Polonia uczciła pamięć mistrza Pityńskiego i radnego Yuna

640
- Pamiątkowe zdjęcie członków Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych wraz Wielkim Marszałkiem Parady Pułaksiego 2020/21 Jadwogą Kopalą, ks. kanonikiem Józefem Urbanem i radnym Yousefem Salehem / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w okolicznościowej mszy św. odprawionej w intencji zmarłego mistrza Andrzeja Pityńskiego, twórcy pomnika Katyń 1940 oraz obrońcy tego monumentu, także nieżyjącego Michaela Yuna, radnego miasta Jersey City. Najpewniej to uroczyste nabożeństwo będzie miało miejsce każdego roku.

Członkowie Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych oraz osoby zaangażowane w obronę monumentu upamiętniającego prawie 22 tys. polskich żołnierzy i obywateli zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku na terenie ZSRR, uczestniczyli w specjalnej mszy św. dedykowanej pamięci mistrza Andrzeja Pityńskiego i radnego Michaela Yuna.

Pojawili się również goście specjalni m.in.: Aleksander Pityński, syn twórcy pomnika Katyń 1940 wraz z rodziną – żoną, synem i dwoma córkami, Jadwiga Kopala, Wielka Marszałek Parady Pułaskiego 2020/21, radny Yousef Saleh, który w Radzie Miasta Jersey City zastąpił zmarłego Michaela Yuna i przedstawiciele klubu motocyklowego Husaria RC.

Specjalny list przesłał również konsul generalny Adrian Kubicki, który ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mógł osobiście pojawić się na uroczystości.

Okolicznościową mszę św. koncelebrował ks. kanonik Józef Urban (z prawej strony) wraz z ks. Andrzejem Bielakiem / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Okolicznościowe nabożeństwo zostało odprawione w sobotę, 28 listopada, w kościele św. Antoniego z Padwy w Jersey City. Mszę św. koncelebrował proboszcz tej parafii, ks. kanonik Józef Urban wraz z ks. Andrzejem Bielakiem z parafii św. Stanisława Biskupa i Meczennika na Manhattanie.

Muzycznie oprawił ją organista Grzegorz Kapustka, który dodatkowo zagrał m.in. pieśń “Ojczyzno ma” oraz “Ciszę” dedykowaną pamięci zmarłych.
Informacje o mistrzu Andrzeju Pityńskim oraz radnym Michaelu Yunie pojawiały się wielokrotnie podczas mszy św. Już na samym jej początku ks. kanonik Józef Urban wspominał obu zmarłych. Zapewnił, że od dawna interesował się działalnością mistrza Andrzeja Pityńskiego, o którym bardzo dużo czytał.

“Wielki talent, wielki człowiek, wielki profesor i wielkie dzieło” – w ten sposób określił polskiego rzeźbiarza oraz jego spuściznę artystyczną. Odnosząc się bezpośrednio do pomnika Katyń 1940 stojącego na Exchange Place w Jersey City podkreślił, że radny Michael Yun – drugi zmarły, którego pamięci poświęcona była msza św. – “wraz innymi radnymi stwierdzili, że nigdy nie pozwolą na zniszczenie, usunięcie czy nawet przesunięcie tego monumentu”. Ks. kanonik dodał, że cieszymy się z tego powodu i takiej postawy, ale jednocześnie smucimy w związku z tym, że zarówno ten zagorzały obrońca pomnika, jak i jego twórca, już od nas odeszli.
Radny Michael Yun zmarł 6 kwietnia, natomiast mistrz Andrzej Pityński odszedł 18 września. Główny celebrans wspominał o nich również podczas kazania, w którym przypomniał także historię związaną z mordem katyńskim i tragedią smoleńską.

W okolicznościowej mszy św. uczestniczyło kilkadziesiat osób. W pierwszym rzędzie jest Aleksander Pityński – syn twórcy pomnika Katyń 1940 – wraz z rodziną / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Pod koniec nabożeństwa wygłoszone zostały dwa krótkie przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał radny Yousef Saleh, który – powtórzmy – w Radzie Miasta Jersey City zastąpił zmarłego Michaela Yuna i reprezentuje jego dystrykt. W swojej mowie wyraził on uznanie zarówno dla swojego poprzednika jak i mistrza Andrzeja Pityńskiego. Podziękował również za zaproszenie na tę mszę św.

Pod koniec mszy św. krótkie przemówienie wygłosił radny Yousef Saleh, który w Radzie Miasta Jersey City zastąpił zmarłego Michaela Yuna / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Głos zabrał również Janusz Sporek, prezes Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych. Podczas swojego wystąpienia przypomniał on sylwetki obu zmarłych osób, którym była poświęcona msza św.

Odnosząc się do radnego Michaela Yuna podkreślał jego zaangażowanie w obronę pomnika Katyń 1940. Wspominał ostatnie zebranie rady miejskiej, które odbyło się 19 grudnia 2018 r. kiedy to w pewnym momencie obrad, radny Yun wyszedł na korytarz i podszedł do niego by przekazać mu, że sprawa pomnika jest już przesądzona na korzyść jego obrońców. “Powiedział: ‘Jan, przestań się martwić, wszystko jest na dobrej drodze. Wygraliście'” – wspominał prezes Komitety Obrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych. Dodał, że wówczas niesamowicie się wzruszył postawą tego radnego, który jako “Koreańczyk i Amerykanin był wielkim przyjacielem Polonii, Polski i nas wszystkich”.

Janusz Sporek, prezes Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych w swoim przemówieniu wspominał radnego Michaela Yuna i mistrza Andrzeja Pityńskiego / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Janusz Sporek w bardzo ciepłych słowach mówił również o mistrzu Andrzeju Pityńskim, z którym – jak podkreślił – przyjaźnił się od dawna. Zwrócił również uwagę na przesłania jakie zmarły artysta zawarł w pomniku Katyń 1940. Zaznaczył, że polski żołnierz, że skrępowanymi rękami i wbitym w plecy bagnetem symbolizuje zarówno mord 22 tys. Polaków w lesie katyńskim, jak i napaść Rosji na Polskę, do której doszło 17 września 1939 r. Zwrócił również uwagę, że trzecim symbolem jest Syberia. Dodał, że te wszystkie informacje są zawarte na tablicach i informacjach znajdujących się na bokach kolumny pomnika.

“Tylko Pityński mógł to zrobić” – stwierdził Janusz Sporek, dodając, że jego patriotyzm wynikał z wychowania i doświadczenia życiowego.

“Jego rodzina była bardzo prześladowana, więc nie dziwi jego umiłowanie do robienia pomników związanych z martyrologią” – podkreślił polonijny działacz. Dodał, że jest on jedynym polskim twórcą, którego nazwisko zostało umieszczone z almanachu rzeźbiarzy amerykańskich. Prezes Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych zwrócił się również z prośbą do obecnego ma mszy św. radnego Yousefa Saleha: “Mam nadzieję, że będzie pan kontynuował dziedzictwo pozostawione przez Michaela Yuna, za co dziękuję”.

Podczas mszy św. jedną z lektorek była Bogusława Huang, dyrektorka Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jersey City / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Na zakończenie swojego wystąpienia Janusz Sporek przeczytał okolicznościowy list przesłany przez konsula generalnego Adrian Kubickiego. W piśmie tym przedstawiciel władz zwrócił uwagę na zasługi obu zmarłych i ich oddanie polskim sprawom.

“Postać Michaela Yuna, pełniącego funkcję radnego miasta Jersey City od 1913 r. wpisała się w pamięć Polonii szczególnie poprzez działania w obronie pomnika Katyń 1940. Warto podkreślić, że pan Yun był jednym z trzech radnych, którzy bezustannie przeciwstawiali się zmianie miejsca monumentu autorstwa Andrzeja Pityńskiego. Radny wykazał się świadectwem przywiązania do Polonii, która to przez lata wpływała na rozwój miasta Jersey City” – podkreślił w swoim liście konsul generalny.

Z kolei wspominając o autorze pomnika Katyń 1940 stwierdził, że jego rzeźby utrwalają polską historię.

“Waga twórczości mistrza jest niepodważalna, o czym świadczy najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej – Order Orła Białego, przyznany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, za osiągnięcia w twórczości rzeźbiarskiej oraz za działalność na rzecz Polonii i krzewienie polskości. Dzieła wielkiego mistrza poświęcone żołnierzom wyklętym czy rzezi wołyńskiej są niewątpliwie odwzorowaniem najważniejszych momentów w historii narodu i pozostawiają drogowskaz dla przyszłych pokoleń” – wskazał w przesłanym liście konsul generalny Adrian Kubicki.

W nabożeństwie poświęconym pamięci śp. mistrza Andrzeja Pityńskiego i śp. Michaela Yuna, radnego miasta Jersey City wzięli udział m.in. przedstawiciele klubu motocyklowego Husaria RC / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Kończąc mszę św. ks. kanonik Józef Urban podziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę. Zaproponował też by takie uroczyste nabożeństwo poświęcone zmarłemu mistrzowi Andrzejowi Pityńskeimu i śp. Michaelowi Yunowu odbywało się każdego roku w listopadzie, w miesiącu, w którym w sposób szczególny wspomina się tych, którzy od nas odeszli. Otrzymał za to gromkie brawa oznaczające akceptację tego pomysłu.

Proboszcz parafii św. Antoniego z Padwy w Jersey City wręczył także specjalne różańce Aleksandrowi Pityńskiemu i jego rodzinie za gorliwą modlitwę, za co wszyscy byli bardzo wdzięczni.

Po zakończeniu mszy św. ks. kanonik Józef Urban, proboszcz św. Antoniego z Padwy w Jersey City, przekazał rodzinie Pityńskich specjalne różańce / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“To była bardzo piękna i uroczysta msza święta. Dla mnie było zaszczytem w niej uczestniczyć – podkreślił Aleksander Pityński, syn twórcy pomnika Katyń 1940. Dodał, że jego radość jest tym większa, że msza św. została odprawiona w najstarszym polskim kościele w stanie New Jersey, i w mieście, w którym stoi jeden z najważniejszych polskich pomników. Był bardzo zaskoczony frekwencją na tym nabożeństwie, a także tym, że tak wiele osób zechciało oddać hołd jego ojcu oraz radnemu Michaelowi Yunowi. Cieszył się również z faktu, że ks. kanonik Józef Urban zaproponował, by podobne msze św. odbywały się cyklicznie każdego roku.

Okolicznościowe nabożeństwo zostało zorganizowane dzięki staraniom Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych, a koordynatorkami całości były Bogusława Huang i Regina Klimczuk.

Wielka Marszałek Parady Pułaskiego 2020/21 Jadwiga Kopala (w środku) wraz z przedstawicielami Komitetu Ochrony Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK