Rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Dziś mija 14 lat od śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, który odszedł 2 kwietnia 2005 roku. Była to pierwsza sobota miesiąca, przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia.

245
Tradycyjnie, jak co roku w rocznicę śmierci Jana Pawła II, także dziś o 21.00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się czuwanie organizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II/EPA

Ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz Archikatedry świętego Jana w Warszawie mówi, że jednym z najważniejszych przesłań pozostawionych Polakom przez ojca świętego Jana Pawła II są słowa wypowiedziane prawie 40 lat temu – 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa w Warszawie, podczas pierwszej pielgrzymki papieża do Polski.

Ksiądz Bartołd podkreśla, że były one zapowiedzią przemian, dodawały otuchy i nadziei na upadek komunizmu. Jak opowiada ksiądz Bartołd, po słowach papieża “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”, na Placu Zwycięstwa zaoponowała cisza, a następnie wszyscy zaczęli bić brawo. “Mieliśmy przekonanie, bo to było przed Wigilią Zesłania Ducha Świętego, że na pewno się coś wydarzy” – dodaje ksiądz Bartołd.

Podkreślił, że w homilii podczas mszy świętej na Placu Zwycięstwa Jan Paweł II przypomniał, iż dzieje Polski zawsze były związane z Chrystusem.

“Ojciec Święty chciał nam powiedzieć o tym, jak trudna jest historia naszej Ojczyzny, ale jednocześnie związał tę historię z trudną historią Syna Bożego, bo mówił o męce, o zmartwychwstaniu” – powiedział ksiądz Bartołd.

Kapłan podkreślił, że tym sam Jan Paweł II uświadomił Polakom zobowiązanie do dawania świadectwa wiary. “Ojciec Święty mówiąc o tych wspaniałych, wielkich wydarzeniach, które dotyczyły naszej Ojczyzny, historii z Panem Bogiem jednocześnie zobowiązywał nas do tego byśmy byli świadectwem” – powiedział ksiądz Bartołd.

Wizyta Papieża w komunistycznej Polsce odbyła się w dziewięćsetną rocznicę męczeńskiej śmierci świętego Stanisława – biskupa, który zginął za nieposłuszeństwo wobec władzy świeckiej.

Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ. Gdy samolot wylądował w Warszawie, we wszystkich kościołach zagrzmiały dzwony. Jan Paweł II powitał Ojczyznę w znaku ucałowania ziemi.

Rzecznik Episkopatu Polski ksi. Paweł Rytel-Andrianik przypomina, że Jan Paweł II uczył nas patriotyzmu: „Święty Jan Paweł II bardzo kochał naszą Ojczyznę, powiedział, że Polska jest matką szczególną, niełatwe są jej dzieje zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci, jest matką, która wiele przecierpiała, i wciąż na nowo cierpi, dlatego ma prawo do miłości szczególnej” – przypomniał słowa papieża ksiądz Rytel-Andrianik.

Podkreślił, że Jan Paweł II uczył podejścia do każdego człowieka. Przypomniał, że w jednej ze swoich książek napisał, iż podczas spotkania modli się za kolejną osobę, którą napotka podczas następnego spotkania.

Rzecznik Episkopatu Polski przypomina o przyjaźni Jana Pawła II z młodzieżą. To do niej ojciec święty skierował ostatnie słowa przed śmiercią: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie”. Ksiądz Rytel-Andrianik przypomina liczne spotkania Karola Wojtyły z młodzieżą jeszcze gdy był księdzem, biskupem, kardynałem. Podkreśla, że kontynuował je jako papież podczas Światowych Dni Młodzieży.

Papież Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej od 1978 do 2005. Podczas uroczystości pogrzebowych wierni zebrani na placu Świętego Piotra w Watykanie wołali “Santo subito”, czyli “Święty natychmiast”. Beatyfikacji papieża Polaka dokonał w 2011 roku Benedykt XVI, a kanonizacji – 27 kwietnia 2014 roku – papież Franciszek.

Dziś w wielu kościołach zostaną odprawione msze święte dziękczynne za życie świętego Jana Pawła II. Na warszawskim placu marszałka Józefa Piłsudskiego o 21.00 rozpocznie się tradycyjne czuwanie zorganizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Weźmie w nim udział kardynał Kazimierz Nycz – metropolita warszawski.