Polscy pracodawcy chcą powrotu Polaków z Brazylii

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców upomina się o Polaków, którzy przed laty wyjechali na emigrację do Brazylii. To właśnie w tych osobach i ich potomkach upatrują szansę na rozwój kraju nad Wisłą i związanego z nim zapotrzebowania na pracowników.

691
W Brazylii mieszka od 1,5 do nawet 3 milionów Polaków/EPA

W 2018 r. w Polsce mieszkało 38 milionów 413 tysięcy osób. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. narodowość polską zadeklarowało blisko 37 milionów osób, z czego 36 milionów 157 tysięcy przyznaje się do narodowości wyłącznie polskiej. Jednocześnie, według różnych źródeł, poza granicami kraju mieszka od 13 milionów do nawet 16 milionów Polaków. Oznacza to, że co czwarta osoba narodowości polskiej nie mieszka w Polsce. Najwięcej naszych rodaków można spotkać w USA, Niemczech, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii i właśnie w Brazylii.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) uważa, iż starzejące się społeczeństwo jest jednym z głównych wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się polska gospodarka. “Zgodnie z prognozami, do roku 2050 populacja naszego kraju zmniejszy się do niespełna 34 mln obywateli. Aby zapobiec konsekwencjom gospodarczym oraz społecznym tego zjawiska, Polska powinna dążyć do odwrócenia negatywnego trendu i realizować program 50 mln obywateli na 2050 r. Cel ten można osiągnąć poprzez agresywną politykę demograficzną, wspieranie rodziny jako kluczowej formy organizacji społeczeństwa czy kontrolowaną emigrację z Białorusi, Wietnamu i Ukrainy oraz wybranych krajów Azji. Dodatkowo rząd powinien skupić się na drenażu mózgów z całego świata oraz w szczególności na ściągnięciu Polaków z emigracji” – twierdzą eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP apeluje, by podjąć działania w celu sprowadzenia jak największej liczby naszych rodaków z zagranicy.

BRAZYLIA NA CELOWNIKU
Jednym z największych ośrodków polonijnych na świecie jest Brazylia. Szacunki mówią, że mieszka tam od 1,5 do nawet 3 milionów Polaków, głównie potomków polskiej emigracji z drugiej połowy XIX wieku. W stanie Parana nawet co dziesiąta osoba może mieć polskie korzenie. “Powinniśmy przywrócić ich więzi z Polską i sprowadzić jak największa liczbę naszych rodaków z Brazylii” – mówi Piotr Palutkiewicz z ZPP. Zaznacza, że dotarcie nawet do jednego procenta osób w tej grupie to 30 tys. potencjalnych nowych pracowników na rynku pracy czy konsumentów rodzimych produktów. Z

a realne można uznać dotarcie do nawet 8-10 proc. polskich imigrantów. Mając na uwadze, że odbudowa więzi z Polską jest istotna w perspektywie powrotu do kraju, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców proponuje stworzenie specjalnego portalu internetowego dla polskich imigrantów w Brazylii. “Rekomendujemy, aby portal dla polskich imigrantów zawierał informacje na temat wszelkich form pomocy, jakie są dla nich przeznaczone, w szczególności o możliwości uzyskania Karty Polaka, kursach językowych, o polskiej kulturze i gospodarce, historii Polaków w Brazylii, możliwości wyjazdu do Polski i podjęcia pracy czy rozpoczęcia studiów. Portal powinien być stworzony w języku polskim oraz portugalskim” – wyjaśnia Piotr Palutkiewicz.

Eksperci związku postulują także zmiany w warunkach uzyskania Karty Polaka. Najistotniejszym rozwiązaniem, które pozwoliłyby zachęcić imigrantów do powrotu do ojczyzny, byłoby wprowadzenie zmian legislacyjnych, mających na celu zniesienie obowiązku znajomości języka polskiego dla potomków Polaków ubiegających się o Kartę Polaka. Dokument ten umożliwia otrzymanie pewnych benefitów, takich jak zezwolenie na pracę w ojczyźnie czy zwolnienie z opłat wiążących się z procedurą uzyskania polskiego obywatelstwa – zaznacza ZPP w raporcie.

Zdaniem Palutkiewicza, rząd powinien dążyć do sprowadzenia Polaków nie tylko z Brazylii, ale także z innych krajów. “Polonia to nie tylko nowi pracownicy na naszym rynku, ale także potencjalni nabywcy polskich towarów, turyści czy biznesmeni, szukający nowych rynków dla inwestycji. Nasi rodacy rozsiani na całym świecie mogą stanowić wielką siłę naszego kraju” – dodaje ekspert.

Najwięcej osób polskiego pochodzenia można spotkać w miastach Kurytyba i Parana/ZPP

GOSPODARKA CZEKA NA ZASTRZYK DEMOGRAFICZNY
Polska gospodarka notuje w ostatnich latach znaczny wzrost. Dane za trzy pierwsze kwartały 2018 r. pokazują przekraczające 5 proc. wzrosty PKB. Bezrobocie w Polsce w 2018 r. było rekordowo niskie i w grudniu wyniosło 5,8 proc. Niesprzyjające czynniki demograficzne w naszym kraju w połączeniu ze znaczną migracją rodaków do krajów Europy Zachodniej spowodowały, że w niektórych gałęziach gospodarki, jak budownictwo, gastronomia czy handel, trudno dziś znaleźć pracowników.

Mając to na względzie, nie dziwi fakt, że polscy pracodawcy coraz częściej poszukują pracowników poza granicami Polski.
Nasz kraj coraz częściej jest celem migracji zarobkowych z Europy Wschodniej, głównie z Ukrainy. Bez pracowników ze Wschodu trudne byłoby utrzymanie wzrostu gospodarczego z ostatnich lat. Jednocześnie z uwagi na otwarcie rynku pracy, między innymi w Niemczech, polskim pracodawcom coraz trudniej będzie konkurować na rynku pracy z zachodnimi sąsiadami. Dlatego, według ekspertów ZPP, warte rozważenia jest poszukiwanie alternatywy dla pracowników ze Wschodu, a taką alternatywę mogą stanowić polscy imigranci w Ameryce Łacińskiej.

Znacząca liczba osób polskiego pochodzenia mieszkająca w Brazylii może także stanowić duży rynek zbytu dla naszych towarów. Według ZPP Brazylia, jako miejsce, w którym mieszka nawet co piąty polski imigrant, powinna stać się przedmiotem zainteresowań zarówno władz naszego kraju, stowarzyszeń polonijnych, jak i przedsiębiorców. Niewielkie nawet inwestycje mogą w dłuższej perspektywie zaowocować przyciągnięciem pracowników zasilających nasz rynek czy też zwiększeniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zarówno polskich przedsiębiorców w Brazylii, jak i przedsiębiorców brazylijskich polskiego pochodzenia w Polsce.

Współcześnie osoby narodowości polskiej w Brazylii to najczęściej potomkowie imigrantów z końca XIX wieku. Wielu spośród nich nie zna języka polskiego. Dlatego konieczne jest umożliwienie im nauki języka ich dziadków. Rekomenduje się także podjęcie działań, mających na celu zwiększenie świadomości imigrantów, dotyczące kultury i dziedzictwa naszego narodu, szczególnie wśród ludzi młodych, oraz zachęcenie ich do podjęcia studiów w Polsce.