Protest w obronie języka polskiego

887
Uczniowie z polsko-angielskiej klasy w Daniel Street Elementary School w Lindenhurst chętnie odpowiadali na pytania konsula Mateusza Gmury podczas jego wizytacji w tej placówce oświatowej / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Polscy rodzice oraz Fundacja Dobra Polska Szkoła organizują protest w obronie dwujęzycznego polsko-angielskiego programu nauczania w Daniel Street Elementary School w Lindenhurst na Long Island. Akcja odbędzie się przed siedzibą kuratora dystryktu, do którego należy ta placówka.

Mimo wielkiego sukcesu edukacyjnego, jaki odnieśli uczniowie pierwszego rocznika kształcącego się w ramach Dual Polish-English Language Program w Daniel Street Elementary School w Lindenhurst na Long Island, zagrożone jest jego dalsze istnienie. Pod pretekstem braku kolejnego dwujęzycznego nauczyciela, który może poprowadzić nową polsko-angielską klasę, zarząd dystryktu nie zamierza kontynuować programu wywalczonego rok temu przez Polaków.

Na zmianę jego decyzji nie wpłynął nawet fakt, że rodzice sami znaleźli odpowiedniego pedagoga. Problemem okazały się różne wymogi i warunki stawiane kandydatowi przez Daniela Giordano, kuratora z Lindenhurst Union Free School District, które uniemożliwiają jego zatrudnienie, a tym samym blokują powstanie kolejnej polsko-angielskiej klasy. W związku z tym Fundacja Dobra Polska Szkoła, która zabiegała i walczyła o powstanie dwujęzycznego programu na Long Island, wystosowała już do niego dwa listy w tej sprawie.

“Działalność Wydziału Edukacji w Lindenhurst, a dokładniej mówiąc bariery, które tworzy, wyraźnie wskazują, że nie chce on kontynuować tego obiecującego i wspaniale prowadzonego programu” – pisze Andrzej Cierkosz, prezes Fundacji Dobra Polska Szkoła.

Rodzice, którzy wcześniej prowadzili podobną korespondencję z kuratorem, zarzucają mu, że celowo utrudnia on proces uruchomienia kolejnej polsko-angielskiej klasy.

“Nie przestrzegając wytycznych stanowego Departamentu Edukacji wykorzystał on pandemię COVID-19, aby odrzucić nauczycieli chcących pracować w ramach tego programu. To jest nie tylko brak dobrej woli, ale wręcz specjalne działanie pozbawione szacunku dla polskiej społeczności w Lindenhurst, mające na celu zablokowanie możliwości utworzenia kolejnej klasy” – czytamy dalej w liście.

Rodzice polskich dzieci z Lindenhurst oraz Fundacja Dobra Polska Szkoła zorganizowali już dwa spotkania, mające na celu wypracowanie dalszej formy protestu, mającego na celu zmuszenie zarządu dystryktu do uruchomienia kolejnej dwujęzycznej klasy. Polonia w tym rejonie liczy ok. 30 procent całej populacji, i dodatkowo rodzice małych dzieci są zainteresowani polsko-angielskim programem w Daniel Street Elementary School. Wszyscy zgodnie twierdzą, że w tej kwestii są dyskryminowani, tym bardziej że w tej samej szkole od września mają powstać dwie nowe hiszpańsko-angielskie klasy.

“Po spotkaniach i dyskusjach dotyczących rozwiązania tej niekorzystnej i dyskryminującej społeczeństwo polskie i polskie rodziny sytuacji w Lindenhurst wszyscy stwierdzili, że nie możemy się z nią zgodzić i musimy podjąć bardziej radykalne i publiczne kroki w tym zakresie” – pisze Andrzej Cierkosz w kolejnym liście do Daniela Giordano, kuratora z Lindenhurst Union Free School District.

Jednocześnie wyjaśnia, że akcja ta obejmuje protest, który będzie miał miejsce przed siedzibą Lindenhurst Union Free School District – McKenna Administration Building, i odbędzie się we wtorek, 7 lipca, o godz. 10 rano.

Dodatkowo zostanie wystosowana petycja dotycząca utrzymania dwujęzycznego programu i poszanowania potrzeb dzieci polskiego pochodzenia, a także żądająca usunięcia z urzędu kuratora Daniela Giordano.

Organizatorzy akcji zapraszają Polonię do licznego udziału w proteście.

McKenna Administration Building mieści się przy 330 Daniel St w Lindenhurst na Long Island.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.