rodaków, ale również ich heroizm i zaangażowanie w walkę o wolność swoją oraz innych narodów. Zakres tematów, jakie będą omawiane i przedstawiane faktograficznie oraz merytorycznie, jest dosyć szeroki. Zostaną poruszone kwestie związane z Polskim Państwem Podziemnym, paktem Ribbentrop-Mołotow, powstaniem warszawskim, zesłaniami na Syberię, mordem katyńskim, przymusową pracą w Niemczech czy też Generalnym Planem Wschodnim.

Nie zabraknie kwestii dotyczących polskiego wkładu w zwycięstwo aliantów nad Trzecią Rzeszą, czego przykładem jest m.in.: złamanie kodu Enigmy, dywizja pancerna gen. Stanisława Maczka oraz polskie lotnictwo w Anglii. Zostaną przedstawione referaty na temat współpracy Trzeciej Rzeszy z Associated Press, germanizacji polskich dzieci, a nawet wizji historii w grach komputerowych kształtujących świadomość młodych ludzi i bardzo często wprowadzających wiele przekłamań.

“Zostanie także poruszony temat dotyczący, zapoczątkowanej już w czasie wojny, antypolskiej propagandy w amerykańskich mediach” – dodaje Wojciech Jeśman. Tak więc konferencja ta będzie stanowiła odpowiedź na historyczne kłamstwa oraz negatywne stereotypy, narracje, mity i oskarżenia, jakie pod adresem naszego kraju pojawiają się w mediach i przestrzeni publicznej Stanów Zjednoczonych oraz tzw. krajów zachodnich.

“Te przekłamania są częścią przygotowania gruntu pod rzeczy bardzo groźne dla naszej państwowości, jak np. zrzucenie na Polskę odpowiedzialności za drugą wojnę światową, mordowanie Żydów itp., ale również pod akty prawne przygotowywane w Stanach Zjednoczonych, których celem może być nawet próba zawłaszczenia w jakimś stopniu naszego państwa. Myślę tutaj zarówno o ustawie S.447, jak i H.R. 943, która jest aktem mogącym zabetonować szkodliwy obraz Polski na wiele pokoleń. Jest to próba skodyfikowania w amerykańskim szkolnictwie, w dodatku na płaszczyźnie federalnej, nauczania związanego z drugą wojną światową. Jest to projekt dotyczący powstania jednego programu obowiązującego we wszystkich stanach i nadzorowanego przez cztery organizacje żydowskie, z których jedną jest ADL (Liga Antydefamacyjna). Jest to oczywiście próba zmonopolizowania tematu i wykluczenia wszystkich wątków poza eksterminacją Żydów” – wyjaśnia prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii. Dodaje, że konferencja “Poland First to Fight” nie ma stanowić bezpośredniej odpowiedzi na te ustawy, ponieważ poświęcona jest głównie sprawom historycznym dotyczącym konkretnych tematów niezwiązanych z bieżącymi sprawami politycznymi.

“Jednak trudno jest mówić o nich bez szerszego kontekstu” – podkreśla Jeśman dodając, że nie należy łączyć tej konferencji z akcjami przeciwko ustawom S.447 oraz H.R. 943, prowadzonymi przez Polonię i organizacje, w których działa. Najważniejsze, jego zdaniem, jest pokazanie się w Waszyngtonie z narracją, która jest obiektywna, propolska i odpowiadająca prawdzie historycznej. “W rzeczywistości mało jest kwestii związanych z drugą wojną światową, za które możemy się naprawdę wstydzić. Raczej wmawia nam się wiele różnych i strasznych rzeczy, mimo że w rzeczywistości było inaczej” – podkreśla nasz rozmówca.

Podczas konferencji będą również dostępne różne historyczne publikacje. Na stoisku Instytutu Pamięci Narodowej będzie można otrzymać jego anglojęzyczne wydawnictwa. Zaprezentowana zostanie również historyczno-artystyczna wystawa na temat paktu Ribentrop-Mołotow, przygotowana przez Muzeum Książki Artystycznej z Łodzi.

Międzynarodowa Konferencja Historyczna “Poland First to Fight” odbędzie się w prestiżowym National Press Club w Waszyngtonie / Foto: WOJCIECH JEŚMAN

ORGANIZATORZY KONFERENCJI
“To, że zajęliśmy się tymi tematami, wynika z zaniechań osób, które mogłyby być bardziej kompetentne, ale nie chce im się tego robić. Jest szereg organizacji w Polsce, które mogłyby się zająć tym tematem, ale do tej pory nic w tym kierunku nie zrobiły” – stwierdza Wojciech Jeśman dodając, że konferencja “Poland First to Fight” jest oddolną inicjatywą zapoczątkowaną przez kilka osób i wspieraną przez parę małych organizacji.

“Jest to kwestia naszej pokoleniowej odpowiedzialności” – podkreśla prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii. Prócz niego w komitecie organizacyjnym znalazło się także kilku innych działaczy polonijnych: prof. Krystyna Zamorska z Connecticut, zajmująca się antropologią oraz niezależnymi badaniami dotyczącymi drugiej wojny światowej, dr Stanisław Śliwowski, prezes  Koalicji Polskich Amerykanów (Coalition of Polish Americans), oraz Artur Zyśk, informatyk z Wielkiej Brytanii reprezentujący stronę www.iPoland.org.

Na czele komitetu stoi dr Marek Błażejak, chirurg ortopeda z Hamburga z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami międzynarodowymi. Jest on również byłym członkiem grupy Polish Media Issues, od wielu lat walczącej o dobre imię Polski i niezwykle zasłużonej, jeżeli chodzi o liczbę i szybkość interwencji w przypadku pojawiania się obraźliwych i kłamliwych określeń oraz pomówień dotyczących naszego kraju.

PRELEGENCI I RADA NAUKOWA
Nad całością konferencji “Poland First to Fight” czuwa Rada Programowa, którą stanowi grupa pięciu profesorów z Polski oraz dwóch dyrektorów placówek muzealnych. Na jej czele, jako przewodniczący, stoi prof. Marek Kornat z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Poza tym w jej składzie są: prof. Andrzej Nowak, prof. Wojciech Roszkowski, prof. Tadeusz Wolsza, prof. Włodzimierz Suleja, dr Wojciech Kozłowski (dyrektor Instytutu Pileckiego) i Robert Kostro (dyrektor Muzeum Historii Polski).

“W konferencji weźmie udział około 25 prelegentów z sześciu krajów: ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii oraz Indii. Wśród nich są historycy, ale także filmowcy i dokumentaliści, jak np. Anu Radha, reżyserka i autorka filmu “A Little Poland in India”, opowiadającego o indyjskim maharadży, który uratował mnóstwo polskich dzieci” – wyjaśnia Wojciech Jeśman. Film ten będzie można obejrzeć w pierwszym dniu konferencji (18 listopada) w Ambasadzie Indii, która wsparła jej organizatorów.

Ze świata filmu obecna będzie również amerykańska producentka filmowa Stacey Fitzgerald, która opowie o losie polskich kobiet w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück i brawurowej akcji ich uratowania. Poza tym wśród prelegentów pojawi się m.in. amerykański historyk polskiego pochodzenia, prof. Mieczysław Biskupski, specjalista od antypolskiej propagandy Hollywood. Będzie także prof. Sean McMeekin z Bard College, znawca roli Związku Sowieckiego w wojnie i wpływu Stalina na administrację amerykańską, oraz prof. Peter Paprzycki, ekspert od badań psychometrycznych w zakresie edukacji.

Z kolei z Niemiec przybędzie m.in. Christoph Schwarz, prezes freiburskiej fundacji Zrabowane Dzieci – Zapomniane Ofiary, który opowie o germanizacji polskich dzieci podczas wojny, a także prof. Norman Domeier, zajmujący się tematem dotyczącym kolaboracji Associated Press z Trzecią Rzeszą.

Wśród Polaków obecny będzie m.in. redaktor Marcin Makowski, który będzie mówić o roli gier komputerowych w przekazie historycznym i pojawiających się w nich nieścisłości faktograficznych. Temat fałszowania historycznego przekazu będzie także poruszała prof. Danusha Goska z William Paterson University w New Jersey, autorka książki “Bieganski: The Brute Polak Stereotype in Polish-Jewish Relations and American Popular Culture” (“Biegański – stereotyp Polaka bydlaka w stosunkach polsko-żydowskich i amerykańskiej kulturze popularnej”). Na przykładzie tych kilku – spośród ponad dwudziestu prelegentów – widać, jak bardzo zróżnicowana tematyka będzie poruszana podczas spotkań w National Press Club w Waszyngtonie.

Międzynarodowa historyczna konferencja “Poland First to Fight” w Waszyngtonie jest oddolną inicjatywą grupy osób zaangażowanych w obronę dobrego imienia Polski / Foto: ARCHIWUM ORGANIZATORÓW

ODBIORCY KONFERENCJI
“Konferencję chcemy skierować przede wszystkim do establishmentu amerykańskiego. Zaproszenia wysłaliśmy także do Senatu i Izby Reprezentantów oraz amerykańskich historyków, muzealników, dokumentalistów i studentów historii. Są to głównie osoby związane z polityką i historią, ale zaprosiliśmy także dziennikarzy. Do nich skierowaliśmy specjalny komunikat prasowy poprzez PR Newswire, największego dystrybutora tzw. press releases w Stanach Zjednoczonych” – wyjaśnia Wojciech Jeśman. Jak zapewnił, udział w konferencji oraz bankiecie, który będzie jej towarzyszył, potwierdziło już wiele biur kongresowych.

Zaproszeni są również weterani wojenni oraz ich rodziny. Poza tym w tym trzydniowym historycznym wydarzeniu mogą także wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby. Bilety wstępu można nabyć poprzez stronę www.ipoland.org. Tam też można znaleźć więcej informacji na temat “Poland First to Fight” oraz wesprzeć konferencję donacją. Podkreślić należy, że członkowie komitetu organizacyjnego i Rady Programowej pracują pro bono.

Wydarzenie to będzie nagrywanie, a po jego zakończeniu z zarejestrowanych materiałów powstanie film dokumentujący konferencję. Wydana zostanie także publikacja zawierająca wszystkie wygłoszone referaty oraz archiwalne materiały. Według planów organizatorów, książka ta będzie rozdawana za darmo oraz ma zostać rozesłana do bibliotek na całym świecie.