Profesjonalistki wręczyły stypendia zdolnym studentkom

345
Tegorocznymi stypendystkami Marie Skłodowska Curie Professional Woman's Association zostały (od lewej): Victoria Wojciechowska, Emilia Kacperak i Magdalena Kobeszko / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Polonijne biznesmenki i profesjonalistki wyróżniły najzdolniejsze studentki. Tegoroczne stypendia otrzymały: Emilia Kacperak, Magdalena Kobeszko i Victoria Wojciechowska. Zaprzysiężono także nowy zarząd Marie Skłodowska Curie Professional Woman's Association, na czele którego stanęła Maria Bielska.

Doroczny bankiet organizacji zrzeszającej polonijne biznesmenki i profesjonalistki odbył się w piątek, 8 listopada, i został zorganizowany już po raz 24. Tradycyjnie miał miejsce w Princess Manor na Greenpoincie, w lokalu, którego właścicielka – Barbara Konopka, jest członkiem Rady Dyrektorów Marie Skłodowska Curie Professional Woman’s Association i obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Uroczystości towarzyszyła również część artystyczno-rozrywkowa.

Monika i Daria Niebrzydowskie, oprócz hymnów narodowych, zaśpiewały także kilka piosenek / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

CZĘŚĆ OFICJALNA

Uroczystość prowadziła Maria Bielska, która po raz kolejny stanęła na czele organizacji zrzeszającej polonijne profesjonalistki. Gości powitała Danuta Siemińska, była szefowa Marie Skłodowska Curie Professional Woman’s Association, która również podziękowała wszystkim za czteroletnią współpracę podczas jej prezesury.

Tegorocznymi stypendystkami Marie Skłodowska Curie Professional Woman’s Association zostały (od lewej): Victoria Wojciechowska, Emilia Kacperak i Magdalena Kobeszko / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIKNa wstępie minutą ciszy uczczono pamięć trzech zmarłych w tym roku członkiń: Frances Gates, Barbary Blyskal i Elaine Ostrowskiej – należących do organizacji zrzeszającej polonijne profesjonalistki od początku jej istnienia. Następnie zostały odśpiewane hymny narodowe – polski i amerykański – które wykonały siostry Monika i Daria Niebrzydowskie. Okolicznościową modlitwę odmówił ksiądz Józef Szpilski.

Była prezes Marie Skłodowska Curie Professional Woman’s Association Danuta Siemińska (z lewej) i Maria Bielska / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Tuż po rozpoczęciu dorocznego bankietu odbyło się zaprzysiężenie nowego zarządu Marie Skłodowska Curie Professional Woman’s Association. Później Bernadette O’Keefe, przewodnicząca Komisji Stypendialnej, przybliżyła sylwetki laureatek konkursu stypendialnego. W tym roku nagrodami finansowymi w wysokości 2 tysięcy dolarów każda wyróżniono: Emilię Kacperak, Magdalenę Kobeszko i Victorię Wojciechowską.

Po wręczeniu stypendiów rozpoczęła się część artystyczna, podczas której wystąpiły Daria i Monika Niebrzydowskie. Artystycznie uzdolnione siostry zaśpiewały kilka piosenek: „Niepodległość”, „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” oraz „Polskie kwiaty”. Następnie rozpoczęła się zabawa taneczna, a gości bawił DJ Stefan Bielski oraz zespół złożony z jego przyjaciół, wśród których była m.in. Ania Matlewska.

W uroczystości, oprócz członkiń Marie Skłodowska Curie Professional Woman’s Association, wzięli udział przedstawicie wielu polonijnych organizacji i instytucji.

Zaprzysiężenie nowego zarządu Marie Skłodowska Curie Professional Woman’s Association. Nową prezes została Maria Bielska (druga z prawej). Mistrzem ceremonii był Romuald Magda (pierwszy z prawej) / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

STYPENDYSTKI

Studentki, które otrzymały stypendia ufundowane przez polonijne biznesmenki i profesjonalistki, były bardzo szczęśliwe za wyróżnienie, jakie je spotkało. Wyrażały to zarówno tuż po wręczeniu nagród, jak i w późniejszych rozmowach, również przeprowadzonych z „Nowym Dziennikiem”. Mówiły także o znaczeniu tego wsparcia finansowego dla ich dalszej edukacji.

„Dla mnie stypendium to ma bardzo duże znaczenie ponieważ przygotowuję się do wyjazdu do Włoch, gdzie przez cały semestr będę zdobywała nową wiedzę z zakresu moich studiów. Uczelnia, na której się kształcę, wyraziła na to zgodę. Chcę w przyszłości zostać konserwatorem zabytków, a zwłaszcza obrazów i właśnie we Florencji w Studio Arts College International jest program odpowiadający mojej specjalizacji. Stypendium chcę przeznaczyć na ten wyjazd, aby móc się dalej rozwijać zawodowo oraz zrealizować moje marzenia” – stwierdziła Magdalena Kobeszko, będąca obecnie na trzecim roku studiów w Parsons School of Design na Manhattanie.

Stypendystki (w środku) wraz z Komisją Stypendialną / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Radości nie kryły także pozostałe laureatki nagród finansowych przyznanych przez Marie Skłodowska Curie Professional Woman’s Association. „Jestem dumna z tego, że udało mi się otrzymać to stypendium ponieważ pozwoli mi ono kontynuować moją edukację. Obecnie jestem na ostatnim roku studiów na Baruch College na kierunku marketing i zarządzanie” – wyjaśniła Emilia Kacperak.

„Również dla mnie to stypendium na duże znaczenie ponieważ dzięki niemu będzie mi łatwiej opłacić studia i dalej się kształcić” – podkreśliła Victoria Wojciechowska, która obecnie jest na drugim roku fizjoterapii na Adelphi University.

Żeby otrzymać stypendium od polonijnych profesjonalistek nie wystarczy dobrze się uczyć i mieć duże ambicje. Należy również spełnić kilka dodatkowych warunków.

„Przede wszystkim, kandydatki muszą być co najmniej na drugim roku studiów ponieważ wówczas możemy stwierdzić, czy traktują swoje studia poważnie oraz zobaczyć ich osiągnięcia – podkreśliła Maria Bielska. – Oprócz wyników w nauce, pod uwagę brana jest także ich aktywność wśród Polonii oraz opinie wystawione przez różne organizacje i instytucje, z którymi współpracują. Te opinie są dla nas bardzo ważne” – dodała nowa prezes Marie Skłodowska Curie Professional Woman’s Association. Maria Bielska w przeszłości piastowała już tę funkcję.

„Czuję się zaszczycona tym, że koleżanki zaufały mi i ponownie powierzyły mi kierowanie naszą organizacją. Funkcję prezesa pełnię po raz drugi i otrzymałam ją po dwóch kadencjach prezesury Danuty Siemieńskiej” – powiedziała na zakończenie pani Bielska.

Nowym prezesem Marie Skłodowska Curie Professional Woman’s Association została Maria Bielska / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK