Ustawa anty-447 wycofana z posiedzenia Sejmu

220
Kukiz'15

Podczas obecnego posiedzenia Sejmu nie zajmie się projektem ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego autorstwa Kukiz’15. Taka decyzja zapadła podczas posiedzenia Konwentu Seniorów.

Wicemarszałek Sejmu z Kukiz’15 Stanisław Tyszka mówił podczas konferencji prasowej, że zdjęty z porządku obrad projekt sprecyzowałaby jasno polskie stanowisko ws. roszczeń do mienia bezspadkowego. „W żadnym porządku prawnym świata nie ma podstaw, żeby takie roszczenia były uwzględniane jakimiś funduszami odszkodowawczymi” – powiedział.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie, że to Polska może domagać się roszczeń jako ofiara II wojny światowej. Podkreślił, że nasz kraj „nikomu żadnych odszkodowań nie będzie płacił”. Dodał, że kwestia mienia bezdziedzicznego nie powinna być wykorzystywana w kampanii wyborczej do „podgrzewania napięć społecznych i politycznych”.

Projekt ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego to odpowiedź na amerykańską ustawę 447. Uchwalony w ubiegłym roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych dokument dotyczy majątków skonfiskowanych w czasie drugiej wojny światowej ofiarom Holokaustu, a także przejętych po wojnie przez władze komunistyczne. Zobowiązuje amerykański Departament Stanu do wspierania organizacji zrzeszających ofiary Holocaustu w odzyskiwaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców.