Szef MSZ o priorytetach polskiej polityki zagranicznej

0
13

Jacek Czaputowicz powiedział, że połączenie wizji i celów osób piastujących najważniejsze urzędy w państwie sprawiło, że Polska jest krajem aktywnym i słuchanym, cieszącym się coraz większym szacunkiem zagranicznych partnerów.

Szef MSZ Jacek Czaputowicz powiedział, że nasz kraj konsekwentnie wzmacnia strategiczne partnerstwo z USA. Podkreślił, że strategiczne partnerstwo Polski z USA stanowi znaczący składnik wspólnoty transatlantyckiej. Jacek Czaputowicz poinformował, że w tym roku planowane są wizyty w USA prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Będą one miały charakter gospodarczy.
Minister spraw zagranicznych powiedział, że Polska jest przykładnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówiąc o Europejskim Funduszu Obronnym, podkreślił, że jest on potrzebny, ale nie powinien osłabiać więzi w ramach NATO. Minister spraw zagranicznych zapowiedział również, że Polska jest gotowa ponosić współodpowiedzialność na pokój i bezpieczeństwo w Europie i na świecie.
Jacek Czaputowicz mówił, że Polska nie godzi się na uzależnienie wypłaty środków unijnych od aktualnie ocenianego stanu praworządności. Podkreślił, że nie do przyjęcia jest propozycja KE, która dąży do takiego rozwiązania. Minister zwrócił uwagę, że wypłata środków unijnych jest traktatowym zobowiązaniem.

Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska chce odnowienia współpracy z Francją i Niemcami w ramach Trójkąta Weimarskiego. Zdaniem szefa MSZ, Niemcy są dla Polski jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych i politycznych w Europie. Minister spraw zagranicznych zaznaczył, że oba kraje różni jednak podejście do budowy gazociągu Nord Stream 2. Podkreślił, że z punktu widzenia Polski, inwestycja ta jest zagrożeniem politycznym i gospodarczym dla naszego kraju i całego regionu Morza Bałtyckiego. Minister dodał, że z apewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest jednym z priorytetów polityki zagranicznej Polski. Jacek Czaputowicz podkreślił, że kluczowe jest uniezależnienie się Polski i innych krajów UE od rosyjskiego gazu. Dlatego nasz kraj konsekwentnie sprzeciwia się budowie gazociągu Nord Stream 2, którym surowiec po dnie Bałtyku ma popłynąć z Rosji do Niemiec.  

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz mówił, że Polska opowiada się za zdecydowaną reakcją UE wobec agresywnej polityki Rosji m.in. wobec Ukrainy i krajów regionu. Powiedział, że nasz kraj domaga się od Rosji uwolnienia ukraińskich marynarzy, zwrócenia ukraińskich statków. „Apelujemy także o wykonanie rezolucji zgromadzenia parlamentarnego Rady Europy, która wzywa Rosję do przekazania Polsce wraku rządowego TU154”- mówił szef polskiej dyplomacji.

Minister spraw zagranicznych powiedział, że Polska chce dobrych relacji z Izraelem, ale nie godzi się na niesprawiedliwe oskarżenia ze strony polityków tego kraju. Jacek Czaputowicz podkreślił, że Polska chce rozmawiać z Izraelem zarówno o współczesności, jak i historii, ale w duchu wzajemnego szacunku i bez powielania stereotypów.

Minister spraw zagranicznych zapewnił, że nie będzie można domagać się restytucji mienia w Polsce na podstawie amerykańskiej ustawy Just act 447. Podkreślił, że ustawa ta jest częścią wewnętrznej legislacji USA i nie rodzi obowiązków dla innych państw.
 

Autor: PC (IAR)