Prof. Marek Rudnicki – kandydat na polonijnego senatora

582
Prof. Marek Rudnicki (z prawej) z marszałkiem Senatu RP FOTO: KANCELARIA SENATU RP

W wielu moich artykułach na temat Polonii bardzo często zadaję pytanie, kiedy wyłoni się lider, który będzie w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność i kontynuować dzieło polsko-amerykańskich ochotników Armii Błękitnej i ich charyzmatycznych potomków – liderów historycznych organizacji Polonii amerykańskiej: Jana Smulskiego, Teofila Starzyńskiego, Karola Rozmarka, Klemensa Zabłockiego czy Alojzego Mazewskiego. Było ich wielu, każdy z nich pozostawił po sobie polityczny testament, którego istota to bezgraniczna miłość i działanie na rzecz ojczyzny.

Mimo że oni wszyscy działali na terenie Stanów Zjednoczonych, ich lista zasług dla Niepodległej jest imponująca. Wielkie jest także dzieło Edwarda Moskala, pod którego przywództwem zebrano 9 milionów podpisów pod petycją, aby Polska wstąpiła do NATO. Polonia ostrzegła Polskę o roszczeniach bezspadkowych, obroniła pomnik Katyń 1940 w Jersey City, NJ. Jednak w aspekcie politycznym działania Polonii nie weszły nigdy na profesjonalny poziom. Największym błędem Polonii po 1989 roku była ślepa i naiwna wiara, w słowa płynące z Warszawy, że Polonia amerykańska już nie musi się zajmować polityką, bo rząd premiera Mazowieckiego będzie reprezentował w pełni suwerenną III RP. Polska jednak nie była w pełni suwerenna. Była tworem wynegocjowanym przy okrągłym stole, a ważnym elementem tych negocjacji było odsunięcie od udziału w życiu politycznym środowisk niepodległościowych, w tym Polonii.

16 sierpnia 2019 r. PiS na swoich listach wyborczych do Senatu umieścił bezpartyjnego, światowej sławy lekarza i działacza polonijnego, prof. Marka Rudnickiego z Chicago. Na naszych oczach dokonuje się historyczny moment przełamania układu okrągłostołowego i dopuszczenie do udziału w strukturach władzy reprezentanta Polonii. Jest to niezaprzeczalny fakt otwarcia politycznego państwa polskiego na 20-milionową polską diasporę, zamieszkującą poza granicami Polski. Polecam analizę tego faktu niektórym polonijnym działaczom.

Kim jest prof. Marek Rudnicki? Jak podaje Encyklopedia Solidarności, jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej. Po pacyfikacji KWK Wujek nadał komunikat radiowy zawracający karetki z rannymi górnikami ze szpitali kontrolowanych przez MSW do cywilnego CSK w Katowicach-Ligocie. Był członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Internowanym, organizatorem pomocy medycznej dla represjonowanych i ich rodzin, członkiem tajnej KKK Służby Zdrowia, kolporterem prasy podziemnej. Znam Marka Rudnickiego, a jego skromna polska biografia określa tylko jego początkowe sukcesy. Marek Rudnicki, prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, został mianowany członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu RP. Jest człowiekiem o bardzo wysokiej kulturze osobistej, nieprzeciętnych umiejętnościach dyplomatycznych, bardzo skromnym i wymagającym wobec siebie. Działa od co najmniej 30 lat nad budowaniem mostów, aby wszyscy Polacy mogli się porozumieć.

Aby Marek Rudnicki został polonijnym senatorem, musimy działać razem, we wszystkich polonijnych środowiskach na świecie i w Polsce. Przed nami trudna kampania wyborcza, którą profesor musi prowadzić we wszystkich środowiskach polonijnych na świecie i w Warszawie. Przed nami pojawia się historyczny moment – mamy tylko jednego, bezpartyjnego kandydata, człowieka Solidarności, transparentnego i doskonale rozpoznawalnego na świecie działacza polonijnego. Nie zmarnujmy tej historycznej szansy. Może się ona nie powtórzyć.

***

Dr hab. n. med. Marek Rudnicki – chirurg, profesor na University of Illinois w Chicago, Chairman, Dept. of Surgery Ross University School of Medicine; dyrektor Rezydencji Chirurgicznej w Advocate Medical Center w Chicago, członek Board of Directors Metropolitan Chicago Chapter oraz Governor w American College of Surgeons, członek wielu innych amerykańskich i polskich towarzystw medycznych, były doradca ministra zdrowia (2001-2002), prezydent Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych (2009-2016), prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, przewodniczący Komitetu Naukowego VII, VIII i IX Kongresu Polonii Medycznej w Toruniu (2010), Krakowie (2013) i Warszawie (2016). Inicjator i współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych. Promotor lekarzy polskiego pochodzenia w krajach byłego bloku radzieckiego. Jest członkiem Collegium of Eminent Scientists, zrzeszającego najbardziej prominentnych przedstawicieli polskiej nauki na emigracji. Pełni funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Naukowej „Wiadomości Lekarskich”.

Od 17 lat prowadzi założony przez siebie Polsko-Amerykański Program Walki z Rakiem Piersi “Amber Coalition”.

Autor programów w amerykańskiej sieci radiowej National Public Radio, upamiętniających wkład Polski i Polaków w zwycięstwo nad Niemcami podczas II wojny światowej, wspominających przeobrażenia polityczne po upadku komunizmu w 1989 r. oraz informujących Amerykanów o wstrząsie narodowym w obliczu tragedii smoleńskiej w 2010 r. Był inicjatorem i współorganizatorem wielu skutecznych akcji środowisk polonijnych protestujących przeciwko szkalowaniu Polski i Polaków. Był Vice Prezesem Komisji ds. Godnego Imienia Polski i Polaków.

Członek krajowych struktur opozycyjnych lat 1980tych, współzałożyciel Solidarności w Salskiej Akademii Medycznej, doradca i konsultant tworzenia struktur Solidarności oraz strajków w innych zakładach pracy. Reprezentował swoje środowisko w regionalnych i krajowych organach akademickiej służby zdrowia Związku w latach 1980-1987. Dzięki jego interwencji wielu postrzelonych przez oddziały ZOMO górników kopalni Wujek uniknęło, wbrew planom władz stanu wojennego, zidentyfikowania i leczenia w szpitalach zmilitaryzowanych. Był wieloletnim członkiem Biskupiego Komitetu Pomocy w stanie wojennym. Jest członkiem-współzałożycielem Akademickiego Komitetu Honorowego Andrzeja Dudy oraz Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Katowicach.

W uznaniu dla działalności w różnych formach życia Polonii nominowany został w 2018 roku do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu RP. Jest w Radzie jednym z dwóch przedstawicieli USA. Rada liczy w sumie 16 osób z całego świata.

Laureat wielu nagród i odznaczeń krajowych i zagranicznych, odznaczony m.in. Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Katowickiego, medalem „Honoris Gratia” prezydenta miasta Krakowa, wyróżniony Platynowym Laurem Ambasadora Spraw Polskich i honorowym tytułem Ambasadora Polskich Kongresów. Był wybrany na Człowieka Roku, Polonusa Roku i Wybitnego Polaka za Granicą. Otrzymał Medal Honorowy za Zasługi dla Obrony Praw Człowieka od rzecznika praw obywatelskich oraz Złoty Medal za Zasługi dla Kościoła i Narodu. Jest laureatem Gloria Medicinae – najwyższego odznaczenia przyznawanego lekarzowi przez polskie środowisko medyczne. Otrzymał wiele innych wyróżnień za swoją długoletnią pracę zawodową i społeczną oraz promowanie współpracy między lekarzami w Polsce i pracującymi poza jej granicami.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Był lekarzem wypraw himalajskich z udziałem najwybitniejszych polskich himalaistów, uczestniczy w turniejach tenisowych oraz zawodach narciarskich.