Pomnik Tadeusza Kościuszki na Greenpoincie

961
Wykonane z brązu popiersie gen. Tadeusza Kościuszki zostało zaprojektowane przez polskiego artystę rzeźbiarza Mariana Szajdę (w środku) i odlane w firmie Kawmet prowadzonej przez Marka Kawińskiego (pierwszy z lewej) w miejscowości Orły koło Przemyśla. Na zdjęciu jest również Dariusz Knapik / Foto: ARCHIWUM DARIUSZA KNAPIKA

Popiersie gen. Tadeusza Kościuszki pojawi się obok mostu noszącego jego imię i łączącego Brooklyn z Queensem. Pomnik upamiętniający bohatera dwóch narodów – polskiego i amerykańskiego – stanie na skwerze przy skrzyżowaniu Meeker Avenue i Apollo Street na Greenpoincie. Zostanie odsłonięty w sobotę, 6 listopada.

Uroczystość, na którą Pulaski Association of Business and Professional Men oraz Fundacja Kościuszkowska zapraszają całą Polonię rozpocznie się o godz. 12:30 po południu. Obie organizacje przyczyniły się do realizacji projektu, dzięki któremu wiedza na temat działalności i zasług gen. Tadeusza Kościuszki będzie mogła docierać do kolejnych pokoleń Amerykanów, a przede wszystkim mieszkańców Greenpointu.

Bardzo dużą zasługę ma w tym także mieszkający w tej dzielnicy, były poseł stanowy Joe Lentol oraz dr inż. Tadeusz Alberski, koordynator budowy mostu Kościuszki ze strony biura stanowego Departamentu Transportu w Albany. Dzięki ich pomocy udało się sprawnie załatwić wiele prawno-legislacyjnych kwestii związanych z udostępnieniem miejsca parkowego i zgodą na postawienie tam monumentu.

“Jako członek polsko-amerykańskiej społeczności na Greenpoincie cieszę się, że jego mieszkańcy i turyści w końcu będą mogli dowiedzieć się więcej o tym bohaterze rewolucji amerykańskiej i zobaczyć twarz Tadeusza Kościuszki, człowieka, którego imieniem nazwano most – powiedział Dybanowski, prezes Pulaski Association of Business and Professional Men. – Jestem dumny z tego, że członkowie naszej organizacji, a zwłaszcza Darek Knapik pomogli w wyborze pomnika i wsparli finansowo jego powstanie” – dodał szef organizacji zrzeszającej polonijnych biznesmenów.

To właśnie właściciel firmy Victoria Consulting & Development oraz członek i były prezes Pulaski Association of Business and Professional Men był głównym inicjatorem postawienia popiersia gen. Tadeusza Kościuszki. Postanowił zrealizować ten pomysł w chwili gdy zajmował się renowacją starych oraz odlewaniem dwóch nowych tablic z nazwą mostu Kościuszki, które później zawisły na jego czterech pylonach.

“Widząc jakie rzeczy są odlewane w firmie Kawmet stwierdziłem, że możliwe jest zrobienie tam popiersia Kościuszki” – wspomina Dariusz Knapik. Jego pomysł szybko poparli: Marek Skulimowski, prezes Fundacji Kościuszkowskiej, Artur Dybanowski, prezes Pulaski Association of Business and Professional Men, dr inż. Tadeusz Alberski z biura stanowego Departamentu Transportu w Albany, oraz były poseł stanowy Joe Lenntol.

“Tadeusz Alberski nadzorował wszelkie negocjacje ze stanowym Depatramentrem Transportu, a sprawy związane ze skwerem i możliwością postawienia tam pomnika prowadził Joe Lentol” – wyjaśnił Dariusz Knapik, dodając, że duże zaangażowanie przy różnych negocjacjach było także ze strony Artura Dybanowskiego i Marka Skulimowskiego.

“Podczas projektowania i budowy nowego mostu, urzędnicy ze stanowego Departamentu Transportu ściśle współpracowali ze społecznością i ze mną, aby projekt przebiegał sprawnie. Głos strony polskiej społeczności, tak ważnej w północnej części Brooklynu, został wysłuchany” – stwierdził były poseł stanowy, który przy tej okazji wspomniał o Krystynie Holowacz, odpowiedzialnej za kontakty pomiędzy wykonawcą mostu i władzami stanowymi, a lokalną społecznością. Joe Lentol był także niesamowicie pomocny podczas załatwiana spraw dotyczących pozyskania miejsca na postawienie monumentu. Jego interwencja bardzo pomogła w chwili gdy sprawy legislacyjne utknęły w Departamencie Transportu.

“Byłem dumny móc prowadzić udane negocjacje, które zapewniły udostępnienie tej przestrzeni na postawienie wyjątkowego pomnika, którego odsłonięcie będziemy inaugurować. Po wsze czasy lokalna społeczność będzie miała miejsce do spotkań oraz do snucia refleksji na temat Tadeusza Kościuszki i polskiego dziedzictwa, które tak wiele wniosło do życia naszego narodu” – podkreślił były poseł stanowy Joe Lentol. To dzięki niemu pomnik upamiętniający polsko-amerykańskiego bohatera znajdzie się na Greenpoincie.

Wcześniej, jeszcze w fazie budowy mostu Kościuszki, planowane było stworzenie parku poświęconego temu bohaterowi na Maspeth, jednak ta koncepcja szybko upadła. Podobnie było z wieloma innymi pomysłami jak np. wykonaniem muralu na konstrukcji stanowiącej wygłuszenie hałasu samochodowego, czy też małych tabliczek z krótkimi wiadomościami na temat Tadeusza Kościuszki rozmieszczonymi na całej długości deptaka znajdującego się na moście, itp. Były one dyskutowane przez przedstawicieli polonijnych organizacji podczas różnych spotkań związanych z zainicjowaną przez dr. Tadeusza Alberskiego i “Nowy Dziennik” akcją w obronie nazwy “Most Kościuszki”, która zakończyła się specjalnym spotkaniem Rady Polonijnej w Konsulacie Generalnym i wypracowaniem wspólnego stanowiska w tej sprawie. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule “Wiosną będziemy jeździć po nowym moście – Nie pozwólmy zapomnieć o Kościuszce” oraz “Powstał Kosciuszko Commemoration Fund • Tablice jednak zawisną na nowym moście” w 2017 roku.

Popiersie gen. Tadeusza Kościuszki oraz tablica z informacją o jego działalności i zasługach tuż po odlaniu w firmie Kawmet / Foto: ARCHIWUM DARIUSZA KNAPIKA

Popiersie gen. Tadeusza Kościuszki, które zostanie odsłonięte w sobotę na skwerze znajdującym się przy skrzyżowaniu Meeker Avenue i Apollo Street na Greenpoincie zostało zaprojektowane przez polskiego artystę rzeźbiarza Mariana Szajdę i odlane z brązu przez Marka Kawińskiego w firmie Kawmet w miejscowości Orły koło Przemyśla. Całość koordynował Dariusz Knapik, którego firma Victoria Consulting & Development wykonała również fundament i postawiła granitowy cokół pod pomnik, a także zrobiła konieczne prace porządkowe na skwerze.

Wraz z popiersiem gen. Tadeusza Kościuszki, pojawi się tam tablica, z krótką informacją na temat działalności i zasług polsko-amerykańskiego bohatera. Tekst, który na niej będzie zamieszczony opracował Alex Storożyński, przewodniczący Rady Powierniczej Fundacji Kościuszkowskiej oraz autor książki i twórca filmu dokumentalnego na temat gen. Tadeusza Kościuszki.

Organizatorzy uroczystego odsłonięcia pomnika zapraszają całą Polonię do licznego wzięcia udziału w tym ważnym i mającym historyczne znaczenie wydarzeniu. Odbędzie się ono w sobotę, 6 listopada  i rozpocznie o godz. 12:30 po południu.

Popiersie gen. Tadeusza Kościuszki, które niebawem zostanie odsłonięte na Greenpoincie będzie kolejnym pomnikiem upamiętniającym znanych Polaków. W dzielnicy tej znajdują się już: pomnik ks. Józefa Studzińskiego (odsłonięty w 1963 roku), pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki (odsłonięty w 1990 roku i po raz drugi (po renowacji) w 1991 roku), pomnik św. Jana Pawła II (odsłonięty w 2000 roku), płaskorzeźba Ignacego Jana Paderewskiego (odsłonięta w 2018 roku), pomnik Fryderyka Chopina (odsłonięty w 2019 roku), a także pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego pochodzący z Wystawy Światowej “The World of Tomorrow”, która miała miejsce w Nowym Jorku w 1939 roku.

Na uroczyste odsłonięcie pomnika gen. Tadeusza Kościuszki zaproszona jest cała Polonia / Foto: ARCHIWUM PULASKI ASSOCIATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL MEN