Święty Jan Paweł II – znakomity pasterz Kościoła

306
Kardynał Timothy Dolan kilka razy wspominał polskiego papieża / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Uroczystą mszą św. odprawioną w katedrze św. Patryka na Manhattanie uczczono 7. rocznicę kanonizacji Jana Pawła II. Jej głównym celebransem był kardynał Timothy Dolan, a koncelebransem bp Witold Mroziewski. W dorocznym nabożeństwie prócz Polonii udział wzięli przedstawiciele korpusów dyplomatycznych Polski oraz wielu innych krajów.

“Kontynuujemy piękną tradycję celebrowania rocznic kwietniowych. Miesiąc ten jest z wielu powodów bardzo ważny jeśli chodzi o czczenie pamięci św. Jana Pawła II – powiedział “Nowemu Dziennikowi” konsul generalny Adrian Kubicki po zakończeniu mszy św. odprawionej w hołdzie polskiemu papieżowi.

To uroczyste nabożeństwo organizowane jest od 16 lat i zostało zapoczątkowane po śmierci Jana Pawła II, który odszedł od nas 2 kwietnia 2005 r. Wraz z upływem lat pojawiło się kolejne ważne wydarzenie, którym była kanonizacja polskiego papieża, mająca miejsce 27 kwietnia 2014 r.

“W kwietniu również najczęściej jest obchodzona Niedziela Miłosierdzia Bożego ustanowiona przez Jana Pawła II, tak więc jest w tym miesiącu wiele symbolicznych elementów ważnych dla katolików i Kościoła na całym świecie” – dodał polski dyplomata.

Tegoroczna uroczystość poświęcona polskiemu papieżowi odbyła się w niedzielę, 25 kwietnia, i po raz pierwszy odprawiona była w czasie regularnej, niedzielnej mszy św., a nie jak do tej pory jako wieczorne nabożeństwo. Dlatego też wzięło w niej udział wielu Amerykanów, a dzięki internetowej transmisji mogli ją zobaczyć nasi rodacy mieszkający w Polsce, lub odległych miastach, stanach i innych krajach. Na pewno z takiej możliwości skorzystali także nowojorczycy, którzy ze względu na obostrzenia i ograniczenia pandemiczne nie mogli pojawić się w manhattańskiej świątyni, która była wypełniona do ostatniego miejsca.

Uroczystej mszy św. upamiętniającej św. Jana Pawła II przewodniczył kardynał Timothy Dolan (w środku), któremu towarzyszył bp Witold Mroziewski (z lewej) / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Mszy św. przewodniczył – jako główny celebrans – kardynał Timothy Dolan, a koncelebransem był bp Witold Mroziewski. Towarzyszyli im również: rektor katedry św. Patryka ks. prałat Robert Ritchie, ks. Andrew King, ks. Edward Dougherty, ks. Arthur Golino oraz ks. Donald Haggerty. Duchownych wsparli także polscy dyplomaci: konsul generalny Adrian Kubicki i wicekonsul Mateusz Gmura, którzy – jako lektorzy – przedstawili tzw. czytania liturgiczne.

Swoim śpiewem uroczystość uświetniła sopranistka Małgorzata Kellis, która na zakończenie mszy św. zaśpiewała po polsku pieśń “Boże coś Polskę”, a nieco wcześniej “Barkę” w dwujęzycznej polsko-angielskiej wersji.

“Ta wspaniała pieśń była ulubionym hymnem św. Jana Pawła II. Jakże często widziałem łzy płynące z jego oczu gdy ta pieśń była śpiewana podczas mszy” – powiedział po zakończeniu śpiewu Małgorzaty Kellis kardynał Timothy Dolan. Główny celebrans nabożeństwa wygłosił również piękne kazanie, w którym także wspomniał polskiego papieża.

W związku z tym, że uroczystość stanowiąca hołd dla św. Jana Pawła II zbiegłą się z tzw. Niedzielą Dobrego Pasterza, tematem przewodnim homilii była przywódcza rola Jezusa Chrystusa jako pasterza wiernych. Właśnie w tym kontekście kardynał Timothy Dolan w swoim kazaniu przywołał postać polskiego papieża.

“Jan Paweł II, był wspaniałym i znakomitym pasterzem Kościoła powszechnego” – stwierdził celebrans podkreślając, że bardzo dobrze, że oddajemy mu cześć.

Konsul generalny Adrian Kubicki wygłosił pod koniec mszy bardzo ciekawe przemówienie na temat św. Jana Pawła II oraz polskich świętych i beatyfikowanych / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

O polskim papieżu wspominał również konsul generalny, który pod koniec mszy św. wygłosił krótkie przemówienie. Adrian Kubicki przywołał znamienne słowa Jana Pawła II, które wypowiedział on w Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski – “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi”. Polski dyplomata przypomniał to hasło, ponieważ jego zdaniem wypowiedź ta jest jednym z najważniejszych haseł we współczesnej historii świata.

“W 1979 r., zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu pontyfikatu, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski nie mogły paść słowa, które byłyby bardziej inspirujące dla polskiego narodu i wzywały do walki o wyzwolenie, które w końcu udało się osiągnąć. To papieżowi Polakowi zawdzięcza nie tylko Polska, ale generalnie cały współczesny świat” – stwierdził w rozmowie z “Nowym Dziennikiem” konsul generalny.

Adrian Kubicki w swoim przemówieniu wygłoszonym w katedrze wspomniał również o przyjaźni Jana Pawła II z prezydentem Ronaldem Reaganen i ich udziale w obaleniu komunizmu i żelaznej kurtyny. Podkreślił znaczenie polskiego papieża w propagowaniu i nawiązywaniu dialogu międzyreligijnego z wiernymi innych wyznań, a także zwrócił uwagę na jego świetną relację z młodzieżą.

Wicekonsul Mateusz Gmura przedstawił z ambony pierwsze czytanie liturgiczne / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Polski dyplomata przywołał również postaci kilku innych ważnych polskich kapłanów i nazwał nasz kraj “krainą świętych”. Wspomniał w tym kontekście św. Maksymiliana Marię Kolbego, który oddał swoje życie za ocalenie innego więźnia w niemieckim obozie śmierci w Auschwitz. Przybliżył postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który został zamordowany przez komunistycznych funkcjonariuszy SB. Powiedział także o kard. Stefanie Wyszyńskim, który we wrześniu zostanie beatyfikowany. Na zakończenie swojego przemówienia konsul generalny jeszcze raz przypomniał słowa: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi”, dodając, że są one ciągle aktualne, zwłaszcza w obecnym czasie.

Wystąpienie polskiego dyplomaty zostało bardzo dobrze przyjęte przez wiernych zgromadzonych w katedrze.

“To było pięknie powiedziane” – podkreślił kardynał Timothy Dolan dziękując Adrianowi Kubickiemu za przemowę. Z kolei uczestnicy mszy św. nagrodzili konsula generalnego gromkimi brawami. W dodatku niektórzy Polacy uczestniczący w nabożeństwie, stwierdzili po jego zakończeniu, że nareszcie mamy dyplomatę, który “potrafi otwarcie mówić o prawdzie historycznej”, oraz że “mamy konsula, dzięki któremu Amerykanie uczestniczący we mszy św. oraz oglądający ją przez internet dowiedzieli się, że KL Auschwitz był niemieckim obozem zagłady”. Warto przy tej okazji podkreślić, że transmisję na YouTube do chwili oddawania gazety do druku obejrzało ponad 31 tys. osób. Można ją znaleźć pod adresem: www.youtube.com/watch?v=mx7nvn-9Jco.

Wśród uczestników uroczystej mszy św. byli m.in. harcerki i harcerze / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Uczestnicy uroczystości upamiętniającej św. Jana Pawła II byli zadowoleni z jej organizacji i przebiegu.

“Bardzo ważnym był fakt, że głównym celebransem był kardynał Timothy Dolan, co na pewno było dla Polonii wielkim zaszczytem. Wygłosił piękne kazanie pod kątem polskiego papieża i wszystko było bardzo uroczyste i świetnie zorganizowane. Byłam bardzo podbudowana i zadowolona z tej uroczystej mszy św.” – stwierdziła Jadwiga Kopala, Wielka Marszałek Parady Pułaskiego 2020/21. Przy okazji podkreśliła, że zdecydowała się piastować tę funkcję tylko dlatego, że rok 2020 ogłoszony był Rokiem Świętego Jana Pawła II, a polski papież ma dla niej szczególne znacznie.

Jadwiga Kopala dodała również, że duża frekwencja podczas uroczystości w katedrze św. Patryka na Manhattanie pokazała, że wszystkim nam zależy na oddawaniu należytego szacunku św. Janowi Pawłowi II, oraz podkreśliła, że “mamy się czym szczycić ponieważ Polska ma wielu świętych”.
Dodała, że jest dumna z postawy polskich dyplomatów i konsulów, którzy kontynuują oddawanie hołdu Ojcu Świętemu poprzez doroczną mszę i promują przy tej okazji polskość. A tę podkreślała także biało-czerwona flaga, która wraz z flagą papieską i tryptykiem poświęconym stuleciu urodzin św. Jana Pawła II wyeksponowana była w prezbiterium obok ołtarza. Tryptyk ten prócz obrazu Ojca Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej zawiera podobiznę św. Faustyny.

Prezbiterium podczas mszy ozdobione było tryptykiem papieskim, który składa się z trzech obrazów: Matki Boskiej Częstochowskiej (w środku), św. Jana Pawła II (z lewej strony) i św. Faustyny / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Radości z przebiegu uroczystości nie krył również konsul generalny. Był szczęśliwy, że udało się ją zorganizować mimo trwającej pandemii, z powodu której w roku ubiegłym niestety nie można było oddać hołdu polskiemu papieżowi w formie okolicznościowej mszy św.

“Jesteśmy bardzo wdzięczni katedrze św. Patryka i kard. Dolanowi, za to że wziął udział w tej celebracji. Wiem, że za pośrednictwem internetu oglądało nas wiele osób zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Polsce jak i różnych miejscach na świecie. Myślę, że nie mamy, zwłaszcza we współczesnej historii Polski, takich postaci jak Jan Paweł II, które byłyby świadectwem wartości, którym Polska hołduje przez wszystkie wieki naszej historii – mówił Adrian Kubicki. Wyraził przy okazji nadzieję, że w przyszłości św. Jan Pawł II będzie nas jednoczyć tak jak za swojego życia, kiedy to każda jego pielgrzymka była okazją do spotkania i łączenia się oraz budowania wspólnoty narodów, różnych społeczności i grup etnicznych.

Sopranistka Małgorzata Kellis pięknie zaśpiewała po polsku “Barkę”, czyli ukochany utwór Jana Pawła II oraz pieśń “Boże coś Polskę” / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

“Tym razem liczymy na to, że jego dziedzictwo pozostanie, będzie się rozwijało i nas jednoczyło. Pontyfikat Jana Pawła II pokazywał, że jego postać łączyła ludzi ponad rasami, wyznaniami i różnymi przekonaniami. Jednoczyła wszystkich wokół wartości, które są uniwersalne, którym hołdują katolicy, czy mówiąc ogólnie chrześcijanie, i ludzkość, która dąży do pokoju” – zaznaczył konsul generalny. Podkreślił, że wokół postaci św. Jana Pawła II możemy “budować świetną społeczność Polaków i przyjaciół Polski”.

Niedzielna uroczystość była tego dobrym przykładem, bowiem prócz Polonii i Amerykanów mających polskie korzenie – jak np. Rita Cosby i jej mąż Tomaczek Badnarek, czy też kandydujący na nowojorskiego burmistrza Curtis Sliwa – wzięli w niej ludzie reprezentujący różne narodowości.

“Wiele osób uczestnicząc w takim wydarzeniu przypomina sobie o polskich korzeniach i swoim pochodzeniu. Wychodzimy do nich z pewnym uniwersalnym przekazem, a postać św. Jana Pawła II daje nam możliwość mówienia o wartościach, które są znane nie tylko Polakom” – stwierdził Adrian Kubicki.

Polonia licznie uczestniczyła w uroczystej mszy św. upamiętniającej św. Jana Pawła II / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

W uroczystej mszy św. prócz licznej Polonii członków wielu polonijnych organizacji oraz instytucji z różnych miast i stanów, wzięły również udział korpusy dyplomatyczne różnych państw. Pojawili się m.in.: ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka, konsul generalny Litwy Vaclovas Salkauskas, konsul generalny Włoch Fabrizio di Michele, wicekonsul Filipin Tanya Faye Ramiro oraz przedstawiciele Konsulatu Generalnego Tajlandii, a także wspomniani wcześniej polscy dyplomaci – konsul generalny Adrian Kubicki i wicekonsul Mateusz Gmura.

Mszę św. w hołdzie św. Janowi Pawłowi II zorganizował Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku przy wsparciu Polskiego Ośrodka Kultury i Informacji w Nowym Jorku oraz we współpracy z katedrą św. Patryka i Young Adult Outreach działającym przy archidiecezji nowojorskiej.

Pamiątkowe zdjęcie przy tryptyku papieskim. Od lewej stoją: Tomaczek Bednarek, Rita Cosby, konsul generalny Adrian Kubicki z żoną oraz wicekonsul Mateusz Gmura z żoną / Foto: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK