Urodziny Karskiego wśród Karskich

"Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której możesz zrobić coś dobrego, niech historia Karskiego będzie dla Ciebie inspiracją i po prostu zrób to" – sir Martin Gilbert, prof. Historii na Oxford University.

269
Pomnik Jana Karskiego przed Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku, czyli ławeczka, na której odpoczywa legendarny polski kurier; na czas pandemii w obowiązkowej w maseczce / Foto: KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU

24 kwietnia minęła 106. rocznica urodzin Jana Karskiego. W czasie pandemii wartości, które uosabiają Jana Karskiego – odwaga i poświęcenie, bezinteresowność i empatia, służba publiczna i odpowiedzialność – nabrały szczególnego znaczenia.

W Polsce i na świecie możemy spotkać ludzi, którzy jak kurier i emisariusz Polskiego Państwa Podziemnego w czasach II wojny światowej, nie pozostają dziś obojętni i wykazują się odwagą, a nawet ryzykują życie, aby ratować innych.

“Są wśród nich lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, salowe oraz naukowcy, pracujący nad szczepionkami i lekarstwem przeciwko koronawirusowi – mówi Ewa Junczyk-Ziomecka, prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. – W duchu wartości Karskiego pracują, poświęcają swój czas i środki także liczni wolontariusze, siostry zakonne, imigrantki szyjące maseczki, grupy młodzieżowe tworzące sieci pomocy dla osób starszych. Takich, często anonimowych bohaterów mamy dziś bardzo wielu na całym świecie, w różnych kulturach, religiach i systemach politycznych. Często nawet nie wiedzą, kim był Karski, co robił i jak żył, ale Karski w nich jest” – dodaje Junczyk-Ziomecka.

Razem z nimi obchodzimy urodziny Jana Karskiego, stawiając czoło wyzwaniom 2020 roku, z przekonaniem, że dziedzictwo polskiego bohatera jest uniwersalne i aktualne. Zobowiązuje do wrażliwości na tych, którym dzieje się krzywda, do stawiania interesu drugiego człowieka ponad swój własny. Przypomina, że często strach trzeba zastąpić odwagą i działaniem.

Z Fundacją Edukacyjną Jana Karskiego związane są osoby, które znały osobiście jej patrona, gotowe mówić o nim w kontekście aktualnych wyzwań. Zapraszają, by kontaktować się emailowo: [email protected], tel. kom. 533-536-063.

**********

Jan Karski (Jan Kozielewski; 1914-2000), kurier Podziemnego Państwa Polskiego między władzami konspiracyjnymi w kraju a rządem RP na uchodźstwie. Z narażeniem życia przedzierał się przez okupowaną Europę z wiadomościami o sytuacji w Polsce pod niemiecką okupacją.

Przed swoją ostatnią wyprawą dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta, a następnie do obozu przejściowego w Izbicy Lubelskiej, ostatniego przystanku przed obozem śmierci w Bełżcu.

Jako naoczny świadek zagłady Żydów, spotykał się z głowami państw, politykami, kluczowymi organizacjami alianckimi, próbując ich nakłonić do zdecydowanych działań. W świecie znany jako człowiek, który próbował zatrzymać Holokaust. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, polski i amerykański patriota, honorowy obywatel Izraela; kawaler najwyższych odznaczeń: Virtuti Militari, Orderu Orła Białego i amerykańskiego Prezydenckiego Medalu Wolności. Przez 40 lat kształcił pokolenia młodzieży jako profesor Uniwersytetu Georgetown.

Był autorem książek: „Tajne Państwo – opowieść o polskim podziemiu”, „Wielkie mocarstwa wobec Polski: 1919-1945 od Wersalu do Jałty”.
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego prowadzi działalność od 2012 roku upowszechniając wartości, według których żył jej patron.

Misją fundacji jest popularyzacja współczesnego wymiaru dziedzictwa Jana Karskiego, a tym samym potrzeby zachowania najwyższych standardów służby publicznej, obrony praw człowieka i budowania relacji społecznych opartych na tolerancji i otwartości. Fundacja prowadzi działania w trzech obszarach: edukacji obywatelskiej, upamiętniania Jana Karskiego, budowania stosunków i relacji ze środowiskami bliskimi idei patrona.

Przy ławeczce Jana Karskiego przed Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku często zatrzymują się turyści by zrobić sobie pamiątkowa fotografię / Foto: MARTA GMURA/KONSULAT GENERALNY RP W NOWYM JORKU