PASI – Integracja, uczciwość i zjednoczenie Polonii

1629
Jeden z twórców PASI, Wojciech Mazur, podczas manifestacji przeciwko ustawie S. 447 przed Białym Domem w Waszyngtonie / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Polish American Strategic Initiative (PASI) działa niespełna rok, a ma już duże osiągnięcia w dziedzinie lobbowania na rzecz Polonii i dobrego imienia Polski, a także przeciwko ustawom S. 447 i H.R. 943.

Jej celem jest zbudowanie struktur obejmujących całe terytorium USA, a przede wszystkim zjednoczenie Polonii, by tworzyła realną siłę wpływającą na politykę i życie w Stanach Zjednoczonych.

Zadaniem Polish American Strategic Initiative jest łączenie Polonii oraz lobbowanie na jej rzecz. Dlatego warto zwrócić na nią uwagę, tym bardziej że jej ambicją jest, by w niedalekiej przyszłości była największą i najważniejszą polonijną organizacją działającą na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

PASI zamierza także utrzymywać dobre relacje z Polonią w Kanadzie oraz z Polską, ale w związku z tym, że działa jako organizacja lobbująca wśród amerykańskich polityków nie może bezpośrednio reprezentować żadnych organizacji spoza Stanów Zjednoczonych.

STRUKTURA
Polish American Strategic Initiative jest organizacją non-profit zarejestrowaną w kwietniu 2019 roku w stanie Delaware i posiadającą status 501(c)(4). Ten typ rejestracji – w odróżnieniu od organizacji charytatywnych mających numer 501(c)(3) – daje jej nie tylko zwolnienie z podatków i możliwość zbierania donacji, ale pozwala także lobbować wśród polityków, a nawet brać udział w ich kampaniach wyborczych oraz legalnie przekazywać na nie fundusze.

Obecnie czynione są starania i dodatkowe ustalenia, by organizacja ta bez żadnych problemów i zagrożeń mogła spokojnie działać na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Wśród osób tworzących struktury PASI są m.in.: Wojciech Jeśman, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii, oraz Wojciech Mazur, Mariusz Bielski i Dariusz Rutka. Są to osoby, które m.in. brały udział w manifestacji przeciwko ustawie S. 447 (JUST) przed Białym Domem w maju 2019 r. oraz lobbowały przeciwko niej wśród amerykańskich polityków, a także były zaangażowane w organizację konferencji “Poland First to Fight”, która odbyła się w listopadzie ub.r. w Waszyngtonie. Są to ludzie bardzo zdeterminowani i zmotywowani do działania, polegającego na pracy związanej ze statutową działalnością PASI, a nie promocją ich nazwisk.

“Nasza siła jest w tym, że jesteśmy otwarci, pozytywni i pokorni, a to wszystko związane jest z tym, że zależy nam na zjednoczeniu Polonii, a nie dzieleniu jej. U nas jest miejsce dla każdego, który myśli podobnie” – podkreśla dr Bogdan Kotnis, który jakiś czas temu dołączył do tworzącej się organizacji i obecnie jest członkiem jej tymczasowego zarządu. Osób widzących sens działalności PASI oraz chcących wstąpić w jej szeregi przybywa coraz więcej, a zainteresowanie nią jest już w kilku amerykańskich stanach, jak: Connecticut, Delaware, Floryda, Illinois, Kalifornia, Karolina Południowa, Massachusetts, New Jersey, Nowy Jork, Teksas oraz Wisconsin.

Wojciech Jeśman, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii oraz współtwórca PASI, był jedną z osób, które przemawiały podczas manifestacji przeciwko ustawie S. 447 (JUST) przed Białym Domem w Waszyngtonie / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

CELE I MISJA
Wszelkie działania PASI zostały sprowadzone do trzech szerokich pojęć zapisanych w jej statucie i zawierających szereg różnych celów. Pierwszy dotyczy zachowania i promowania wspólnego dobra oraz ogólnego dobrobytu Polonii. Drugi związany jest z lobbingiem wśród wybranych polityków i kandydatów na senatorów, kongresmanów oraz na rządowe stanowiska. Natomiast trzeci ma na celu promocję edukacji historycznej oraz wiedzy o obecnym statusie Polaków w Ameryce.

Wizją organizacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której Polonia będzie szanowana i włączona do sił mających realny wpływ na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. W przyszłości może na tej podstawie powstać także jakaś forma think tanku, czyli komitetu doradczego związanego ze sprawami publicznymi i geopolitycznymi.

Główną misją PASI jest budowanie lepszej Ameryki poprzez integrację i uczciwość. Dlatego też skupia się ona na łączeniu Polonii i współpracy z innymi organizacjami, a nie na krytykowaniu ich działalności. Podobne podejście ma do polskiego rządu i partii politycznych działających w Polsce. Natomiast bardzo uważnie obserwuje i analizuje poczynania oraz decyzje polityków amerykańskich, niezależnie od ich przynależności partyjnej.

“Będziemy krytykować i oceniać amerykańskich polityków za ich konkretne działania. Nie chodzi o to, że chcemy występować przeciwko jakiemuś konkretnemu senatorowi czy kongresmanowi z tego powodu, że np. należy do danej partii czy też jest liberałem itp., ale jeżeli nie będzie nam się podobała jakaś jego decyzja czy pomysł, to wówczas wyraźnie damy mu do zrozumienia, że to nam nie odpowiada, oraz że tego nie powinien robić” – wyjaśnia dr Bogdan Kotnis.

Tego typu aktywność członków PASI można już było zauważyć w roku ubiegłym, ponieważ od początku istnienia organizacji wszyscy zaczęli bardzo prężnie działać. Przejawiało się to w manifestacjach i lobbingu przeciwko ustawom szkodliwym dla Polski.

OSIĄGNIĘCIA
Mimo krótkiego okresu działalności PASI może już się pochwalić kilkoma osiągnięciami. W roku ubiegłym jej członkowie odwiedzili około 400 kongresowych i 100 senackich biur w Waszyngtonie, aby wyrazić sprzeciw związany z ustawą S. 447 (JUST) z 2017 r., która zobowiązuje amerykańskich polityków do wywierania nieuzasadnionej presji, a nawet szantażowania polskiego rządu, do wypłacenia na rzecz organizacji żydowskich ogromnych odszkodowań za tzw. mienie bezspadkowe. Żądanie to jest sprzeczne z prawem międzynarodowym oraz obowiązującym w USA i Polsce, co działacze PASI starali się uświadomić amerykańskim politykom.

Współorganizowali także manifestacje przeciwko ustawie S. 447 (JUST), które odbyły się w kwietniu i maju ub.r. w Nowym Jorku, Chicago oraz przed Białym Domem w Waszyngtonie. Poza tym sprzeciwiali się również sformułowaniom zawartym w ustawie H.R. 943 (Never Again Education Act), która jest próbą skodyfikowania w amerykańskim szkolnictwie, w dodatku na płaszczyźnie federalnej, nauczania związanego z drugą wojną światową sprowadzonego głównie do Holokaustu.

Dzięki lobbingowi członków PASI ustawa H.R. 943 podczas procesu legislacyjnego została nieco zmodyfikowana. Pod koniec listopada ub.r. PASI współorganizowała trzydniową konferencję “Poland First to Fight”, która odbyła się w prestiżowym National Press Club w Waszyngtonie. Jej celem było przedstawienie prawdziwego obrazu Polski pod niemiecką i rosyjską okupacją oraz narracji odpowiadającej prawdzie historycznej. Miała także za zadanie pokazać Amerykanom los Polski w czasie wojny, jej konsekwencje oraz wpływ na późniejsze dzieje naszego kraju, a także szeroki kontekst geopolityczny.

W tym roku – gdy tylko zostanie opanowana sytuacja z pandemią koronawirusa – członkowie PASI dalej będą lobbować w Waszyngtone zarówno przeciwko ustawie S. 447, jak i H.R. 943.

******

Więcej informacji na temat organizacji, jej akcji oraz członkostwa i wsparcia można znaleźć na stronie: www.pasius.org.

Logo PASI / FOTO: WWW.PASIUS.ORG