Ruszyła rejestracja wyborców

1162
EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI POLAND OUT

W Stanach Zjednoczonych rozpoczęto tworzenie spisu wyborców przed zbliżającymi się wyborami prezydenckimi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, głosowanie ma odbyć się na terytorium USA w sobotę, 9 maja. O rozpoczęciu zapisów poinformowały polskie placówki dyplomatyczne.

W Stanach Zjednoczonych zostało utworzonych 10 takich obwodów – po trzy w Chicago i Nowym Jorku, dwa w Waszyngtonie oraz po jednym w Los Angeles i Houston. Wszystkie znajdują się na terenie polskich przedstawicielstw dyplomatycznych. Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w sobotę 23 maja 2020 roku w godz. 7.00-21.00. 

„Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego” – czytamy na stronie ministerialnej.

Na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki zostało utworzonych 10 obwodów głosowania. W metropolii nowojorskiej trzy – wszystkie w konsulacie:

  1. Obwód głosowania nr 123, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork I, Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016;
  2. Obwód głosowania nr 124, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork II, Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016;
  3. Obwód głosowania nr 125, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork III, Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016.

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu, nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Jak poinformowano, zgodnie z obecnym prawem, wyborcy za granicą mogą głosować wyłącznie osobiście. W komunikacie podkreślono jednak, że trwają prace nad ustawą, która w razie wejścia w życie, „będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego”. W obwieszczeniu zawarto też informację, że w razie potrzeby przeprowadzenia drugiej tury wyborów, głosowanie w Stanach Zjednoczonych odbędzie się w sobotę 23 maja.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl