Prezydent A.Duda wręczył pośmiertnie Order Orła Białego o. Łucjanowi Królikowskiemu

175

Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że ojciec Łucjan Królikowski, żołnierz Armii generała Andersa, uratował 150 polskich dzieci przed komunistycznym zniewoleniem. W polskiej ambasadzie w Waszyngtonie odbyła się uroczystość wręczenia pośmiertnie Orderu Orła Białego, zmarłemu w ubiegłym roku, polskiemu franciszkaninowi.  

Ojciec Łucjan Królikowski przejął po wojnie opiekę polskich nad grupą polskich sierot i zapewnił im wyjazd do Kanady. Prezydent podkreślił, że duchowny był przede wszystkim wszystkim był wspaniałym człowiekiem, który pomagał młodzieży, dzieciom. W czerwcu prezydent nadał o. Królikowskiemu najwyższe odznaczenie państwowe „w uznaniu znamienitych zasług w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz polskich sierot wojennych, ofiar przymusowych wysiedleń z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR, za pracę duszpasterską i ofiarną postawę w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi”. Przypomniał wówczas, że o. Łucjan Królikowski był obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady. Był franciszkaninem konwentualnym, zesłańcem syberyjskim, żołnierzem armii gen. Andersa; że „sprawował opiekę nad polskimi sierotami wojennymi z obozu dla polskich uchodźców w Tengeru w Tanzanii. „W pierwszych dniach czerwca 1949 r. wywiózł do Kanady, chroniąc je przed repatriacją do kraju opanowanego przez reżim komunistyczny”.
Ojciec Łucjan Króliowski zmarł 11 października ubiegłego roku w klasztorze w Chicopee w Stanach Zjednoczonych. Niecały miesiąc wcześniej prezydent A. Duda spotkał się z polskim franciszkaninem i weteranem wojennym osobiście. W ambasadzie Polski Order Orła Białego odebrał Ojciec Prowincjał amerykańskiej prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych James McCurry.