Stypendia dla polonijnych studentów

Amerykański Instytut Kultury Polskiej w Miami czeka na zgłoszenia

340

Amerykański Instytut Kultury Polskiej w Miami, FL, ogłasza nabór wniosków o stypendium im. Harriet Irsay. W tym roku przypadnie 1500 dol. dla każdego z nagrodzonych studentów. Zgłoszenia można przesyłać do Instytutu do 30 czerwca br.

Stypendia przeznaczone są dla studentów pochodzenia polskiego, którzy studiują w Stanach Zjednoczonych i są obywatelami USA lub posiadają zieloną kartę.

“Chcielibyśmy, aby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, tak, żebyśmy otrzymali jak najwięcej zgłoszeń, tym bardziej że w tym roku tych stypendiów może być więcej. Prosimy je nadsyłać już teraz, nie czekać na ostatnią chwilę” – mówi Beata Paszyc, dyrektor Amerykańskiego Instytutu Kultury Polskiej w Miami.

Studenci ubiegający się o stypendium muszą być zapisani na studia podstawowe (undergraduate) lub zaawansowane (graduate) w pełnym wymiarze godzin (full-time) na różnych kierunkach, w tym m.in.: komunikacja, edukacja, film, historia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, sztuki plastyczne, studia polskie, public relations. Wszystkie informacje oraz wnioski znajdują się na stronie Instytutu: www.ampolinstitute.org.

Wymagane dokumenty w języku angielskim to:
– wypełniony wniosek o przyznanie stypendium
– wykaz zapisu na studia lub wykaz zaliczonych zajęć z uczelni (school transcripts)
– dokładny życiorys (CV)
– ujęte w formie literackiej uzasadnienie „Dlaczego powinienem/powinnam otrzymać stypendium Harriet Irsay?” (200-400 słów)
– artykuł na dowolny temat dotyczący Polski (ok. 700 słów) lub – nowość – krótki kilkuminutowy esej wideo
– trzy listy rekomendacyjne (oryginały) od nauczycieli, profesorów lub osób znających historię akademicką, potencjał naukowy i plany akademickie studenta składającego podanie
– bezzwrotna opłata manipulacyjna w wysokości 10 dol. w postaci czeku lub przekazu pieniężnego.
Szczegółowe informacje: Amerykański Instytut Kultury Polskiej w Miami: www.ampolinstitute.org, tel. 305-864-2349, e-mail: [email protected].