Pożary mieszkań, jesienno-zimowa zmora

Koniecznie sprawdź, czy masz sprawny czujnik dymu!

429
Od początku 2020 roku w pożarach zginęło już 50 nowojorczyków / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Od miesiąca w Nowym Jorku obowiązuje sezon grzewczy, który jednocześnie jest okresem częstych pożarów zarówno w domach prywatnych, jak i budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny detektorów dymu i tlenku węgla, mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. Apeluje o to m.in. szef nowojorskiej straży pożarnej.

„Najistotniejszym narzędziem przeciwdziałającym powstaniu pożaru jest sprawny czujnik dymu – stwierdził w specjalnym oświadczeniu komisarz FDNY Daniel Nigro. – Sprawny detektor dymu ostrzega ciebie i twoją rodzinę o niebezpiecznym ogniu rozprzestrzeniającym się w domu i zapewnia kluczowe ostrzeżenie potrzebne do ucieczki. Wzywam każdego nowojorczyka, aby sprawdził swoje czujniki dymu w tym tygodniu, a jeśli ich nie ma, niech zainstaluje je natychmiast w miejscu, w którym śpi oraz na każdym piętrze domu” – podkreślił szef straży pożarnej.

Ponad 50 procent pożarów, w których giną ludzie, ma miejsce w godzinach od 10 wieczorem do 6 rano, czyli podczas ich snu. Daniel Nigro zaapelował również do wszystkich mieszkańców Wielkiego Jabłka, aby sprawdzali – a w razie potrzeby także wymieniali – baterie w swoich alarmach wykrywających dym oraz tlenek węgla, dzięki czemu mogą uniknąć nie tylko pożaru, lecz również zaczadzenia. Zachęca ponadto do zakupu nowoczesnych, tzw. 10-letnich czujników z wbudowanym na stałe wewnętrznym zasilaniem.

Komisarz FDNY Daniel Nigro podczas jednego ze spotkań na Greenpoincie zachęcał do instalowania w domach nowoczesnych czujników dymu i tlenku węgla / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

ŚMIERTELNE POŻARY
W tym roku już 50 nowojorczyków zginęło w pożarach. W 64 proc. z tych tragicznych zdarzeń nie działał czujnik dymu. Dla porównania, w roku ubiegłym odnotowano 66 ofiar śmiertelnych, co stanowiło spadek o 25 procent w stosunku do 2018 r. Zginęło wówczas 88 osób i była to zarazem największa liczba śmiertelnych przypadków w minionej dekadzie. Najmniej zgonów spowodowanych pożarami było w 2016 r., kiedy to śmierć w ogniu poniosło 48 mieszkańców Wielkiego Jabłka.

Z danych statystycznych wynika, że świadomość nowojorczyków dotycząca zapobiegania pożarom, jak również skuteczność urządzeń wykrywających ich zarzewie jest coraz większa. Od 2015 roku liczba ofiar śmiertelnych jest poniżej stu, a we wcześniejszych latach, była około dwukrotnie wyższa. Bywało i tak, zwłaszcza w latach 70. i 80., że wahała się w przedziale od 200 do 300 przypadków. Najgorzej było w 1971 r. – wówczas 310 osób poniosło śmierć w ogniu.

W ostatnim czasie najczęstszymi przyczynami pożarów, w których są śmiertelne ofiary, jest zwarcie instalacji elektrycznej oraz rozprzestrzenienie się ognia podczas gotowania. W roku 2019 było ich odpowiednio 15 i 13. Źródła pozostałych to: niedopałki papierosów (8), palące się świece (6), podpalenia (6), pożary samochodów (4), otwarty ogień (2), łatwopalna ciecz/wybuch gazu (2), samospalenie (2), gorący obiekt (1), oraz kadzidełko (1). Przyczyna wybuchu pozostałych sześciu śmiertelnych pożarów nadal jest wyjaśniania.

INTERWENCJE FDNY
Nowojorski Wydział Straży Pożarnej (FDNY) każdego miesiąca odnotowuje około 2200 interwencji. Zgodnie z opinią strażaków, liczba ta mogłaby być o wiele niższa, gdyby mieszkańcy oraz właściciele budynków nie ignorowali przyczyn wywołujących pożary, a także odpowiednio dbali o urządzenia wykrywające ich powstawanie i rozprzestrzenianie się.

Strażacy pojawiają się na miejscu potencjalnego pożaru średnio po 4 minutach i 28 sekundach od chwili otrzymania wezwania z numeru 911. Mimo tego, często ogień zdąży już wyrządzić poważne szkody, ponieważ od chwili jego wybuchu do momentu zauważenia i zaalarmowania odpowiednich służb zwykle upływa sporo czasu. Dlatego też FDNY może zazwyczaj zapobiec zniszczeniu konstrukcji, jednak nie zawsze strażakom udaje się ocalić wewnętrzną strukturę pomieszczeń i ich wyposażenie. Niestety ogień – nawet w tak krótkim czasie jak wspomniane 4 minuty i 28 sekund – jest w stanie dokonać wiele nieodwracalnych szkód.

Największa liczba pożarów ma miejsce na Brooklynie, gdzie jest ich około 650 każdego miesiąca. W gminie tej jest również najkrótszy czas reakcji FDNY, który wynosi około 4 minut od chwili otrzymania zgłoszenia przez dyspozytora. Czas może okazać się jednak bardzo groźny i destrukcyjny dla palącego się budynku, a nawet stwarzać śmiertelne zagrożenie dla jego mieszkańców.

Najdłużej na straż pożarną trzeba czekać na Queensie, gdzie czas jej przyjazdu wynosi 4 minuty i 50 sekund. W pozostałych trzech gminach – Bronx, Manhattan i Staten Island – reakcja FDNY oscyluje wokół 4 minut i 30 sekund.

W Nowym Jorku czujniki dymu i tlenku węgla muszą być obowiązkowo zainstalowane w każdym mieszkaniu / Foto: ARCHIWUM

DOMOWE ALARMY
Miasto Nowy Jork wymaga od właścicieli lokali mieszkalnych zainstalowania czujników dymu i tlenku węgla w odległości 15 stóp (4,57 m) od wejścia do każdej sypialni, a także w piwnicy. Natomiast w nowych budynkach taki detektor musi znajdować się również w każdej sypialni. Warto jednak pamiętać, że za konserwację czujników dymu i tlenku węgla znajdujących się w mieszkaniu odpowiada najemca. Urządzenia te należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu, używając przycisku testowego. Jeśli detektor wyda dźwięk wskazujący na niski poziom naładowania baterii, należy je natychmiast wymienić.

Nowoczesne czujniki dymu i tlenku węgla mają wbudowane 10-letnie wewnętrzne zasilanie, jednak te starsze wyposażone są w zwykłe baterie, które należy wymieniać przynajmniej dwa razy w roku. Dobrym momentem na to jest wiosenna i jesienna zmiana czasu. Należy również pamiętać, że detektory te nie mają wieczystej gwarancji i aby zapewniły nam odpowiednie zabezpieczenie, należy obowiązkowo wymieniać co najmniej raz na 10 lat.

PROFILAKTYKA I SZKOLENIA
Żeby zapewnić jak największe bezpieczeństwo mieszkańcom Wielkiego Jabłka oraz zapobiec powstawaniu pożarów, FDNY od wielu lat organizuje różne akcje profilaktyczne i uświadamiające nowojorczyków o zagrażających im niebezpieczeństwach, sposobach zapobiegania i zachowaniu się podczas akcji gaśniczych.

Szkolenia takie są organizowane dla różnych grup wiekowych i w różnych miejscach, np. w klubach seniora, szkołach czy też agencjach miejskich i siedzibach organizacji społecznych. Specjalna jednostka nowojorskiej straży pożarnej – FDNY Fire Safety Education Unit (FSEU), przeznaczona do prowadzenia akcji profilaktycznych – tylko w roku ubiegłym (ostatnie pełne dane) koordynowała lub uczestniczyła w ponad 7500 wydarzeniach tego typu, docierając do ponad 580 tys. mieszkańców Wielkiego Jabłka. Według danych statystycznych odnotowano wówczas wzrost spotkań FSEU z mieszkańcami o 4 proc. w porównaniu z 2018 r.

Niestety, w tym roku ze względu na panującą pandemię koronawirusa wiele opisanych wcześniej akcji nie mogło się odbyć lub miały miejsce w bardzo ograniczonym zakresie, bowiem musiały być dostosowane do wymogów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i dystansu społecznego. Nie oznacza to jednak, że spotkania takie nie miały miejsca. Do tej pory zorganizowano ponad 1500 tego typu wydarzeń publicznych i różnych warsztatów. Tylko w ubiegłym tygodniu (od 26 do 29 października) we wszystkich pięciu nowojorskich gminach odbyło się 30 takich spotkań, podczas których – prócz wykładów profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego – rozdawano specjalne ulotki informacyjne, oraz bezpłatnie dystrybuowano nowoczesne czujniki dymu i tlenku węgla. Informacje na temat odbywających się co jakiś czas tego typu warsztatów, ich miejsca i terminu można znaleźć na stronie www.nyc.gov/FDNY.

Ponad połowa pożarów, w których giną ludzie, ma miejsce w godzinach od 10 wieczorem do 6 rano / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

ZACHOWANIE PODCZAS POŻARU
W sytuacji zagrożenia pożarowego należy postępować zgodnie z instrukcjami udzielanymi przez służby ratunkowe, znajdujące się na miejscu zdarzenia. Jednak żeby strażacy mogli pojawić się i przejąć kontrolę nad akcją ratowniczą muszą wcześniej zostać poinformowani o pożarze. Tak więc każdy kto go zauważy powinien natychmiast poinformować o tym odpowiednie służby.

Najważniejsze jest by zachować spokój, zadzwonić pod numer 911 i postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez pracownika straży pożarnej. Mogą jednak wystąpić sytuacje awaryjne, w których konieczne będzie podjęcie samodzielnej decyzji odnośnie sposobu działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym domownikom, zanim strażacy zdążą dotrzeć na miejsce zdarzenia lub udzielić wskazówek. W związku z tym warto zapoznać się z podstawowymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego, które mogą pomóc w wyborze najbezpieczniejszego sposobu działania. Należy jednak pamiętać, że żadna instrukcja nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników i zmieniających się warunków, dlatego czasem konieczne może być podjęcie decyzji niezależnej od tych wskazówek.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego:
• zachowaj spokój. Nie wpadaj w panikę. Możliwie jak najszybciej zawiadom straż pożarną korzystając z numeru 911;
• pamiętaj, że płomienie, gorące powietrze i dym unoszą się do góry, dlatego pożar na niższym piętrze stanowi większe zagrożenie dla bezpieczeństwa, aniżeli na wyższej kondygnacji;
• nie przeceniaj swoich możliwości ugaszenia pożaru, ponieważ większości z nich nie da się łatwo i bezpiecznie stłumić, zwłaszcza takich, w których ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko. W przypadku podjęcia decyzji o próbie gaszenia pożaru, upewnij się, że masz wolną drogę wycofania się z danego pomieszczenia;
• jeśli zdecydujesz się opuścić budynek w czasie pożaru, wychodząc zamknij za sobą wszystkie drzwi – ale nie na klucz – aby ograniczyć ogień. Upewnij się wcześniej, że razem z tobą wszyscy domownicy opuścili mieszkanie;
• wychodząc z budynku, ostrzeż inne osoby na swoim piętrze, pukając do ich drzwi;
• wyjdź z budynku korzystając z najbliższej klatki schodowej. Nigdy nie korzystaj z windy, ponieważ może się zatrzymać między piętrami lub pojechać na kondygnację, na której jest pożar. Może również wypełnić się groźnym dla życia dymem lub gorącym powietrzem;
• w przypadku znalezienia się w pomieszczeniu wypełnionym dymem, gorącym powietrzem lub gazami emitowanymi przez palące się materiały, które mogą szybko doprowadzić do uduszenia, połóż się na podłodze i czołgaj się do wyjścia, trzymając głowę blisko podłogi. Pamiętaj, żeby oddychać przez nos i nie robić głębokich wdechów;
• jeśli zapalą się twoje ubrania – nie biegnij. Zatrzymaj się, tam gdzie jesteś, połóż się na podłodze, zakryj twarz dłońmi, aby ją ochronić i turlaj się żeby stłumić płomienie;
• kiedy znajdziesz się w bezpiecznym miejscu, zadzwoń pod numer 911 (jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej). Nie zakładaj, że pożar został zgłoszony, dopóki strażacy nie pojawią się na miejscu;
• spotkaj się z członkami swojego gospodarstwa domowego w ustalonym wcześniej miejscu na zewnątrz budynku. Poinformuj strażaków, jeśli kogoś brakuje.