Polska i USA wspólnie w obronie cyberprzestrzeni

105
MON

Polska i Stany Zjednoczone podpisały porozumienie o współpracy w zakresie obrony cyberprzestrzeni. Na mocy dokumentu, wspólne działania mają dotyczyć wymiany informacji, treningów i edukacji oraz szeroko pojętych procedur cyberobrony. 

Porozumienie podpisali w Warszawie generał Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) oraz generał Maria Biank, kierująca Połączonym Centrum Cyberbezpieczeństwa w Dowództwie Sił USA w Europie. Amerykańska wojskowa podkreśliła, że porozumienie jest kluczowe z punktu widzenia wymiany informacji.  „Wspólna obrona w cyberprzestrzeni jest istotna dla całej naszej obrony, więc gdy współpracujemy i dzielimy się informacjami, lepiej rozumiemy, co się w tej przestrzeni dzieje i możemy wszyscy bronić się przed przeciwnikami i zagrożeniami. To jest sens tego porozumienia. Ono otwiera ten kanał, który już był, ale formalnie go otwiera – to kanał przekazywania informacji oraz dyskusji” – powiedziała generał Biank. 

Generał Karol Molenda zaznaczył, że porozumienie opracowało ramy współpracy w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Jak mówił wojskowy, dokument określa zarówno system oceny, jak i listę zadań, które będą realizowane wspólnie przez wojska polskie i amerykańskie. 

W jego ocenie, podstawowym zadaniem jest udrożnienie kanału informacji. „To bardzo złożony temat, żeby wymieniać się informacjami, jakie są zasady, z kim możemy się podzielić, zazwyczaj te informacje są klasyfikowane. Wypracowaliśmy metody wymiany informacji” – powiedział dyrektor NCBC. Dokument dotyczy też obszaru wspólnych treningów, edukacji i wymiany doświadczeń. 

Szef Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni dodał, że trzecim elementem wspólnych działań mają być procedury dotyczące cyberbezpieczeństwa. Generał Karol Molenda zapewnił, że już teraz polscy i amerykańscy żołnierze zajmujący się obroną systemu sieci współpracują ramię w ramię. To – jak wyliczał – tegoroczne ćwiczenia Lockshield oraz trwające w Legionowie warsztaty o charakterze symulacyjnym Baltic Ghost

W lutym tego roku resort obrony narodowej przedstawił koncepcję budowy wojsk obrony cyberprzestrzeni oraz pakiet działań związanych z rozwojem zdolności MON w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na początku marca utworzono Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych sformowane zostaną Siły Obrony Cyberprzestrzeni, które docelowo zostaną przekształcone w wojska obrony cyberprzestrzeni.

MON zapowiedziało również uruchomienie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego przy Wojskowej Akademii Technicznej oraz zwiększenie limitów przyjęć na studia wojskowe i sformowanie Szkoły Podoficerskiej Informatyki i Łączności. WAT z partnerami zagranicznymi uruchamia studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Według Planu Modernizacji Technicznej do 2026 roku nakłady na program CYBER.MIL.PL mają wynieść 3 miliardy złotych.