Polonia z Greenpointu uczciła majowe święta

351
Patriotycznego charakteru mszy św. dodawały biało-czerwone flagi, kwiaty, polskie godło i harcerski sztandar / Foto: ZYGMUNT BIELSKI

Były przemowy i okolicznościowe kazanie, uroczysta akademia, hymny narodowe i patriotyczne pieśni. W ten sposób Polonia z Greenpointu uczciła święta mające miejsce w pierwszych trzech dniach maja.

Uroczystości związane z Dniem Flagi, Dniem Polonii i Polaków za Granicą, a także świętem Najświętszej Marii Panny – Królowej Polski i 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się w niedzielę, 2 maja, w kościele św. Stanisława Kostki oraz w Polskim Domu Narodowym “Warsaw” na Greenpoincie. Uczestniczyli w nich przedstawiciele ZHP, uczniowie Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej oraz mieszkańcy Greenpointu. Patriotycznego charakteru dodawały im biało-czerwone flagi i kwiaty, polskie godło i harcerski sztandar.

W patriotycznej mszy św. uczestniczyło wiele harcerek i harcerzy / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

OKOLICZNOŚCIOWE NABOŻEŃSTWO
Patriotyczną mszę poświęconą majowym świętom odprawił ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, a towarzyszył mu ks. Józef Szpilski. Czynnie uczestniczyli w niej także harcerki i harcerze prezentując czytania liturgiczne i różne modlitwy. Natomiast pięknym śpiewem nabożeństwo uatrakcyjnił chór Angelus prezentując kilka pieśni. Wśród nich były: “Bogurodzica” i “Kyrie” Józefa Świdra, “Introit” i “Matko Królowo” Feliksa Nowowiejskiego, “Święty, święty, święty” Franza Schuberta i “Agnus Dei” Cesara Francka. Poza tym solistki chóru, mezzosopranistki Izabela Grajner Partyka i jej córka Julia Partyka zaśpiewały dodatkowo dwa utwory: “Ave Maria” Franza Schuberta” i “Panis Angelicus” Cesara Francka. Ich śpiew zawsze wzbudza wielki podziw, tak też zbyło podczas niedzielnej uroczystości.

Mszę św. pięknym śpiewem uatrakcyjnił chór Angelus / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Pod koniec mszy św. grupa uczniów z Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej z Greenpointu zaprezentowała wiersze związane z zakończeniem nauki w tej polonijnej polonijnej placówce oświatowej. Wyrazili w nich wdzięczność dla swoich nauczycieli za cały rok nauki i przekazaną im wiedzę. Wręczyli również proboszczowi wiązankę kwiatów.

Bardzo ważnym elementem tego okolicznościowego nabożeństwa było kazanie wygłoszone przez ks. Marka Sobczaka. Duchowny nawiązał w nim do niedzielnej Ewangelii oraz Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za Granicą, a także święta Najświętszej Marii Panny – Królowej Polski i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Mówił o nauce Chrystusa i trwaniu w wierze, o jej obronie i odchodzeniu od niej. Podkreślał jej związek z historią Polski i zbliżaniu się do Boga w trudnych chwilach. Przywoływał przykłady bohaterskiej postawy naszych rodaków, która wynikała z głębokiej wiary i chęci wprowadzania jej w życie.

Mszę św. odprawił ks. Marek Sobczak, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Greenponcie / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Przy tej okazji wspomniał o obronie Europy przed  napaścią muzułmańskich najeźdźców, o rodzinie Ulmów, która została zabita przez Niemców za pomoc okazywaną Żydom podczas drugiej wojny światowej, a także o podobnej postawie ze strony wielu sióstr zakonnych i księży. Mówił również o działalności Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana Wyszyńskiego i kapłanach, którzy nieugięcie głosili wiarę w Boga i publicznie go wyznawali narażając się na łagry, ciężkie więzienia, a nawet śmierć.

Ks. Marek Sobczak wyjaśnił również znaczenie polskich barw narodowych i jednocześnie zwrócił uwagę na ich wymiar nie tylko patriotyczny, ale również duchowy.

“Biały, to kolor czystości i świętości, dobra i miłości, dzielenia się codziennym chlebem i otwartością serca. Tym kolorem przemawiają do nas setki polskich świętych i błogosławionych, oraz miliony rodzin chwalących Boga i dla niego żyjących na przestrzeni wieków. Nie zapominajmy o nich, albowiem to ich wiara w Chrystusa sprawiała, że zło dobrem zwyciężano” – podkreślał kapłan.

Uczniowie z Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej z Greenpointu wyrazili wdzięczność dla swoich nauczycieli za cały rok nauki i przekazaną wiedzę / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Mówiąc o czerwieni wspominał o męczeństwie, które wiąże się z walką o wolność i ojczyznę oraz wiarę w Boga. Zachęcał również zebranych w kościele by pamiętali o tym, że od ponad tysiąca lat, polska flaga łączyła zarówno władców jak i ludzi z Chrystusem, w imię którego Polska przyjęła chrzest.

“To postawa wiary zrodziła Majową Konstytucję i sprawiła, że Matka Chrystusa stała się naszą Matką i Królową Narodu Polskiego” – stwierdził duchowny. Na zakończenie kazania ks. Marek Sobczak zaznaczył, że zadaniem współcześnie żyjących Polaków jest odbudowanie jedności naszego narodu z Chrystusem. Podkreślił również, że realizację tego celu najlepiej zacząć od siebie.

Grupa harcerek i harcerzy, którzy uczestniczyli w patriotycznym nabożeństwie / Foto: ZYGMUNT BIELSKI

UROCZYSTA AKADEMIA
Po zakończeniu mszy św. zuchy, harcerki i harcerze pod opieką instruktorek przeszli do Polskiego Domu Narodowego “Warsaw”, gdzie – przy zachowaniu wszelkich wymogów reżimu pandemicznego – odbyła się okolicznościowa uroczystość.

Na początku odśpiewano hymny narodowe – amerykański i polski – po czym ks. Marek Sobczak wygłosił inwokację poświęconą Konstytucji 3 maja oraz pozostałym majowym świętom. Po jego przemowie minutą ciszy oddano hołd Antoniemu Chrościelewskiemu, zmarłemu niedawno prezesowi Polskiego Domu Narodowego. Następnie jego syn, Marek Chrościelewski odczytał list przesłany przez konsula generalnego Adriana Kubickiego, który ze względu na inne obowiązki nie mógł osobiście uczestniczyć w niedzielnej akademii.

Dyplomata podkreślił w nim wielkie znaczenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji, będącej “epokowym dokumentem przywracającym Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj”.

Podczas program artystycznego w Polskim Domu Narodowym “Warsaw” na Greenpoincie zaprezentowano kilka patriotycznych pieśni / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W części artystycznej przygotowanej pod okiem druhny Grażyny Mościckiej wystąpiły skrzaty, zuchy i harcerki. Dwie najmłodsze grupy zaśpiewały piosenkę “Jesteśmy Polką i Polakiem”, a trzecia utwór “Uwierz Polsko”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości pod przewodnictwem hm. Marii Bielskiej odśpiewali – na stojąco – pieśń “Witaj, majowa jutrzenko”.

W trakcie akademii, na ręce Marka Chrościelewskiego, adiutanta generalnego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, został także przekazany czek z przeznaczeniem na fundusz inwalidzki SWAP im. Ignacego Paderewskiego. Były to pieniądze jakie zebrano wśród organizacji działających w Polskim Domu Narodowym i jego pracowników, którzy zamiast  kupować kwiaty na pogrzeb zmarłego prezesa Antoniego Chrościelewskiego (takie było życzenie rodziny) przeznaczyli pieniądze na wsparcie chorych weteranów.

Po zakończeniu akademii odbył się słodki poczęstunek, były pączki, herbata i kawa.

Druhna Grażyna Mościcka przekazała na ręce Marka Chrościelewskiego, adiutanta generalnego Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce czek z przeznaczeniem na fundusz inwalidzki SWAP im. Ignacego Paderewskiego / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK