Patriotycznie u św. Wojciecha na Elmhurst

674
Marszałkowie i Miss Polonii z parafii św. Wojciecha z Elmhurst uczestniczący w patriotycznej mszy św. W pierwszym rzędzie stoją (od lewej): Ewa Wojciechowska, Barbara Ortyl, Kazimierz Wojciechowski, o. Mirosław Podymiak, Agnieszka Szyszka, Ewa Pietrzycka, Kamila Ortyli Marian Zabor. Z tyłu (od lewej): Emilia Wojciechowska, Natalia Tołpa, Viktoria Wojciechowska, Paulina Wojciechowska, Amanda Grzybowska / Foto: WOJCIECH WOJCIECHOWSKI

Marszałkowe i Miss Polonii skupionej wokół kościoła św. Wojciecha na Elmhurst na Queensie oraz wierni z tej parafii wzięli udział w patriotycznej mszy odprawionej z myślą o majowych świętach przypadających w ciągu pierwszych trzech dni tego miesiąca.

W niedzielę, 2 maja, w pięknie udekorowanym kościele pełnym biało-czerwonych flag zostało odprawione okolicznościowe nabożeństwo przepełnione patriotycznymi elementami.

Mszy św. przewodził o. Mirosław Podymniak, proboszcz parafii św. Wojciecha na Elmhurst, który również wygłosił specjalne kazanie. Kapłan na samym początku wspomniał, że 3 maja przypada święto Najświętszej Marii Panny – Królowej Polski, oraz 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, a w dniu, w którym odprawiane było uroczyste nabożeństwo – Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym homilia nawiązywała do tych ważnych obchodów i rocznic.

Kościół podczas okolicznościowej mszy św. ozdobiony był biało-czerwonymi flagami / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“Polacy są rozsiani po całym świecie i dzisiaj mamy nasz dzień. Łączymy się miłością do ojczyzny oraz naszej Królowej Matki Boskiej Częstochowskiej. Jej polecamy dzieje naszego narodu oraz wszystkich Polaków mieszkających w kraju i na całym świecie” – mówił duchowny dodając, że tak jest od XVII w. kiedy to “Polska nie poddała się nawałnicy szwedzkiego potopu”.

“W chwilach przełomowych nasi ojcowie uciekali się do Matki Bożej, i w niej doznawali pomocy i orędownictwa” – przypominał kapłan i zachęcał do modlitwy do Królowej Polski oraz jej uwielbienia, zwłaszcza w miesiącu maryjnym, jakim jest maj.

Z kolei wspominając o Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej podkreślał, że święto to propaguje szacunek do polskiej flagi i ma wzmacniać naszą troskę o wartości narodowe, oraz promować patriotyczne postawy wśród kolejnych pokoleń. Zaznaczył również, że zostało ono ustanowione pomiędzy 1 i 3 maja, który jest dniem uchwalenia najstarszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji – Konstytucji 3 maja.

Uroczystego charakteru mszy św. nadawał biało-czerwony wystrój oraz udział marszałków i Miss Polonii reprezentujących parafię św. Wojciecha z Elmhurst na Paradzie Pułaskiego / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“Symboliczne znaczenie miał również fakt, że właśnie 2 maja 1945 r. Polska flaga została zawieszona przez polskich żołnierzy na Reichstagu w zburzonym Berlinie. Niestety nie była tam zbyt długo, dlatego że rosyjscy żołnierze zrzucili tę flagę i jak twierdzą niektórzy, pozabijali nawet polskich żołnierzy” – nawiązywał proboszcz do historycznych wydarzeń.

W swoim przepełnionym patriotyzmem kazaniu o. Mirosław Podymniak przywołał również postać króla Jana Kazimierza, który w 1656 r., w obliczu najazdu wojsk szwedzkich i rosyjskich na Rzeczpospolitą Obojga Narodów, zawierzył naszą ojczyznę opiece Matki Bożej, którą ogłosił Królową Korony Polskiej. “Dla niego było to połączenie miłości do Boga i miłości do ojczyzny” – zapewnił kapłan.

Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił o. Mirosław Podymniak, proboszcz parafii św. Wojciecha na Elmhurst / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Uzupełnieniem patriotycznej homilii były dwa wierze wyrecytowane bezpośrednio po zakończeniu kazania: “Pieśń o Najświętszej Pannie Częstochowskiej” Franciszka Karpińskiego oraz “Pieśń o fladze” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Pierwszy zaprezentowała Halina Zabór, a drugi Ewa Wojciechowska.

Podniosłego charakteru tej mszy nadawał  nie tylko biało-czerwony wystrój, ale również udział prawie wszystkich marszałków i Miss Polonii reprezentujących kościół św. Wojciecha z Elmhurst na Paradzie Pułaskiego. Parafia ta czynnie włączyła się do październikowej, biało-czerwonej manifestacji polskości na Piątej Alei dopiero w 2014 r.

“Nasze uczestnictwo w paradzie nie jest zbyt długie w latach, ale za to bardzo radosne” – stwierdził proboszcz, który był zarazem pierwszym marszałkiem kontyngentu reprezentującego parafię św. Wojciecha z Elmhurst na Paradzie Pułaskiego. Pozostałymi marszałkami, którzy – prócz o. Mirosława Podymniaka – uczestniczyli w niedzielnej patriotycznej mszy św. byli: Kazimierz Wojciechowski (2015 r.), Marian Zabor (2017 r.), Ewa Wojciechowska (2018 r.) i Barbara Ortyl (2018 r.).

Wiersz Franciszka Karpińskiego “Pieśń o Najświętszej Pannie Częstochowskiej” zaprezentowała Halina Zabór Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W tym okolicznościowym nabożeństwie wzięły również udział następujące Miss Polonii: Paulina Wojciechowska (2014 r.), Agnieszka Szyszka (2015 r.), Ewa Pietrzycka (2016 r.), Camilla Ortyl (2017 r.), Natalia Tołpa (2018 r.), Victoria Wojciechowska (2019 r.), oraz Emilia Wojciechowska i Amanda Grzybowska (2016 r.), które jako tzw. junior Miss Polonii – odpowiednio w latach 2015 i 2016 – reprezentowały na Paradzie Pułaskiego parafię św. Wojciecha z Elmhurst.

Biało-czerwone szarfy, jakie miały na sobie założone wymienione osoby, jeszcze bardziej podkreślały patriotyczny charakter niedzielnego nabożeństwa. Dodatkowo w jego trakcie pojawiły się bardzo wymowne pieśni m.in. na początku “Z dawna Polski Tyś Królową” oraz “Boże coś Polskę” na zakończenie.

Ta uroczysta, patriotyczna msza św. nie była jedynym nawiązującym do majowych świąt i rocznic nabożeństwem odprawionym w kościele św. Wojciecha na Elmhurst. W poniedziałek, 3 maja, odbyła się tam msza św. połączona z koronacją figury Matki Bożej.

Wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego “Pieśń o fladze” recytowała Ewa Wojciechowska, marszałek z 2018 r. / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK