Świętość i przemijanie

Październikowe uroczystości rocznicowe na Greenpoincie

544
Pamiątkowe zdjęcie członków nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji św. Jana Pawła II z konsulem Mateuszem Gmurą / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Uroczystą mszą świętą oraz okolicznościową akademią Polonia z Greenpointu uczciła 37. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz 43. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Uhonorowano także niedawne beatyfikacje Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego oraz siostry Elżbiety (Róży) Czackiej.

Doroczna uroczystość organizowana na Greenpoincie przez nowojorskie Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II i związana z dwoma ważnymi rocznicami – wyniesieniem kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i bestialskiego zamordowania kapelana “Solidarności” – odbyły się w niedzielę, 17 października. Miała ona dwuczęściowy charakter. Rozpoczęła się koncelebrowaną mszą św. odprawioną w kościele św. Stanisława Kostki przez ks. Józefa Szpilskiego i ks. Grzegorza Markulaka, a zakończyła okolicznościową akademią przed pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Wzięli w niej udział wierni i mieszkańcy Geenpointu oraz przedstawiciele m.in.: Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, KPA (oddział na południowy Nowy Jork), CP-S, PSFCU, CPSD, ZHP, Pulaski Association of Business and Professional Men i Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej. Gościem honorowym był konsul Mateusz Gmura. Większość z nich po zakończonej mszy św. przeszła pod pomnik kapelana “Solidarności”, gdzie wygłoszono patriotyczne przemowy, zaprezentowano program artystyczny, a także złożono kwiaty i znicze.

Mszę św. koncelebrował ks. Józef Szpilski (z lewej) wraz z ks. Grzegorzem Markulakiem / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

PŁOMIENNE KAZANIE
Bardzo wymowne i patriotyczne, a wręcz – jak to określił pod koniec mszy św. ks. Grzegorz Markulak – “poruszające i płomienne, pełne wspomnień i duchowych treści kazanie” wygłosił ks. Józef Szpilski. Nawiązał w nim nie tylko do postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ale również do pozostałych – jak to określił – “polskich świętych naszych czasów”, czyli bł. Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, bł. siostry Elżbiety (Róży) Czackiej, a także do św. Jana Pawła II.

“Tak się jakoś złożyło w moim życiu, że z każdym z nich miałem możność się spotkać i zamienić chociażby kilka słów” – podkreślił na wstępie kapłan, dodając, że tan fakt, jest to dla niego bardzo wzruszający. Zwrócił również uwagę na to, że październik jest dla Polaków, zwłaszcza wierzących, miesiącem bardzo bogatym w ważne wspomnienia.

“Wczoraj obchodziliśmy 43. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Świętego Piotra” – zaznaczył ks. Józef Szpilski. Przy tej okazji przypomniał o radości jaka wówczas towarzyszyła Polakom i Polonii. Powrócił też wspomnieniami do tego co się działo w “ten piękny i słoneczny poniedziałek 1978 roku” w polskiej dzielnicy Nowego Jorku.

Ks. Józef Szpilski wygłosił płomienne kazanie poświęcone polskim świętym naszych czasów. Jednym z nich jest bł. ks. Jerzy Popiełuszko, którego podobizna znajduje się na gobelinie umieszczonym po prawej stronie ambony. Z lewej widać relikwie i głowę kapelana “Solidarności” pochodzącą z pomnika, który został zniszczony tuż po jego odsłonięciu w listopadzie 1990 roku / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“W ciągu jednej godziny cały Greenpoint i okolice kościoła były zapełnione wozami transmisyjnymi wszystkich wielkich stacji telewizyjnych” – opowiadał kapłan dodając, że polscy księża byli cały czas proszeni o udzielanie informacji na temat nowo wybranego papieża. Również telefony na plebanii dzwoniły cały czas. Było to również związane z tym, że we wrześniu 1969 roku kard. Karol Wojtyła gościł w tej parafii, o czym wiedzieli nowojorscy dziennikarze.

Greenpoicki kapłan przypomniał również tę wizytę oraz kazanie, które późniejszy papież, a obecny święty wygłosił “z tej samej ambony” w kościele św. Stanisława Kostki. Ks. Józef Szpilski siedział wówczas w pierwszej ławce i uważnie słuchał tego co kard. Karol Wojtyła chciał przekazać Polonii.

“Mówił o potrzebie Boga w życiu współczesnego człowieka, a w szczególności w życiu emigranta” – wspominał celebrans. Podkreślił aktualność tych słów we współczesnym świecie. Zwrócił także uwagę na przesłanie zawarte w nauce i słowie głoszonym przez naszego Ojca Świętego.

W uroczystej mszy św. prócz parafian wziął udział konsul Mateusz Gmura oraz przedstawiciele różnych polonijnych organizacji i instytucji / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“Droga do Boga wiedzie zawsze przez drugiego człowieka. Okazywał nam to przez prawie 27 lat swego pontyfikatu. Nie można w pełni kochać Boga jeśli nie ma się szacunku do drugiego człowieka, również tego, który jest słaby i grzeszny” – przypominał ks. Józef Szpilski ideę nauczania św. Jana Pawła II.

Podobne przesłanie wynikało z życia i duchowej działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którego 37. rocznica męczeńskiej śmierci minęła 19 października. Kapelan “Solidarności” cały czas przypominał słowa: “Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian.

“W tamtych ponurych czasach mówił: ‘Tylko ten może zwyciężyć zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i ubogacenie siebie tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka bożego'” – przypominał kapłan, dodając, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko oddał życie za ojczyznę, za miłość do Matki Bożej i za wiarę. Podczas kazania ks. Jóżef Szpilski opowiedział także o symbolicznym Wotum Polonii, które znajduje się w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. Tam naprzeciw Cudownego Obrazu na marmurowej tablicy widnieje złote serce przebite siedmioma mieczami. Jest w nim zawarte to, co Polacy mieli najdroższego: grudka ziemi ojczystej, okruszyna chleba, szczypta soli z Wieliczki, kilka monet i Krzyż Walecznych.

“Wotum to symbolizuje podwójną miłość do podwójnej matki, do Matki Ojczyzny i Matki Bożej” – wyjaśniał kapłan. Dodał, że Polska jest – a przynajmniej ma taką nadzieję – wzorem wiary dla dzisiejszych narodów chrześcijańskich. Zwrócił uwagę, że to Polska wydała na świat takich ludzi jak: św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, bł. kard. Stefan Wyszyński i bł. siostra Elżbieta Czacka.

Po zakończeniu mszy św. wielu jej uczestników przeszło pod na skwer bł. ks. Jerzego Popiełuszki i wzięło udział w dorocznej akademii. Na pierwszym planie (od lewej): Bożena Konkiel z Rady Dyrektorów CP-S, konsul Mateusz Gmura, prezes Rady Dyrektorów CP-S Marian Żak i prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji św. Jana Pawła II Mieczysław Pająk / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“To są polscy święci naszych czasów” – podkreślił celebrans. Dodał, że w związku z tym można nawet powiedzieć, że Polska to naród święty. Po chwili – mając na uwadze to wszystko co obecnie dzieje się w naszej ojczyźnie – zadał jednak retoryczne pytanie: “Narodzie święty! Gdzie dzisiaj jesteś? Dokąd zdążasz?”. Nie czekając na to aż każdy sam znajdzie odpowiedź duchowny dodał: “Umiejmy dobrze wsłuchiwać się w serce Maryi bijące obok serca naszej ojczyzny. Umiejmy i miejmy odwagę ukazywać historię naszej ojczyzny, historię tak nieuczciwie dzisiaj fałszowaną, przekazywać tę miłość do ojczyzny następnym pokoleniom”. I tutaj pojawiło się kolejne retoryczne pytanie: “Czy nam się to uda? Czy potrafimy to zrobić?”.

Z dalszej części kazania wynikało, że właśnie taki przekaz dawał nam bł. ks. Jerzy Popiełuszko, którego “całe życie związane było z różańcem czyli miłością do Matki Bożej i miłością do ojczyzny”. Podobnie było z pozostałymi polskimi świętymi naszych czasów. Pod koniec kazania ks. Józef Szpilski zaapelował, żeby niezależnie od sytuacji życiowej ludzie nie zrywali z Bogiem i się nie odsuwali od wiary. Zachęcał natomiast by być dobrym chrześcijaninem, bo tylko człowiek, który ma “czyste serce, nie ulega złu, staje się solą ziemi i może wnieść zasadniczy wkład w upadły moralnie świat”.

Za wzór, jeszcze raz wskazał na św. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. siostrę Elżbietę Czacką. “Kiedy się człowiek z nimi spotykał to tę wiarę mógł odczuć” – zapewnił kapłan. – Niech oni będą dla nas bohaterami w wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa naszego zbawiciela” – dodał na zakończenie kazania ks. Józef Szpilski, za które zebrani w kościele wierni nagrodzili go gromkimi brawami.

Pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki wygłoszono patriotyczne przemówienia. Od lewej: ks. Józef Szpilski, konsul Mateusz Gmura, prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji św. Jana Pawła II Mieczysław Pająk i harcerz Michał Mościcki / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

DOROCZNA AKADEMIA
Uroczystość na skwerze dedykowanym bł. ks. Jerzemu Popiełuszce rozpoczęła się od odmówienia modlitwy przez ks. Józefa Szpilskiego. Zwrócił on uwagę na ofiarę życia, jaką w obronie wiary i ojczyzny złożył kapelan “Solidarności”.

“Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża chrystusowego zmartwychwstania” – podkreślał kapłan w swojej modlitwie. Prócz bł. ks. Jerzego Popiełuszki nawiązał w niej także do św. Jana Pawła II, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. siostry Elżbiety Czackiej.

“Niech ofiara ich życia i wstawiennictwo u ciebie przyczynią się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie” – prosił Boga ks. Józef Szpilski. Następnie głos zabrał Mieczysław Pająk, prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji św. Jana Pawła II i zarazem organizator uroczystości. Po powitaniu wszystkich gości, przedstawicieli polonijnych organizacji oraz zebranych na skwerze osób wygłosił on krótkie przemówienie. Przypomniał historię powstania pomnika poświęconego kapelanowi “Solidarności”, a także jego życia, działalności i męczeńskiej śmierci.

“Aby uczcić i upamiętnić ten dzień, w którym zginął z rąk bezpieki komunistycznego reżimu Polski Ludowej ks. Jerzy Popiełuszko, zbieramy się tu przed pomnikiem w październiku każdego roku. W ten sposób dajemy wyraz, że ideały jakie nam zostawił bł. ks. Jerzy Popiełuszko są i będą dla nas zawsze aktualne” – zapewnił Mieczysław Pająk. Dodał, że te spotkana odbywają się od 1986 roku, a więc od momentu, kiedy burmistrz Ed Koch przekazał fragment McCarren Park na stworzenie skweru poświęconego kapelanowi “Solidarności”.

Harcerki z hufca “Podhale” i harcerze z hufca “Warmia” zaprezentowali program artystyczny poświęcony zamordowanemu kapelanowi “Solidarności” / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji św. Jana Pawła II podziękował także wszystkim organizacjom i osobom, którzy przyczynili się do powstania pomnika i utrzymania porządku na skwerze. A to nie jest łatwe ponieważ jest od ogólnodostępny przez co często przebywają tam bezdomni pozostawiający po sobie sporo śmieci i nieczystości.

“Nie można zapominać o wielu indywidualnych osobach, które w bezinteresowny sposób starały się aby rosły tu kwiaty, krzewy, zieleń i było czysto wokół pomnika ” – mówił Mieczysław Pająk. Zwrócił uwagę, że od wielu już lat do tego grona dołączyło polskie harcerstwo. Zachęcał również wszystkich – którym leży na sercu dobry wizerunek tego miejsca – by również zwracali uwagę na utrzymane tam porządku, bowiem pracownicy nowojorskiego Wydziału Parków, sprawujący opiekę nad tym skwerem, nie są w stanie odpowiednio o niego zadbać.

Mieczysław Pająk, prezes nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji św. Jana Pawła II podziękował wszystkim za udział w uroczystości / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Przemówienie wygłosił także konsul Mateusz Gmura. Przedstawiciel polskich władz zwrócił uwagę na znaczenie działalności i nauczania bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ale również jego męczeńskiej śmierci zadanej z rąk PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa. Podkreśli też, że należy hołdować wartościom, którym on służył. Przytoczył również pewien bardzo wymowny cytat pochodzący z jednego z przemówień kapelana “Solidarności”: “Służyć Bogu to szukać ścieżek do serc ludzkich”.

Polski dyplomata podziękował również ks. Józefowi Szpilskiemu za piękną modlitwę i kazanie, a organizatorom rocznicowej uroczystości przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki za jej zorganizowanie. Wyraził także nadzieję, by pamięć o jego ofierze i męczeńskiej śmierci kapelana “Solidarności” nie zaginęła.

“Prawda i pamięć to dwie ważne rzeczy, bez których nie moglibyśmy funkcjonować jako państwowość polska, nie moglibyśmy kultywować naszych tradycji, naszego dziedzictwa polskiego. Ciszę się, że jest z nami młode pokolenie, że są dzieci i młodzież, bo dzięki temu my, starsze pokolenie możemy im przekazywać to co jest ważne dla nas Polaków mieszkających na obczyźnie” – podkreślił konsul Mateusz Gmura.

Pamiątkowe zdjęcie harcerek i harcerzy z konsulem Mateuszem Gmurą i ks. Józefem Szpilskim / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Głos zabrała także druhna Dzidka czyli Maria Bielska, która zapewniła, że dzięki działalności ZHP polska historia i tradycja, a także pamięć o bł. ks. Jerzym Popiełuszce na pewno nie zagnie. Przy okazji podziękowała wszystkim, którzy wspierają harcerstwo.

Na zakończenie oficjalnych przemów wyrazy wdzięczności dla organizatorów uroczystości jak i jej uczestników, oraz przedstawicieli różnych organizacji przybyłych na akademię, złożył prezes Centrum Polsko-Słowiańskiego Marian Żak.

Następnie harcerze z hufca “Warmia” i harcerki z hufca “Podhale” przedstawili program artystyczny poświęcony zamordowanemu kapelanowi “Solidarności”. Pod koniec uroczystości złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod pomnikiem. Jako pierwszy uczynił to konsul Mateusz Gmura.

Wśród polonijnych delegacji oddających w ten sposób hołd bł. ks. Jerzemu Popiełuszce byli również przedstawiciele: nowojorskiego Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, CP-S, ZHP, chóru Angelus oraz Polskiej Szkoły im. Marii Konopnickiej. Na zakończenie uroczystości tradycyjne odśpiewano pieśń “Boże coś Polskę”.

W okolicznościowej akademii na skwerze dedykowanym bł. ks. Jerzemu Popiełuszce wzięło udział kilkadziesiąt osób / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK