Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek

28. Diecezjalny Dzień Dziedzictwa Polskiego

589
28. Mszy Dziedzictwa Polskiego przewodniczył bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomski (w środku) / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

"Młodzi w Kościele zjednoczeni w Duchu Świętym" – takie hasło przyświecało tegorocznej Mszy Dziedzictwa Polskiego, która została odprawiona w niedzielę, 20 października, w konkatedrze św. Józefa na Brooklynie.

Czterech biskupów, około 30 księży oraz setki wiernych z całej diecezji brooklyńskiej wzięły udział w uroczystej 28. Mszy Dziedzictwa Polskiego. Przewodniczył jej bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomski, który specjalnie na tę okazję przyleciał z Polski. Towarzyszyli mu biskupi z diecezji brooklyńskiej: ordynariusz bp Nicolas DiMarzio oraz bp Witold Mroziewski, a także bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Mszę św. odprawiali także: ks. kanonik Patrick Keating, dyrektor wykonawczy Catholic Migration Services i księża z Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów, z jej koordynatorem, ks. Grzegorzem Stasiakiem na czele.

Mszę św. odprawiało czterech biskupów oraz około 30 księży / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

OKOLICZNOŚCIOWA HOMILIA
W trakcie mszy św. odprawionej w konkatedrze św. Józefa na Brooklynie bp Henryk Tomasik wygłosił piękne, patriotyczne kazanie. Mówił w nim m.in. o polskim dziedzictwie i wskazywał związek naszej kultury z Kościołem katolickim oraz wiarą w Boga. By tę tezę uargumentować, posłużył się wieloma cytatami ze słynnych przemówień Ojca Świętego Jana Pawła II, a także z twórczości wielkich polskich poetów i pisarzy. Przywoływał słowa Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Henryka Sienkiewicza.

“W czasie rozbiorów błagał wraz z całym narodem: ‘Bogarodzico, dziewico. Słuchaj nas, Matko Boża, to ojców naszych śpiew, wolności błyszczy zorza, wolności bije dzwon, wolności rośnie krzew'” – mówił bp Henryk Tomasik cytując słowa “Hymnu” Juliusza Słowackiego.

Patriotyczne kazanie wygłosił bp Henryk Tomasik, ordynariusz radomski / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie” – uzupełniał dalej swoją wypowiedź słowami poezji Adama Mickiewicza.

Ordynariusz radomski wspominał także przesłania, jakie w swojej powieści “Quo vadis” zawarł noblista Henryk Sienkiewicz, pisząc “ku pokrzepieniu serc” i wspominając o Bogu jako źródle mocy i siły. Zwracał uwagę, że do dzisiaj kultura polska korzysta z szerokiej gamy natchnień, mających swoje początki w Ewangelii. Przypominał przy tej okazji, by pamiętać, o przesłaniu zawartym w “Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza: “Cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska”.

Wykorzystywał również słowa wypowiedziane przez św. Jana Pawła II, lecz zaczerpnięte z twórczości Norwida, że “ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. W ten sposób zwracał uwagę, że wszyscy nie tylko mamy wpływ na losy naszego kraju, ale również powinniśmy brać czynny udział w kreowaniu jego dziejów, rozwoju oraz krzewieniu kultury i tradycji.

Na zakończenie 28. Mszy Dziedzictwa Polskiego ks. Grzegorz Stasiak, koordynator Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów, podziękował wszystkim za udział w patriotycznym nabożeństwie / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Bp Tomasik podkreślił również, że na nasze dziedzictwo składa się wiele czynników. Tworzą je polscy święci, którzy kształtowali ducha narodu, kapłani zatroskani o naszą wiarę, wielcy Polacy, którzy oddawali życie za ojczyznę, a także rodzice wychowujący dzieci i młodzież.

“Nasze dziedzictwo to także Polacy rozsiani po całej kuli ziemskiej, którzy uczestniczą w życiu konkretnych społeczeństw – wyliczał kapłan. – To także Polonia kultywująca polskie tradycje, dająca tyle dowodów zatroskania o losy Kościoła i ojczyzny szczególnie w trudnych chwilach” – podkreślił biskup.

Na zakończenie kazania ordynariusz radomski zwrócił uwagę na pojawiające się w ostatnim czasie zagrożenia i ataki na Kościół, rodzinę oraz tradycję.

“Największa iluzja, źródło najpoważniejszego nieszczęścia, to złudzenie, że znajdzie się życie obywając się bez Boga, że osiągnie się wolność, wykluczając prawdy moralne i osobistą odpowiedzialność” – ostrzegał z ambony bp Henryk Tomasik.

Poczty sztandarowe wystawiła Liga Morska z Greenpointu, Ozone Park i Ridgewood oraz myśliwi z koła łowieckiego Saint Hubert Hunting and Fishing Club z Maspeth / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

UCZESTNICY PATRIOTYCZNEGO NABOŻEŃSTWA
W 28. Mszy Dziedzictwa Polskiego wzięły udział setki polskich wiernych, którzy wypełnili główną nawę konkatedry św. Józefa na Brooklynie. W bocznych stały poczty sztandarowe, które w tym roku wystawiła Liga Morska z Greenpointu, Ozone Park i Ridgewood, myśliwi z koła łowieckiego Saint Hubert Hunting and Fishing Club z Maspeth oraz polonijne placówki oświatowe. W tym roku pojawiły się: Polska Szkoła Dokształcająca im. gen. Kazimierza Pułaskiego z Brooklynu, Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza z Brooklynu, Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II z Maspeth, Polska Szkoła Dokształcająca przy Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza z Brooklynu, Polska Szkoła Dokształcająca im. Marii Konopnickiej z Greenpointu, Polska Szkoła przy Parafii Matki Bożej Pocieszenia z Williamsburga, Polska Szkoła Dokształcająca przy parafii św. św. Cyryla i Metodego z Greenpointu, Polska Szkoła im. św. Jadwigi Królowej z Ridgewood, Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Faustyny z Ozon Park, Polska Szkoła Dokształcająca im. św Wincentego Pallottiego z Ridgewood, Polska Szkoła Dokształcająca im. Stanisława Moniuszki z Rockaway Beach oraz Polska Szkoła Dokształcająca im. św. Józefa z Jamajki. Obecni byli także strażacy z parafii św. Franciszki de Chantal na Brooklynie oraz Rycerze Grobu Pańskiego.

Poczty sztandarowe Polskich Szkół Dokształcających ustawione były w lewej nawie konkatedry / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Wśród gości honorowych pojawiła się konsul Ewa Jerzykowska, Grażyna Michalska z Kongresu Polonii Amerykańskiej, dr Dorota Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających, Zbigniew Solarz z Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego oraz Mieczysław Pająk, prezes Nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji św. Jana Pawła II.

Oprawę muzyczną 28. Mszy Dziedzictwa Polskiego zapewnili: organista Bogusław Raczkowski, kantorka Paulina Raczkowska oraz zespół muzyczny Te Deum działający przy parafii św. Krzyża na Maspeth.

Poczet sztandarowy Polskiej Szkoły Dokształcającej im. św. Jadwigi Królowej z Ridgewood / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

*******
Po zakończeniu tegorocznej patriotycznej mszy św. w sali parafialnej kościoła św. Franciszki de Chantal na Borough Parku odbyło się uroczyste spotkanie z biskupami oraz księżmi z Posługi Duszpasterskiej dla Polskich Imigrantów. Były występy uczniów działającej tam Polskiej Szkoły Dokształcająca im. gen. Kazimierza Pułaskiego, a także rodzinnego duetu stworzonego przez Bogusława Raczkowskiego i jego córkę Paulinę. Poczęstunek przygotowali parafianie i rodzice dzieci szkolnych pod okiem dyrektorki Bogusławy Borkowskkiej i proboszcza ks. kanonika Andrzeja Kurowskiego.

Grupa osób i księży wraz z bp. Henrykiem Tomasikiem podczas spotkania w w sali parafialnej kościoła św. Franciszki de Chantal na Borough Parku / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK